Forskning kring artros i ett tidigt skede får anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

Report this content

Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet och professor Martin Englund med team har mottagit ett anslag på 3 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Anslaget har bekostat inköpet av ett instrument, en s k *masspektrometer, för att kunna analysera prover med hög precision inom ramen för den framåtskridande artrosforskningen. En av förhoppningarna är att hitta markörer som tidigt visar om en patient med ledbesvär har eller är på väg att få artros för att kunna bromsa eller stoppa sjukdomen.Med den nyinköpta masspektrometern ska Martin Englund och hans kollegor kartlägga byggstenar i vävnaden. Med hjälp av prover från en biobank med ledvätska och vävnadsbitar dels från artrospatienter och dels från knäfriska, avlidna donatorer ska man leta efter skillander mellan det sjuka och det friska.

”Proverna är värdefulla för oss eftersom det är svårt att få tag på material. Därför är det extra viktigt att de analyseras på bästa sätt. Kanske hittar vi något protein som skiljer sig åt helt i frisk jämfört med sjuk vävnad. Kanske ser vi en ändrad mängd av något. Därför är mätnoggrannheten så viktig,” säger professor Martin Englund vid Lunds Universitet.

”Jag är oerhört tacksam för förtroendet från Lundbergsstiftelsen. Anslaget bidrar i allra högsta grad till att vi kan fortsätta bedriva världsledande forskning om folksjukdomen artros där vi hoppas nå ett efterlängtat genombrott”, tillägger Martin Englund.

Bakgrundsfakta
Artros är ett samlingsnamn för olika tillstånd där leden långsamt förstörs men där orsaken kan variera. Var fjärde medelålders och äldre har idag en artrosdiagnos och det blir allt vanligare i takt med att allt fler blir äldre. Övervikt och stillasittande är också två riskfaktorer. Martin Englund har särskilt intresserat sig för artros som eventuellt kan börja med en trasig menisk, den kilformade struktur av brosk som fördelar krafterna i knäleden.

”Ortopedisk forskning där man kopplar ihop epidemologisk och  biologisk forskning är särskilt betydelsefull. Därför tycker vi också att den här donationen är så viktig”, kommenterar Håkan Olsson, styrelsemedlem Lundbergs Forskningsstiftelse.

På Lundbergsstiftelsen hemsida finns en intervju med Martin Englund: www.lundbergsstiftelsen.se/2018/martin-englund

*= masspektrometer, instrument för upptagning av masspektra där intensiteten av jonstrålar och jonernas massor mäts med elektrometriska metoder

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman
Styreleseordförande
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse       
Mobil: +46 727 19 70 45     
christina@backmanconsult.se 

 
Olle Larkö
Styrelseledamot
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@outlook.com  

 
Martin Englund
Professor

Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet  
martin.englund@med.lu.se
 


Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2018 har 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 815 MSEK och under 2018 delades totalt 36,5 MSEK ut. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder kronor. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet och professor Martin Englund med team har mottagit ett anslag på 3 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Anslaget har bekostat inköpet av ett instrument, en s k *masspektrometer, för att kunna analysera prover med hög precision inom ramen för den framåtskridande artrosforskningen. En av förhoppningarna är att hitta markörer som tidigt visar om en patient med ledbesvär har eller är på väg att få artros för att kunna bromsa eller stoppa sjukdomen.
Twittra det här

Citat

Proverna är värdefulla för oss eftersom det är svårt att få tag på material. Därför är det extra viktigt att de analyseras på bästa sätt. Kanske hittar vi något protein som skiljer sig åt helt i frisk jämfört med sjuk vävnad. Kanske ser vi en ändrad mängd av något. Därför är mätnoggrannheten så viktig
professor Martin Englund vid Lunds Universitet.
Jag är oerhört tacksam för förtroendet från Lundbergsstiftelsen. Anslaget bidrar i allra högsta grad till att vi kan fortsätta bedriva världsledande forskning om folksjukdomen artros där vi hoppas nå ett efterlängtat genombrott
professor Martin Englund vid Lunds Universitet
Ortopedisk forskning där man kopplar ihop epidemologisk och biologisk forskning är särskilt betydelsefull. Därför tycker vi också att den här donationen är så viktig
Håkan Olsson, styrelsemedlem Lundbergs Forskningsstiftelse