IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse ger 32 MSEK till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delar årligen ut mångmiljonbelopp till främst västsvenska forskare inom de prioriterade områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen, som är baserad i Göteborg, startades till minne av grosshandlaren Arne Lundberg och har sedan den bildades 1982 delat ut totalt 539 anslag till ett sammanlagt värde av 852 MSEK.

Bild frn projekt som fick anslag 2018 Foto Annika Sderpalm

Anslagen har i år totalt tilldelats 13 forskare och ska i första hand gå till inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskningsområdena omfattar bland annat vävnadsförflyttningar och studier av bentäthet, immunterapi och njurtransplantation. Totalt ser fördelningen mellan de olika disciplinerna ut på följande sätt: 23,8 miljoner kronor till cancer, 2,4 miljoner kronor till ortopedi och 5,7 miljoner till njursjukdomar. 

Bild frn projekt som fick anslag 2018 Foto Annika Sderpalm

Så här kommenterar stiftelsens ordförande Christina Backman årets beslut om anslag: ”Sedan 1982 har Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut nära en miljard kronor i anslag för att stärka forskningen inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen har varit och är mycket viktig för sjukvården i Sverige. Det här året är inget undantag, då vi har tilldelat 13 forskare och deras forskningsområden anslag. Det känns naturligtvis väldigt bra och viktigt för den framtida vården”.

Bild frn projekt som fick anslag 2018 Foto Annika Sderpalm

Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse kommenterar: ”Det är mycket glädjande att Lundbergs Forskningsstiftelse årligen kan stötta och hjälpa till att utveckla den framtida sjukvården i Sverige. Dagens forskning är morgondagens sjukvård”.

2019 års mottagare av anslag

 • Cancer

  • Maria Rydevik ManiRobotassisterad mikrokirurgi - ett steg mot framtiden
   1 900 000 kr, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet

  • Ingrid HedenfalkApparatur i frontlinjen för immunhistokemisk plattform på LUCC, Medicon Village
   2 500 000 kr, Lunds universitet

  • Lill MårtenssonB-cells komponenter and sub-populationer viktiga för uppkomsten av cancer och som biomarkörer
   3 000 000 kr, Göteborgs universitet

  • Aniel Sanchez PuenteRobot för hantering av blodprover från cancerpatienter vid European Cancer Moonshot Lund Center
   1 600 000 kr, Lunds universitet

  • Jonas Nilsson, Cellbaserad immunterapi av cancer
   5 000 000, Göteborgs universitet

  • Rikard Landberg, En metabolomikplattform för studier av kost- & mikrobiotametaboliters roll vid kolorektal cancer
   2 900 000 kr, Chalmers + affiliering vid Umeå universitet (med.fak)

  • Melinda RezeliIcke-angiogena mekanismer i primära versus metastatiska tumörer
   2 700 000 kr, Lunds universitet

  • Kajsa PaulssonAneuploidi i cancer
   300 000 kr, Lunds Universitet

  • Ruth PalmerSignalöverföringsmekanismer av tyrosine kinase receptorn ALK och kontroll av neuroblastom tillväxt.
   3 900 000 kr, Göteborgs universitet

 • Njursjukdomar

  • Michael OlaussonPrekonditionering och Preservation av Organ för Transplantation
   2 400 000 kr, Göteborgs universitet

  • Åke Lernmark, Automatiserad analys av autoantikroppsbiomarkörer att förutsäga autoimmuna sjukdom
   3 300 000 kr, Lunds universitet

 • Ortopedi

  • Diana Swolin-EideTranslationella studier om tillväxt och skelettutveckling hos barn och ungdomar
   900 000 kr, Göteborgs universitet

  • Peter ThomsenCellulära och molekylära mekanismer för osseointegration och benregeneration i stora bendefekter
   1 500 000 kr, Göteborgs universitet

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                                                                    
Styrelseordförande                                                                                                    
Mobil: +46 727 19 70 45                                                          

christina@backmanconsult.se

Olle Larkö
Styrelseledamot
Mobil: +46 734 33 714 

olle.larko@sahlgrenska.gu.se  


IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2019 har 539 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 852 MSEK och under 2019 delades totalt 37 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Korta beskrivningar av några av 2019 års anslag: 

 • Jonas Nilsson vid Göteborgs universitet
  Malignt melanom är en cancersjukdom som när den sprider sig kan vara dödlig. Idag kan patienter med melanom behandlas genom att stärka kroppens immunförsvar men den behandlingen fungerar inte för hälften av patienterna. Vi arbetar med att förändra immuncellerna utanför patientens kropp för att sedan kunna återföra de förbättrade immuncellerna (s k CAR-T-celler) i stora antal. För att kunna göra detta krävs ett speciellt renrum och speciella maskiner, bioreaktorer, som är mycket kostsamma. Genom ett generöst anslag från Lundbergstiftelsen hoppas forskarna kunna etablera cellterapin i Göteborg.

 • Åke Lernmark vid Lunds universitet 
  Autoimmuna sjukdomar spåras innan diagnos. Över tio procent av befolkningen drabbas av autoimmuna sjukdomar. Det betyder att det egna immunförsvaret attackerar en persons egna celler eller vävnader.  Innan sjukdomen bryter ut kan den spåras med hjälp av metoder som kan upptäcka autoantikroppar. Dessa är antikroppar som reagerar mot den egna vävnaden eller mot specifika celler. Det kan vara protein i leder vid reumatoid artrit, tarmprotein vid celiaki, betaceller vid diabetes eller specifika neuron vid multiple scleros eller narkolepsi. Projektet går ut på att testa en ny metod för att upptäcka autoantikroppar innan sjukdom bryter ut. Metoden som inte kräver radioaktiva isotoper utan utnyttjar modern genteknologi går ut på att använda en robotiserad metod som bara kräver en droppe blod och kan bestämma flera autoantikroppar samtidigt. Målet är att undersöka befolkningen för autoantikroppar mot olika autoimmuna sjukdomar och därigenom stärka forskningen som går ut på att förebygga och bota autoimmuna sjukdomar.

 • Ruth Palmer vid Göteborgs universitet
  Avancerad 3D-celltryckning och mikroskopi för att förstå neuroblastom. Palmer’s lab använder flera olika modellorganismer i sin forskning, från fruktflugan Drosophila melanogaster, via zebrafiskar till humana neuroblastomcellinjer för att förstå de grundläggande aspekterna av ALK-driven neuroblastom. Avancerad teknik som 3D-cellodlingsplattform tillsammans med anpassningsbart konfokalt-mikroskopisystemet medför att Palmer’s lab kan undersöka neuroblastomceller men även celler och vävnader från modellorganismer där utveckling av neuroblastom sker. Det är nu möjligt att undersöka detta i flera olika cellulära och extracellulära sammanhang till och med identifiering av viktiga händelser i neuroblastomutveckling.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delar årligen ut mångmiljonbelopp till främst västsvenska forskare inom de prioriterade områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen, som är baserad i Göteborg, startades till minne av grosshandlaren Arne Lundberg och har sedan den bildades 1982 delat ut totalt 539 anslag till ett sammanlagt värde av 852 MSEK.
Twittra det här

Citat

Sedan 1982 har Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut nära en miljard kronor i anslag för att stärka forskningen inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen har varit och är mycket viktig för sjukvården i Sverige. Det här året är inget undantag, då vi har tilldelat 13 forskare och deras forskningsområden anslag. Det känns naturligtvis väldigt bra och viktigt för den framtida vården
Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse
Det är mycket glädjande att Lundbergs Forskningsstiftelse årligen kan stötta och hjälpa till att utveckla den framtida sjukvården i Sverige. Dagens forskning är morgondagens sjukvård
Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse