Lundbergs Forskningsstiftelse stödjer banbrytande projekt inom cancervården

Report this content

Med en donation på två miljoner kronor har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidragit till finansieringen av ett unikt lab-instrument, ett s k In vivo imaging system som i realtid kan se tumörers tillväxt. Vid en donationsföreläsning nyligen på Medicon Village i Lund, presenterades projektet av Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Professor Ramin Massoumi, Mats Leifland, VD Medicon Village AB, Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse och Mats Paulsson, vice ordförande Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Inköpet av instrumentet har möjliggjorts med en donation från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse samt Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande om 2 respektive 2,5 miljoner kronor.

”Det här är ett forskningsområde som vi tycker är väldigt viktigt och där vi är glada att kunna bidra med tydlig praktisk nytta, som kan komma många människor till del. Det är också ett bra exempel på vad vår stiftelse i grunden har som intention med sin verksamhet”, kommenterar Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Stiftelserna har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen”, påpekar Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Instrumentet, ett In vivo imaging system, skapar en röntgenbild i 3D som man kan rotera, och som gör att cancercellers exakta placering från alla vinklar framgår. Det tar 10 till 30 sekunder att röntga, vilket öppnar upp helt nya dörrar. Nu blir det möjligt att följa tumörens utveckling utan kirurgiska ingrepp och utan att vänta i månader på att tumören ska vara stor nog att synas. Röntgenmetoden hjälper till att förstå cancercellernas beteende och kan framöver skapa nya möjligheter för diagnostik och behandling i klinik.

Årsskrifter om Lundbergs Forskningsstiftelse: www.lundbergsstiftelsen.se/arsskrifter

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                       
Styrelseordförande                                   
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse          
Mobil: +46 727 19 70 45                                                                                     
christina@backmanconsult.se
               

Lundbergs Forskningsstiftelse
grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp
av apparatur, hjälpmedel och utrustning.
Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,4 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Med en donation på två miljoner kronor har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidragit till finansieringen av ett unikt lab-instrument, ett s k In vivo imaging system som i realtid kan se tumörers tillväxt. Vid en donationsföreläsning nyligen på Medicon Village i Lund, presenterades projektet av Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.
Twittra det här

Citat

Det här är ett forskningsområde som vi tycker är väldigt viktigt och där vi är glada att kunna bidra med tydlig praktisk nytta, som kan komma många människor till del. Det är också ett bra exempel på vad vår stiftelse i grunden har som intention med sin verksamhet
Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Stiftelserna har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen
Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet