Ny styrelseordförande för IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Ingabritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bildades år 1982. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde.  Nu får stiftelsen en ny ordförande, Christina Backman och advokat Björn Aschan lämnar efter tolv års uppdrag som styrelseordförande.  Ursprungsdonationerna har under åren vuxit till ca 1,4 miljarder kronor och totalt har 477 anslag  beviljats uppgående till sammanlagt drygt 745 miljoner kronor.

Den 28 augusti 2017 fyllde styrelsens ordförande, Björn Aschan, 75 år. Enligt villkoren i stiftelsens stadgar måste Björn Aschan då lämna stiftelsens styrelse.

”Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna styrelsen och det stimulerande uppdrag, som jag haft förmånen att ha. Samtidigt känns det tryggt att kunna lämna över just till Christina, som med sina erfarenheter och kunskaper kommer att bli en utsökt kompetent ordförande,” säger Björn Aschan.

Stiftelsens förmögenhet har under Björn Aschans tolv år som ordförande ökat från ca 840 miljoner till ca 1,4 miljarder samtidigt som stiftelsen kunnat lämna 162 anslag till stiftelsens ändamål med ca 283 miljoner.

”Jag ser med stor glädje och spänning fram emot att ta mig an uppgiften som stiftelsens ordförande. Ambitionen är självklart att fortsätta förvalta de medel som står till buds på bästa sätt för största möjliga nytta,” kommenterar Christina Backman.

För mer info om stiftelsens verksamhet, se http://www.lundbergsstiftelsen.se/arsskrifter/

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                        Björn Aschan
Styreleseordförande, tillträdande                                                  Styrelseordförande, avgående
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse                        IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45                                                               Mobil: +46 767 89 81 18
christina@backmanconsult.se                                                      bjorn@aschan.se 

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin och prioriterar inköp
av apparatur, hjälpmedel och utrustning.
Under åren 1983 till 2015 har 477 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 745 miljoner kronor. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,4 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se
                                                                                                 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ingabritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bildades år 1982. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Nu får stiftelsen en ny ordförande, Christina Backman och advokat Björn Aschan lämnar efter tolv års uppdrag som styrelseordförande. Ursprungsdonationerna har under åren vuxit till ca 1,4 miljarder kronor och totalt har 477 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 745 miljoner kronor.
Twittra det här

Citat

Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna styrelsen och det stimulerande uppdrag, som jag haft förmånen att ha. Samtidigt känns det tryggt att kunna lämna över just till Christina, som med sina erfarenheter och kunskaper kommer att bli en utsökt kompetent ordförande
Björn Aschan
Jag ser med stor glädje och spänning fram emot att ta mig an uppgiften som stiftelsens ordförande. Ambitionen är självklart att fortsätta förvalta de medel som står till buds på bästa sätt för största möjliga nytta
Christina Backman