Citat

Jag känner mig så berörd av uppdraget att berätta om Mercy Ships och ska göra mitt allra bästa för att nå ut med berättelsen om den stora kärlek och medmänsklighet som hittills har varit avgörande för närmare tre miljoner människor. Engagemang och generositet från privatpersoner och näringsliv, med olika tro och livssyn men med en gemensam värdegrund att älska och tjäna andra, gör alla stor skillnad när de sätter skuldra mot skuldra. Tänk att allt detta finansieras med helt privata medel och att all personal ombord inte bara arbetar gratis utan dessutom står för sina egna kostnader.
Rasmus Troedsson, talesperson Mercy Ships
Vi mer än fördubblar kapaciteten med vårt nya fartyg, men också behovet av engagemang från volontärer, givare och partners. Med Rasmus Troedsson i rollen som vår talesperson kommer vi att kunna nå fler och öka engagemanget i Sverige för den unika berättelsen om Mercy Ships
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships Sverige.
Global Mercy blir ett modernt underverk – ett specialbyggt sjukhusfartyg med anpassad utrustning, senaste teknologi och det moderna sjukhusets högutbildade förmågor. Fartyget i sig utgör också en unik uppmaning till handling för alla som känner sig kallade att göra en insats, en möjlighet för människor att använda sin kompetens för att göra positiv skillnad för global sjukvård
Rosa Whitaker, president för Mercy Ships.
Att verka ombord på Africa Mercy handlar mycket om att möta och samverka med andra människor inklusive besättning, patienter och den lokala befolkningen. Något som för min del inneburit många fantastiska minnen. En upplevelse som gjort stort avtryck var mötet med chefen för ett senegalesiskt rederi som vi diskuterade ett samarbete med när det gällde att få till sjöpraktik för några lokala besättningsmän ombord. Ett möte som för min del inledde en vänskap, som består än i dag. En vänskap som också innebar att jag blev medtagen och guidad på olika utflykter i Dakar men också hembjuden på middag för att träffa hans familj. Genom det fick jag en möjlighet att inte bara äta en ”äkta” hemlagad variant av deras nationalrätt ”Thiebou jen” men också få en inblick i senegalesiskt vardagsliv
Ulf Ström, Chief Officer, Africa Mercy.
”Jag tjänstgjorde på ett fartyg som råkade lägga till i närheten av ett av Mercy Ships sjukhusfartyg i Honolulus hamn 1984. Jag imponerades av kvaliteten på besättningen och atmosfären ombord och sedan dess har jag tjänstgjort som volontär när jag varit ledig från min vanliga tjänst. Det är här jag ska vara, ingen tvekan om det. Läkarna och sjuksköterskorna kan inte utföra sitt fantastiska arbete utan ett fungerande fartyg. Och fartyget fungerar inte utan sjömän. Så därför behövs matroser, maskinister, tekniker och andra professionella. Arbetet ombord på sjukhusfartyget är lika oglamoröst som på andra fartyg men det ligger en djup tillfredsställelse i att man är med och möjliggör något som spelar stor roll och är helt avgörande för många fattiga, bortglömda och undanskymda medmänniskor.”
Taylor Perez, kapten Africa Mercy.
Vi vill nå ut till nyfikna som är eller håller på att utbildas inom fartygsdrift. Det behövs många olika kompetenser. Oavsett vilken roll man har ombord är den viktig och nödvändig för att vi ska kunna hjälpa de här utsatta människorna. Många volontärer i tekniska roller pratar om just den känslan; tillfredsställelsen i att i sin yrkesroll göra så stor skillnad för andra”,
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Operation av fistel i underlivet är ett av våra prioriterade medicinska områden. Behandlingen gör en enorm skillnad för kvinnorna och de får en ny framtid. Inför Mors Dag vill vi uppmuntra till att kombinera uppvaktningen av sin egen mamma med att ge en gåva till Mercy Ships och därigenom hjälpa andra mödrar
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Jag fick verkligen förståelse för både problemen och den stora betydelsen operationen har för de drabbade kvinnorna. Det var fantastiskt att få se dem läka och få tillbaka livsglädjen
Birgitta Plyhm, pr-ansvarig för Mercy Ships i Sverige, som besökte sjukhusfartyget Africa Mercy när det för några år sedan var stationerat i Madagaskar.
Den här platsen och tiden kommer jag att se tillbaka på och glädjas åt under resten av mitt liv. Jag tvivlade till och med på Gud men nu har mina böner blivit hörda. Jag har fått så mycket kärlek, nu är allt annorlunda och jag kan göra vad jag vill
Mairamou, som opererades och rehabiliterades ombord på Africa Mercy tillsammans med en grupp kvinnor som alla hade samma besvär.
Mercy Ships vill göra allt som står i vår makt för att förhindra ytterligare utbrott och spridning av coronavirus i Afrika. Därför har vi inrättat en stödfond för Afrika på 2,5 miljoner kronor. Med denna stödfond vill vi stödja de lokala myndigheterna, sjukhus och vårdinrättningar. Detta för att säkra att de fattigaste fortsätter att ha tillgång till medicinsk hjälp även under dessa osäkra tider
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Mercy Ships huvudsakliga uppgift är det senegalesiska folkets hälsa samt säkerheten och välbefinnandet för de egna volontärerna, besättning och personal över hela världen
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Fartyget bemannas med volontärer från hela världen. Många av dem med medicinska kunskaper har kallats hem för att hjälpa till med coronavirusets följder i sina hemländer och samtidigt har globala flygtransporter stängts ner. Det gör det omöjligt att i nuläget driva sjukhusfartyget, på ett säkert sätt och vi beklagar verkligen varje inställd behandling. Vi vet hur mycket de betyder för de enskilda människorna
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Vårt mål är att återvända med Africa Mercy till Afrika så snart som möjligt när restriktionerna har lättat, så att vi kan fortsätta vårt uppdrag att bringa hopp och läkedom till de fattiga människorna där. När vi ser över våra framtida aktiviteter tittar vi också på möjligheten att återvända till Senegal för att fullfölja vårt uppdrag där
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Jag tror att när du får en gåva är det tänkt att du ska dela med dig av den.
Odry Agbessi, kirurg ombod på Mercy Ships
Mitt arbete här är ett kall, en passion som hjälper andra. Jag blir glad av att lära mig nya saker. I den här uppmuntrande miljön utvecklas jag i min yrkesroll och inser att tillsammans kan vi!
Denise Ngum, elektriker och volontär på Africa Mercy
Mercy Ships ger så mycket mer än vård och livsavgörande kirurgi. Vi ger medicinsk utbildning, skapar förutsättningar för utveckling av lokal infrastruktur för sjukvård och när vårt sjukhusfartyg lämnar hamnen har vi gett ett avtryck i form av en kultur av omtanke
Rosa Whitaker, vd för Mercy Ships
Jag är så tacksam över den kärlek och glädje jag har fått dela med människorna i Senegal
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
Det är en fantastisk verksamhet som Mercy Ships bedriver och det var när jag läste om den och såg alla bilder som jag bestämde mig för att bli volontär
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
Jag jobbade ombord i en butik, eller ett kafé kan man nog kalla det, i totalt elva veckor. Ett väldigt socialt jobb där jag träffade såväl kirurger som opererat i tio timmar som människor som sökte vård. Det blev så många fina möten. Hemma i Sverige går man till läkaren för en liten förkylning, men i Senegal finns en annan verklighet
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships.
Vi märker att den långsiktiga påverkan har ökat i betydelse. Ska vi kunna påverka en nations förmåga att ge bra sjukvård måste det till utbildning. Det räcker inte bara med att vi kommer med fartyget och stannar i tio månader för att genomföra operationer. Vår ambition är att genom utbildning ta utvecklingen framåt i de här ländernaDet är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
Det är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
Per-Erik Wärme, narkosläkare som tjänstgjort ombord på Africa Mercy.
Att vara långsiktig genom utbildning är en av våra viktigaste uppgifter och det har effekt. När vi för något år sedan var tillbaka i Guinea såg vi en jättefin utveckling. Där har vi bland annat byggt en skola som kan utbilda 300 tandläkare årligen. Drygt 1 200 personer har nu utbildats där
Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
Vi är priviligierade som får komma tillbaka till Senegal. Tillsammans med nuvarande regering och sjukvårdspersonal hoppas vi kunna bidra till minskat lidande för de som har begränsad tillgång till kirurgisk vård
Donovan Palmer, VD Mercy Ships
I september 2017 signerade vi avtalet med Mercy Ships och redan då startade förberedelserna inför ankomsten. Jag vill tacka alla som varit involverade för deras outtröttliga arbete som är förutsättningen för att vi ska lyckas med det här projektet
Senegals hälso- och socialministern Abdoulaye Diouf Sarr
Det var en härlig känsla att se våra vänner stå på bryggan när skeppet kom in till Dakars hamn. Dakar är en rik stad, men i Senegal lever ca 40% av befolkningen på under 2 dollar / dag. Vi är här för se vilka som behöver kirurgisk sjukvård och vi kommer att arbeta tillsammans med lokala sjukvården för bättre och säkrare sjukvård. Utmaningen kan vara att behoven är som störst långt in i landet, men vi kommer att göra screeningdagar även där. Det är då sjukskötskor och doktorer undersöker om vi som är ett flytande sjukhus, kan hjälpa till kirurgiskt på något sätt. Vår önskan är alltid att kunna hjälpa dem som behöver det mest och att se läkedom för kropp och själ
volontären Anneli Persson
Vi är mycket glada och tacksamma att få möjlighet att vara välgörenhetspartners under det nyinstiftade seglingsevenemanget. Det är en fantastisk möjlighet att få berätta om vår verksamhet och belysa vikten av kvalificerad sjukvård där behovet är som störst. Det finns många sätt att engagera sig, både för privatpersoner och företag. Med gåvor men också genom att själv bli volontär. Alla tjänster efterfrågas, inte bara sjuvårdsrelaterade utan också restaurangpersonal, maskinister etc
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Vi deltar i seglingseventet genom att stödja Mercy Ships som officiell välgörenhetspartner. Som en del av vårt samarbete vill vi få fler att upptäcka organisationen och dess viktiga arbete för att rädda och förändra liv
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Vi är glada över att ha nått den här betydelsefulla milstolpen och tacksamma att kunna vara delaktiga i att förändra så många människors liv
Don Stephens, grundare av Mercy Ships
Jag är särskilt tacksam för alla volontärer som jobbar ombord på Africa Mercy och som själva betalar sina resekostnader och sitt boende ombord för att bidra med den här hjälpen. Och förstås till alla givare som troget stödjer oss
Don Stephens, grundare av Mercy Ships
Det är avgörande att arbeta bredvid, inte bara lokala kirurger utan också narkosläkare, sjuksköterskor, biomedicinska tekniker, sjukhusadministratörer och andra för att öka möjligheten för befolkningen i landet ska kunna tas hand på ett bättre sätt i framtiden
Gary Parker, käkkirurg och chefsläkare på Africa Mercy.
Av världens 7,6 miljarder invånare är det de mest utsatta miljardernas röster som talar till oss. Den afrikanska kontinenten har den högsta mödra- och spädbarnsdödligheten, lägsta medellivslängden tillgång till nästan obefintliga kirurgisk tjänster. Det är därför Mercy Ships fortsätter att prioritera våra afrikanska samarbeten
Don Stephens, grundare av Mercy Ships
Våra kirurgiska program förändrar hela våra patienters liv. Och genom att signera samarbetsavtal med afrikanska nationer bygger vi tillsammans en kraftfull grund för hopp och läkedom, som bidrar till den övergripande utvecklingen av Väst- och Centralafrika.
Mercy Ships VD Donovan Palmer
Det är rörande att se de små barnen som är under ett år, när de blir ammade och fokuserar blicken på sina föräldrar. Ja, det är ett under att dessa barn får chansen till ett seende liv. De lite större barnen leker med varandra. Nu kan de också gå i skolan och sedan hjälpa till med att försörja sina familjer
Anneli Persson, volontär och ögonsjuksköterska
Dagen efter operationen, när vi tar av förbanden är reaktionerna mycket olika. Somliga skrattar men en del är chockade över att kunna se igen. Några barn vägrar att öppna ögonen och det finns vuxna, som fortfarande håller armarna framför sig för att kunna känna sig fram och ibland tar det ett tag för dem att vänja sig. Det var en kvinna, som berörde mig extra mycket - med tårar i ögonen tog hon all personal i hand och sa thank you, thank you
Anneli Persson, volontär och ögonsjuksköterska
Verksamheten bygger på volontärer som väljer att lämna sitt vanliga liv för några veckor, månader eller till och med år för att bidra till att hjälpa de allra mest utsatta människorna i världen. Många vittnar om vilken fantastisk upplevelse det är att tjänstgöra ombord. Förutom att deras insatser gör gott för många människor är det också en stor möjlighet till personlig utveckling för volontärerna själva. De tar dessutom med sig viktiga erfarenheter och insikter tillbaka till Sverige och sina arbetsgivare
Tomas Fransson, vd för Mercy Ships Sverige
Tiden på Mercy Ships har varit de bästa månaderna i mitt liv. Jag har fått så mycket kärlek från patienterna, dagpersonal och alla volontärer som arbetar här. Hjärtat bara svämmar över. Jag har också lärt mig att vara mer tacksam för vad jag har här hemma och vilka möjligheter som finns när man bor i ett rikt land där vi har det gott ställt
Evelina Fasth, volontär
Jag åker ut som volontär för att tjäna andra och kunna ge tandvård till de som saknar möjlighet att själva uppsöka tandläkare. Det har öppnat mina ögon för de enorma orättvisor som finns i världen. Det är inte alltid lätt eftersom man får se mycket fattigdom och man inser att man inte kan hjälpa alla som behöver hjälp. Men det blir sakta men säkert bättre i de flesta länderna och någon gång i framtiden hoppas jag att volontärtandläkare inte behövs! Jag har hört att volontärarbete är det tuffaste jobbet man kommer att älska (the toughest job you'll ever love) och det är verkligen sant! Jag skulle varmt rekommendera all tandvårdspersonal att åka ut som volontärer!
Vera Alstad, Tandläkare och volontär
Det var en fantastisk upplevelse. Innan jag skulle åka var jag väldigt nervös och undrade vad jag gett mig in på, men sedan slutade det med att jag förlängde min vistelse från 11 till 22 veckor. Jag hade länge tänkt att jag skulle vilja göra något liknande, men det hade inte blivit av. Nu blev möjligheten att få åka till Africa Mercy ett ypperligt tillfälle. Jag har fått vänner för livet, fått ta del av många olika kulturer och faktiskt också fått ett ökat självförtroende inom mitt eget yrke, min kunskap inom matservering uppskattades och togs till vara. Jag fick vara med och utforma nya rutiner och arbetssätt. Ombord är det tydligt uttryckt att allas insatser är lika viktiga, inte bara sjukvårdare utan restaurangpersonal, kockar, maskinister, städare osv. Jag ser tillbaka på 22 helt otroliga veckor, vill gärna åka tillbaka och rekommenderar alla som har möjlighet att göra detsamma. Det är en upplevelse för livet
Maria Ekstrand, volontär
Vi är otroligt glada över Stena Lines initiativ att låta sina anställda få möjlighet att volontärarbeta på Africa Mercy och vi är tacksamma över de strålade insatser som Maria har gjort ombord. Vi vet att det är en stor upplevelse att på olika sätt medverka till att hjälpa utsatta människor till ett bättre liv. Det är inte bara välgörande för dem som får ta emot hjälpen utan också för dem som får bidra. Vi hoppas att fler vill vara med och stötta vår verksamhet som volontärer
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
Mercy Ships har bidragit med fantastiska resurser till vår sjukvård. Det är otroligt, jag har inte ord att beskriva det vi har upplevt. Vi arbetar med att utveckla vår sjukvård och är tacksamma både för utbildning och resurser från Mercy Ships och för den genuina omtanke om våra medborgares välbefinnande som de visar.
Wilhelmina Jallah, Liberias hälsominister
Vi är väldigt glada över att vi ska till Liberia igen. Det är vår första insats där sedan ebolaepidemin och med avtalet på plats kan vi nu påbörja förberedelsearbetet. Vi ser fram emot att kunna hjälpa många människor med mycket stora behov av vård
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships
Det känns fantastiskt att vi nu har anlänt till Guinea och påbörjat den viktiga uppgiften att ge så många som möjligt hjälp och tillgång till god sjukvård. Vi har sett ett stort intresse från svenska volontärer och vi hoppas att ännu fler vill engagera sig i det här betydelsefulla och livsomvälvande arbetet. Alla behövs!
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
Vi har inte så svårt att hitta läkare och sjuksköterskor som volontärer till vårt sjukhusfartyg Africa Mercy. Men, att hitta kockar, maskinister eller styrmän är desto svårare. Vårt samarbete med Stena Line bidrar till volontärer i yrken som är mycket efterfrågade. Det betyder oerhört mycket att Stena Line både uppmuntrar och skapar förutsättningar för besättningspersonal att göra en insats för Mercy Ships
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
Partnerskapet med Mercy Ships möjliggör för oss att bidra till social hållbarhet och att göra skillnad i människors liv på ett sätt vi aldrig kunnat göra tidigare. Jag delar stolt denna utmärkelse med Mercy Ships men framförallt med alla Stena Lines medarbetare och kunder som bidrog under kaffekampanjen
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line
Vi är väldigt glada och stolta över att bli utsedda till finalist i Årets Insamlare 2017. Det är en utmärkelse som betyder mycket för oss. Vi är också mycket nöjda med samarbetet med Stena Line och den genomförda kampanjen som resulterade i ett bra stöd till verksamheten. Ett stöd som gör att vi kan hjälpa ännu fler av världens fattigaste människor med gratis sjukvård
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
Kaffekampanjen ombord var vårt första gemensamma initiativ med Mercy Ships och vi är väldigt glada för nomineringen. Det var tydligt att Mercy Ships viktiga arbete skapade ett stort engagemang både bland våra medarbetare och våra kunder
Birgitta Wallström, Brand manager på Stena Line
För några år sedan hade vi endast en handfull personer per år från Sverige som var ute som volontärer. Nu har vi betydligt fler och det är också många olika typer av sysselsättningar. Det är väldigt roligt
Pascal Andréasson, marknadsansvarig Mercy Ships Sverige
Mercy Ships söker både medicinsk personal och andra volontärer, men framför allt har vi ett stort behov av teknisk och marin personal. Jag tror att Sverige, med sin högt utvecklade industri och långa marina historia, har en stor potential att bidra med just de volontärer som behövs och som samtidigt vill vara med och förändra världen. Det handlar om att vara förändringen du vill se
Djurre Jan Schutte, rekryteringsansvarig för Mercy Ships i Europa
En förutsättning för att sjukvården ska fungera ombord är förstås att alla andra funktioner finns på plats. Därför behövs också volontärer inom restaurang, IT, administration med mera. Mercy Ships står personalmässigt dessutom inför en spännande och utmanande framtid. På ett varv i Kina byggs just nu ännu ett sjukhusfartyg, som beräknas komma i drift inom några år. Behovet av volontärer kommer att öka betydligt inom de närmaste åren!
Tomas Fransson, Sverigechef på Mercy Ships
Vi har hittat en samarbetspartner som har rätt kompetens och engagemang och som, liksom vi, ser fördelarna och flexibiliteten med att ha hav och fartyg som sin arbetsplats. Omtanke är en del av vår själ, vilket innebär att vårt hållbarhetsarbete omfattar mer än bara miljöinitiativ. Vårt partnerskap med Mercy Ships blir nu också en viktig del av det arbetet och det ger oss en spännande möjlighet att engagera medarbetare, kunder och partners för att göra skillnad
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line