Citat

Det är ett nöje för mig att vara här å presidentens vägnar. Vi är mycket hedrade och stolta över att stå som värdar för Global Mercys första ankomst till Afrika. Mitt land har, som ni vet, enorma kirurgiska behov. Tillgången till kirurgi är mycket begränsad och dyr. Sjukhusen är inte välutrustade och våra medicinska medarbetare är inte välutbildade. Mercy Ships kommer som en gåva.
sa Senegals generalsekreterare Dr Diop vid välsignelseceremonin.
Detta är ett heligt ögonblick. Efter många års planering, förberedelser och partnerskap blir Global Mercy officiellt en del av Mercy Ships flotta, vilket fördubblar våra möjligheter att ge tillgång till säker och kostnadsfri kirurgi. Kirurgi som förändrar livet, inte bara för patienterna utan också för deras familjer och samhällen.
sa Gert van de Weerdhof, Mercy Ships verkställande direktör
Vårt mål är att bidra med cirka 5 000 utbildningstimmar under Global Mercys första insats. Vi utnyttjar delar av sjukhusfartyget som vi vanligtvis inte kan använda för utbildning, vilket ger oss möjlighet att ge våra deltagare värdefulla erfarenheter. Vi ser också fram emot att återvända till Dakar 2023 för att fortsätta ge stöd och få se förstärkt kirurgisk kapacitet.
fortsatte Gert van de Weerdhof
”Vi, närvarande statsöverhuvuden, har godkänt Dakardeklarationen som är resultatet av våra ministrars och experters noggranna utvärdering av kirurgisk, obstretisk och anestetisk vård i Afrika. Som ordförande för den Afrikanska unionen åtar jag mig att vid unionens nästa möte lägga fram Dakardeklarationen för statsöverhuvuden och afrikanska regeringar”.
hälsade Senegals president Macky Sall, som stod värd för mötet.
”Efter veckans tragiska sjukhusbrand på ett lokalt sjukhus här i Senegal är det med blandade känslor vi samlas men jag hälsar er alla välkomna denna speciella dag då vi firar både Global Mercys ankomst till Dakar och de viktiga beslut som nu har fattats här.”
kommenterade Gert van de Weerdhof, CEO för Mercy Ships International, som medverkade på mötet.
Det är med stor stolthet och glädje som vi inom Mercy Ships Sverige med hela vår internationella organisation bakom oss och tillsammans med våra hängivna samarbetspartners, tar emot denna fina utmärkelse. Shippax Special Award för Global Mercy är ytterligare ett bevis på att skeppsnäringen i Norden och internationellt uppmärksammar och stöttar Mercy Ships uppdrag att ge livsförvandlande operationer till tusentals människor i Afrika.
säger Stefan Sonesson, Sverigechef Mercy Ships
Under de tre senaste decennierna har folkhälsan i Afrika kontinuerligt förbättrats trots skillnader mellan regioner och inom länder. De två senaste decennierna har fokus inom det globala hälsoarbetet riktats mot enskilda sjukdomar, medan kirurgisk vård inte alltid har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Därför gläds vi åt att få ta emot nationella ledare för hälso- och sjukvård som kommer att ägna sig åt de viktigaste utmaningarna i arbetet med att nå målet om allmän tillgång till kirurgisk vård i Afrika senast 2030.
säger Dr Pierre M´Pele, chef för Mercy Ships Afrikakontor.
Det är ett privilegium och en ära att välkomna Mercy Ships nya fartyg, Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg, till Senegal. Namngivningsceremonin sammanfaller med andra aktiviteter, till exempel ett symposium om utmaningarna inom kirurgisk och obstetrisk vård i Afrika. Experter kommer att tala om visionen 2020-30 för kirurgi i Afrika och de frågor som står på agendan. Jag bjuder in afrikaner att delta fullt ut i all verksamhet som främjar solidaritet och bistånd. Jag tror att vissa redan har gjort det, men vi behöver att alla tar sig  an denna vision.
, säger Senegals president, Macky Sall, nuvarande ordförande Afrikanska unionen.
Det är en stor ära att få visa upp Global Mercy. Tack vare Global Mercys toppmoderna utrustning, utbildningslokaler och storlek kan vi göra en ännu större insats för människor som för närvarande saknar tillgång till den kirurgiska vård de så desperat behöver. Vi är mycket tacksamma för möjligheten att välkomna besökare ombord på vårt fartyg - både virtuellt och fysiskt - och visa vår besättning och vårt uppdrag. Det kommer att bli två spännande veckor! Det här besöket har möjliggjorts tack vare generösa partners och stora sponsorer som Stena RoRo, Alcon och BD.
Gert van de Weerdhof, vd för Mercy Ships, är mycket glad över Global Mercys ankomst
Vi är väldigt glada att äntligen vara tillbaka i Senegal för att fortsätta och slutföra det viktiga uppdrag som vi fick pausa på grund av pandemin. För Mercy Ships volontärer ombord handlar det om att hjälpa en människa i taget med livsförvandlande operationer, samtidigt som vi får vara med att utbilda lokal vårdpersonal. Tacksamheten och glädjen är stor över att få möta alla härliga människor i Senegal igen!
säger Stefan Sonesson, Sverigechef Mercy Ships.
Mercy Ships har aldrig riktigt lämnat Senegal, men det är en ära och en välsignelse att nu få återvända med vårt fartyg. Vår återkomst har möjliggjorts genom vårt partnerskap med den senegalesiska regeringen som har fortsatt under denna utmanande tid. Jag vill rikta ett särskilt tack till president Macky Sall. Tack vare hans vänskap och stöd kan vi återigen bidra med hopp och läkedom till Senegal,
säger Gert van der Weerdhof, CEO för Mercy Ships International.
Dr Diop riktade sig också till Mercy Ships alla volontärer: Jag vill tacka alla volontärer. Vi hyser stor beundran för alla de människor från hela världen som ansluter sig till Mercy Ships för att ge gratis vård och kirurgi. Det är hjälp som gör nytta länge. Förutom att patienterna får ett nytt liv bidrar ni till framtiden genom att utbilda våra läkare, kirurger och sjuksköterskor.  
säger Dr Diop, rådgivare till Senegals president.
Att statsöverhuvuden på detta sätt väljer att aktivt stötta vår verksamhet är imponerande i sig och stärker ytterligare våra möjligheter att förbättra sjukvården i Afrikas fattigaste länder.
, säger Stefan Sonesson, Sverigechef för Mercy Ships.
Jag blir berörd av det stora engagemang som näringslivet i Sverige visat under byggnationen av Global Mercy. Stena RoRo har lett detta unika projekt och ett flertal andra svenska företag har varit med och gjort det möjligt. De har lagt ner själ och hjärta i arbetet som i slutändan handlar om att förvandla människors liv.
fortsätter Stefan Sonesson.
Jag hoppas under volontärsjobbet få ännu bättre insyn i organisationen och även lära mig en del nytt om marin verksamhet och skeppsbyggnad. Men även träffa nya människor och jobba tillsammans i ett projekt.
säger Pär Leander, blivande volontär ombord på Global Mercy i Antwerpen.
Idag är det en dröm som går i uppfyllelse – inte bara för oss utan också för dem vi hjälper. Jag har ofta hört afrikanska presidenter och hälsoministrar uttrycka att de önskar att deras vårdpersonal ska kunna utbilda sig i sina hemländer. Det här fartyget kommer att möjliggöra just det. Och många som lider av funktionshinder och missbildningar kommer att få tillgång till kirurgisk och annan vård och därmed kunna leva sina liv i sin fulla potential. Vår förhoppning är att detta nya fartyg och den besättning av volontärer som jobbar ombord ska bringa hopp, läkedom och livsavgörande förvandlingar till människor under de kommande 40–50 åren.
sade Don Stephens, grundare av Mercy Ships, som deltog via länk
Vi är mycket stolta över att leverera detta speciella fartyg. Verksamheten som ska utföras ombord har ställt särskilda och höga krav på fartygsbyggnationen. Det var första gången som varvet byggde den här typen av fartyg – en utmaning som de klarat mycket bra. För Mercy Ships betyder leveransen att deras kapacitet att hjälpa mer än fördubblas, och på Stena RoRo är vi glada för att genom Global Mercy få vara en del av deras fantastiska arbete.
sade Per Westling, vd på Stena RoRo, som deltog via länk
Jag är glad och hedrad över förtroendet att få gå in i rollen som Sverigechef för Mercy Ships som gör en fantastisk insats för tusentals utsatta människor i Afrika. Tillsammans med alla hängivna volontärer och gåvogivare kommer vår organisation och jag fortsätta kämpa för att ge ännu fler människor möjlighet till professionell och gratis sjukvård – och nytt hopp!
säger Stefan Sonesson, tillträdande Sverigechef Mercy Ships.
En sea trial är en avgörande kontroll, före leverans, som säkrar att vårt nya skräddarsydda fartyg kan bli den bas för hjälparbetet som hon är designad för att vara. Under en vecka i marschfart till sjöss görs en systematisk genomgång av olika operativa funktioner. Jag är väldigt nöjd med att kunna meddela att Global Mercy fick godkänt i alla delar. Nu återstår en del finputsning av inredningen, särskilt i sjukhusdelarna, innan det är dags för leverans
säger Jim Paterson, Mercy Ships marina expert. 
Jag känner mig så berörd av uppdraget att berätta om Mercy Ships och ska göra mitt allra bästa för att nå ut med berättelsen om den stora kärlek och medmänsklighet som hittills har varit avgörande för närmare tre miljoner människor. Engagemang och generositet från privatpersoner och näringsliv, med olika tro och livssyn men med en gemensam värdegrund att älska och tjäna andra, gör alla stor skillnad när de sätter skuldra mot skuldra. Tänk att allt detta finansieras med helt privata medel och att all personal ombord inte bara arbetar gratis utan dessutom står för sina egna kostnader.
Rasmus Troedsson, talesperson Mercy Ships
Vi mer än fördubblar kapaciteten med vårt nya fartyg, men också behovet av engagemang från volontärer, givare och partners. Med Rasmus Troedsson i rollen som vår talesperson kommer vi att kunna nå fler och öka engagemanget i Sverige för den unika berättelsen om Mercy Ships
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships Sverige.
Global Mercy blir ett modernt underverk – ett specialbyggt sjukhusfartyg med anpassad utrustning, senaste teknologi och det moderna sjukhusets högutbildade förmågor. Fartyget i sig utgör också en unik uppmaning till handling för alla som känner sig kallade att göra en insats, en möjlighet för människor att använda sin kompetens för att göra positiv skillnad för global sjukvård
Rosa Whitaker, president för Mercy Ships.
Att verka ombord på Africa Mercy handlar mycket om att möta och samverka med andra människor inklusive besättning, patienter och den lokala befolkningen. Något som för min del inneburit många fantastiska minnen. En upplevelse som gjort stort avtryck var mötet med chefen för ett senegalesiskt rederi som vi diskuterade ett samarbete med när det gällde att få till sjöpraktik för några lokala besättningsmän ombord. Ett möte som för min del inledde en vänskap, som består än i dag. En vänskap som också innebar att jag blev medtagen och guidad på olika utflykter i Dakar men också hembjuden på middag för att träffa hans familj. Genom det fick jag en möjlighet att inte bara äta en ”äkta” hemlagad variant av deras nationalrätt ”Thiebou jen” men också få en inblick i senegalesiskt vardagsliv
Ulf Ström, Chief Officer, Africa Mercy.
”Jag tjänstgjorde på ett fartyg som råkade lägga till i närheten av ett av Mercy Ships sjukhusfartyg i Honolulus hamn 1984. Jag imponerades av kvaliteten på besättningen och atmosfären ombord och sedan dess har jag tjänstgjort som volontär när jag varit ledig från min vanliga tjänst. Det är här jag ska vara, ingen tvekan om det. Läkarna och sjuksköterskorna kan inte utföra sitt fantastiska arbete utan ett fungerande fartyg. Och fartyget fungerar inte utan sjömän. Så därför behövs matroser, maskinister, tekniker och andra professionella. Arbetet ombord på sjukhusfartyget är lika oglamoröst som på andra fartyg men det ligger en djup tillfredsställelse i att man är med och möjliggör något som spelar stor roll och är helt avgörande för många fattiga, bortglömda och undanskymda medmänniskor.”
Taylor Perez, kapten Africa Mercy.
Vi vill nå ut till nyfikna som är eller håller på att utbildas inom fartygsdrift. Det behövs många olika kompetenser. Oavsett vilken roll man har ombord är den viktig och nödvändig för att vi ska kunna hjälpa de här utsatta människorna. Många volontärer i tekniska roller pratar om just den känslan; tillfredsställelsen i att i sin yrkesroll göra så stor skillnad för andra”,
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Operation av fistel i underlivet är ett av våra prioriterade medicinska områden. Behandlingen gör en enorm skillnad för kvinnorna och de får en ny framtid. Inför Mors Dag vill vi uppmuntra till att kombinera uppvaktningen av sin egen mamma med att ge en gåva till Mercy Ships och därigenom hjälpa andra mödrar
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Jag fick verkligen förståelse för både problemen och den stora betydelsen operationen har för de drabbade kvinnorna. Det var fantastiskt att få se dem läka och få tillbaka livsglädjen
Birgitta Plyhm, pr-ansvarig för Mercy Ships i Sverige, som besökte sjukhusfartyget Africa Mercy när det för några år sedan var stationerat i Madagaskar.
Den här platsen och tiden kommer jag att se tillbaka på och glädjas åt under resten av mitt liv. Jag tvivlade till och med på Gud men nu har mina böner blivit hörda. Jag har fått så mycket kärlek, nu är allt annorlunda och jag kan göra vad jag vill
Mairamou, som opererades och rehabiliterades ombord på Africa Mercy tillsammans med en grupp kvinnor som alla hade samma besvär.
Mercy Ships vill göra allt som står i vår makt för att förhindra ytterligare utbrott och spridning av coronavirus i Afrika. Därför har vi inrättat en stödfond för Afrika på 2,5 miljoner kronor. Med denna stödfond vill vi stödja de lokala myndigheterna, sjukhus och vårdinrättningar. Detta för att säkra att de fattigaste fortsätter att ha tillgång till medicinsk hjälp även under dessa osäkra tider
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Mercy Ships huvudsakliga uppgift är det senegalesiska folkets hälsa samt säkerheten och välbefinnandet för de egna volontärerna, besättning och personal över hela världen
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Fartyget bemannas med volontärer från hela världen. Många av dem med medicinska kunskaper har kallats hem för att hjälpa till med coronavirusets följder i sina hemländer och samtidigt har globala flygtransporter stängts ner. Det gör det omöjligt att i nuläget driva sjukhusfartyget, på ett säkert sätt och vi beklagar verkligen varje inställd behandling. Vi vet hur mycket de betyder för de enskilda människorna
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Vårt mål är att återvända med Africa Mercy till Afrika så snart som möjligt när restriktionerna har lättat, så att vi kan fortsätta vårt uppdrag att bringa hopp och läkedom till de fattiga människorna där. När vi ser över våra framtida aktiviteter tittar vi också på möjligheten att återvända till Senegal för att fullfölja vårt uppdrag där
Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
Jag tror att när du får en gåva är det tänkt att du ska dela med dig av den.
Odry Agbessi, kirurg ombod på Mercy Ships
Mitt arbete här är ett kall, en passion som hjälper andra. Jag blir glad av att lära mig nya saker. I den här uppmuntrande miljön utvecklas jag i min yrkesroll och inser att tillsammans kan vi!
Denise Ngum, elektriker och volontär på Africa Mercy
Mercy Ships ger så mycket mer än vård och livsavgörande kirurgi. Vi ger medicinsk utbildning, skapar förutsättningar för utveckling av lokal infrastruktur för sjukvård och när vårt sjukhusfartyg lämnar hamnen har vi gett ett avtryck i form av en kultur av omtanke
Rosa Whitaker, vd för Mercy Ships
Jag är så tacksam över den kärlek och glädje jag har fått dela med människorna i Senegal
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
Det är en fantastisk verksamhet som Mercy Ships bedriver och det var när jag läste om den och såg alla bilder som jag bestämde mig för att bli volontär
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
Jag jobbade ombord i en butik, eller ett kafé kan man nog kalla det, i totalt elva veckor. Ett väldigt socialt jobb där jag träffade såväl kirurger som opererat i tio timmar som människor som sökte vård. Det blev så många fina möten. Hemma i Sverige går man till läkaren för en liten förkylning, men i Senegal finns en annan verklighet
Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships.
Vi märker att den långsiktiga påverkan har ökat i betydelse. Ska vi kunna påverka en nations förmåga att ge bra sjukvård måste det till utbildning. Det räcker inte bara med att vi kommer med fartyget och stannar i tio månader för att genomföra operationer. Vår ambition är att genom utbildning ta utvecklingen framåt i de här ländernaDet är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
Det är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
Per-Erik Wärme, narkosläkare som tjänstgjort ombord på Africa Mercy.
Att vara långsiktig genom utbildning är en av våra viktigaste uppgifter och det har effekt. När vi för något år sedan var tillbaka i Guinea såg vi en jättefin utveckling. Där har vi bland annat byggt en skola som kan utbilda 300 tandläkare årligen. Drygt 1 200 personer har nu utbildats där
Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
Vi är priviligierade som får komma tillbaka till Senegal. Tillsammans med nuvarande regering och sjukvårdspersonal hoppas vi kunna bidra till minskat lidande för de som har begränsad tillgång till kirurgisk vård
Donovan Palmer, VD Mercy Ships
I september 2017 signerade vi avtalet med Mercy Ships och redan då startade förberedelserna inför ankomsten. Jag vill tacka alla som varit involverade för deras outtröttliga arbete som är förutsättningen för att vi ska lyckas med det här projektet
Senegals hälso- och socialministern Abdoulaye Diouf Sarr
Det var en härlig känsla att se våra vänner stå på bryggan när skeppet kom in till Dakars hamn. Dakar är en rik stad, men i Senegal lever ca 40% av befolkningen på under 2 dollar / dag. Vi är här för se vilka som behöver kirurgisk sjukvård och vi kommer att arbeta tillsammans med lokala sjukvården för bättre och säkrare sjukvård. Utmaningen kan vara att behoven är som störst långt in i landet, men vi kommer att göra screeningdagar även där. Det är då sjukskötskor och doktorer undersöker om vi som är ett flytande sjukhus, kan hjälpa till kirurgiskt på något sätt. Vår önskan är alltid att kunna hjälpa dem som behöver det mest och att se läkedom för kropp och själ
volontären Anneli Persson
Vi är mycket glada och tacksamma att få möjlighet att vara välgörenhetspartners under det nyinstiftade seglingsevenemanget. Det är en fantastisk möjlighet att få berätta om vår verksamhet och belysa vikten av kvalificerad sjukvård där behovet är som störst. Det finns många sätt att engagera sig, både för privatpersoner och företag. Med gåvor men också genom att själv bli volontär. Alla tjänster efterfrågas, inte bara sjuvårdsrelaterade utan också restaurangpersonal, maskinister etc
Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
Vi deltar i seglingseventet genom att stödja Mercy Ships som officiell välgörenhetspartner. Som en del av vårt samarbete vill vi få fler att upptäcka organisationen och dess viktiga arbete för att rädda och förändra liv
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Vi är glada över att ha nått den här betydelsefulla milstolpen och tacksamma att kunna vara delaktiga i att förändra så många människors liv
Don Stephens, grundare av Mercy Ships
Jag är särskilt tacksam för alla volontärer som jobbar ombord på Africa Mercy och som själva betalar sina resekostnader och sitt boende ombord för att bidra med den här hjälpen. Och förstås till alla givare som troget stödjer oss
Don Stephens, grundare av Mercy Ships
Det är avgörande att arbeta bredvid, inte bara lokala kirurger utan också narkosläkare, sjuksköterskor, biomedicinska tekniker, sjukhusadministratörer och andra för att öka möjligheten för befolkningen i landet ska kunna tas hand på ett bättre sätt i framtiden
Gary Parker, käkkirurg och chefsläkare på Africa Mercy.
Av världens 7,6 miljarder invånare är det de mest utsatta miljardernas röster som talar till oss. Den afrikanska kontinenten har den högsta mödra- och spädbarnsdödligheten, lägsta medellivslängden tillgång till nästan obefintliga kirurgisk tjänster. Det är därför Mercy Ships fortsätter att prioritera våra afrikanska samarbeten
Don Stephens, grundare av Mercy Ships