Arkitekturpris till Limnologen


Prisutdelning av Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs arkitekturpris 2009.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Midroc Property Development AB (MPD) utvecklar fastigheter, såväl kommersiella lokaler som bostäder. Vi arbetar med projekt på egen och andra ägares mark, egenfinansierat eller i samarbete med externa investerare. Företaget har sedan starten 1999 vuxit till en egen koncern inom Midroc Europe. Hittills har vi utvecklat drygt 100 000 kvm ytor i egna fastigheter. Vår projektportfölj omfattar idag 500 000 kvm byggrätter för bostäder och kommersiella ytor till ett sammanlagt projektvärde på 12 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till södra Sverige och fokus ligger i Öresundsregionen. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Relaterade releaser

Midroc hyr ut till Narva!
Midroc hyr ut till Bizkit!
Midroc hyr ut till Bank of China!