Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Report this content

STOCKHOLM, 30 april 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, emitterat 660 843 B-aktier. Nyemissionen av B-aktier har resulterat i en ökning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Per den 30 april 2019 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 18 364 605 aktier, varav 17 703 762 stamaktier och 660 843 B-aktier. Varje stamaktie och B-aktie berättigar till en röst. Antalet röster i Bolaget har således ökat med 660 843 röster till sammanlagt 18 364 605 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission av 660 843 B-aktier.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 08.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: