Dela

Kontakt

 • Moberg Pharma AB
  Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma
  08-522 30 700
  08-735 20 59
  http://www.mobergpharma.se
 • Citat

  Efter nära dialog med våra partners och vetenskapliga rådgivare ser vi fortsatt stor potential för MOB-015 och tar nu, genom förberedelser för registreringsansökan, nästa viktiga steg mot marknaden. Behovet av behandlingsalternativ som verkligen kan bota svampinfektionen är stort vilket innebär att MOB-015 kan få en unik position genom den höga svampdödande effekten
  Anna Ljung, VD för Moberg Pharma
  Denna finansiering kan täcka bolagets kapitalbehov fram till registrerad produkt vid positivt utfall i den europeiska fas 3 studien, samt kan säkra finansieringen av en ytterligare studie om det krävs innan registrering. Vi intensifierar nu vår satsning på MOB-015 och ser fram emot topline-data från EU-studien i slutet av andra kvartalet. Vi är fast beslutna att skapa den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp
  Anna Ljung, VD på Moberg Pharma
  Avtalsstrukturen ger Moberg Pharma tillgång till flexibel finansiering till en rimlig kostnad under rådande marknadsförhållanden. Som en del av avtalet kommer Nice & Green att introducera Moberg Pharma till sitt breda nätverk av bioteknikinvesterare i Schweiz, Tyskland och Frankrike
  Mark Beveridge, VP Finance på Moberg Pharma
  Den höga graden av mykologisk läkning som har uppvisats är imponerande, och den snabba svampdödande effekten gör detta till en intressant produkt. Jag kommer definitivt att använda preparatet till mina patienter. En högre fullständig läkning kommer sannolikt att uppnås med kortare behandlingstid, vilket skulle vara mycket positivt för patienterna
  Dr Boni Elewski, Professor, ordförande för dermatologiavdelningen, University of Alabama
  Jag är en stark anhängare av det här konceptet. Med ett optimerat doseringsschema har den här produkten stor potential och kan bli det behandlingsalternativ som väljs i första hand, inte bara som enskild behandling, utan även som underhållsbehandling för att minska återfall efter tablettbehandling
  Dr Aditya Gupta, Professor, Avdelningen för Medicin, University of Toronto.
  Baserat på flera decenniers erfarenhet av terbinafin och övriga ingredienser i MOB-015 är jag övertygad om att en kortare behandlingsperiod har potential att åstadkomma högre grad av fullständig läkning. Den svampdödande effekten är central för att också nå fullständig läkning
  Dr Jan Faergemann, Professor i dermatologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
  Utifrån ett medicinskt och kommersiellt perspektiv är ett doseringsschema med daglig behandling under maximalt tre månader, följt av underhållsbehandling en gång per vecka, mycket attraktivt och förbättrar ytterligare den tänkta produktprofilen för MOB-015. Detta stöds ytterligare av marknadsdata från USA som indikerar att den verkliga användningen av befintliga utvärtes behandlingar i genomsnitt är 3–4 månader, trots att dessa förskrivs för 48 veckors daglig behandling.
  Dr Amir Tavakkol, CSO för Moberg Pharma AB.
  Vi är mycket tacksamma för experternas grundliga analys som inte bara gav förståelse för orsakerna till fas 3-resultaten, utan även stärker vår övertygelse om att MOB-015 har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp
  Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.
  Den mykologiska läkningen som uppnåddes i denna studie är anmärkningsvärt hög för en utvärtes behandling, sannolikt på grund av den potenta svampdödande effekten av terbinafin i MOB-015. Vi skulle normalt förvänta oss att fler patienter uppnår fullständig läkning efter att mykologisk läkning uppnåtts hos en så klar majoritet av patienterna. Detta kommer att undersökas vidare och vi förväntar oss ytterligare insikter från den pågående europeiska studien (n = 452), där MOB-015 jämförs med det mest använda utvärtes läkemedlet. Ett effektivt utvärtes terbinafinpreparat med få biverkningar som botar svampinfektionen och främjar frisk nageltillväxt är attraktivt för läkare över hela världen
  Amir Tavakkol, Senior Advisor R&D på Moberg Pharma AB
  Att MOB-015 i denna studie botade svampinfektionen hos 70% av patienterna överträffade våra förväntningar. Däremot hade vi förväntat oss att en högre andel skulle uppnå fullständig läkning, trots de välkända utmaningarna i att uppnå helt friskt utseende på nageln vid 52 veckor, även efter att svampinfektionen är botad. Studien bekräftade produktens förmåga att åstadkomma snabb synlig förbättring, då fyra av fem patienter rapporterade förbättring redan vid första uppföljningsbesöket och vid studiens slut bedömde 33 procent av patienterna att deras tånaglar var helt eller nästan helt läkta
  Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB
  Detta är det fjärde kommersiella avtalet för MOB-015, denna gång med marknadsledaren inom dermatologi i Sydkorea, med utmärkt täckning av dermatologiklinikerna. Vi ser fram emot att genom samarbetet med DongKoo göra MOB-015 tillgänglig för patienter i Sydkorea, vilket bidrar till vår vision om att göra MOB-015 till den ledande nagelsvampbehandlingen över hela världen
  Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB
  Jag ser fram emot det fortsätta samarbetet med Mark Beveridge. Jag vill också tacka Sarah Hellerfelt för hennes insatser för bolaget under de senaste åren och önskar henne all lycka framöver.
  Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB
  Vi ser fram emot samarbetet med Taisho för den stora och snabbt växande japanska marknaden för nagelsvampsläkemedel. Detta samarbete ett viktigt steg mot vår vision att göra MOB-015 till den ledande nagelsvampsbehandlingen globalt
  Anna Ljung, VD på Moberg Pharma
  Detta är det tredje stora licensavtalet för MOB-015 vilket ytterligare validerar den betydande marknadspotentialen hos MOB-015 och de fokuserade kommersialiseringsförberedelser som vårt team bedriver
  Peter Wolpert, Styrelseordförande på Moberg Pharma
  Efter den framgångsrika avyttringen av OTC portföljen fortskrider verksamheten enligt plan med fokus på fas-3 studierna för MOB-015, fortsatta kommersialiseringsförberedelser samt förberedelser för inlösen av aktier i november 2019
  Anna Ljung, VD Moberg Pharma
  Avyttringen av vår OTC-verksamhet innebär en stor förändring för Moberg Pharma och synliggör det höga värdet i båda delarna av bolaget för aktieägarna. Sedan den 1 april 2019 bedriver Moberg Pharma en fullt finansierad verksamhet vars främsta mål är att med MOB-015 skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Jag ser fram emot möjligheten att övergå till en friare roll som arbetande styrelseordförande samtidigt som jag kvarstår nära den nya ledningen. Efter 13 intensiva år som VD för Moberg Pharma känns det viktigt för mig att kunna tillbringa mer tid med familjen samtidigt som jag kan fortsätta bidra på ett värdefullt sätt till den nya verksamheten utifrån bolagets nya behov
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi är oerhört nöjda över att kunna erbjuda våra aktieägare en betydande utbetalning samtidigt som vi behåller en avsevärd uppsida i det fullt finansierade MOB-015-programmet. Affären möjliggör ett ökat fokus på att ta MOB-015 till en marknadsledande position inom nagelsvamp. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare i OTC-teamet för deras enastående insatser för Moberg Pharma under de senaste åren och önska dem fortsatta framgångar
  Peter Wolpert, VD i Moberg Pharma
  Den slutförda rekryteringen till de båda fas 3-studierna är en viktig milstolpe för MOB-015 och jag är oerhört tacksam för teamets hårda arbete. Under den omfattande screeningprocessen har fler än 5 000 patienter screenats och 800+ patienter inkluderats. Arbetet har varit tidskrävande, men innebär en ökad sannolikhet för starka fas 3-resultat för MOB-015
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi är stolta över att rapportera att EBITDA på helårsbasis för första gången översteg 100 MSEK. För MOB-015 avslutades screeningen till europeiska fas 3-studien efter årsskiftet och vi tecknade ett andra betydande licensavtal, denna gång avseende Europa. Dessa framsteg möjliggör dagens transaktion i vilken vi realiserar ett betydande värde för vår kommersiella verksamhet samtidigt som vi tydliggör den stora potentialen i MOB-015
  Peter Wolpert, vd på Moberg Pharma
  Denna transaktion genererar ett exceptionellt värde för OTC-verksamheten samt bekräftar den betydande potentialen i MOB-015. Likviden från transaktionen möjliggör en utdelning till våra aktieägare samtidigt som möjligheter till framtida värdeutveckling bevaras. Jag vill tacka hela vårt team för deras utmärkta arbete. Under de senaste åren har vi förvärvat, byggt och skapat värdefulla tillgångar för bolaget, och dessa ansträngningar återspeglas i den här transaktionen
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Efter en grundlig process är styrelsen övertygad om att den föreslagna transaktionen är den mest attraktiva för aktieägarna sett till de värden den medför; en hög ersättning för OTC-verksamheten, nya ägare som är specialiserade inom läkemedelsområdet och investerar i bolaget till en god värdering samt möjligheten för bolaget att återbetala utestående lån. Aktieägare gynnas av att erhålla en betydande utdelning samtidigt som framtida möjligheter med MOB-015-programmet bevaras
  Thomas Eklund, Styrelseordförande Moberg Pharma
  Samarbetet med Bayer kring Europa-lanseringen är mycket spännande och ett viktigt steg mot vår vision att göra MOB-015 till den ledande nagelsvampsbehandlingen globalt. Avtalet med Bayer är det andra stora licensavtalet för MOB-015 och ger ytterligare bekräftelse på den betydande potentialen för projektet
  Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma
  Vi ser fram emot möjligheten att i samarbete med Moberg ta denna lovande och banbrytande produkt till marknaden och därigenom stärka ett av våra prioriterade produktområden
  Heiko Petersen, Head of Global Category Business Unit Dermatology på Bayer
  Det är med stor glädje jag välkomnar Annica Magnusson och Gunilla Wengström till ledningsgruppen. Både Annica och Gunilla har under det senaste året tagit ökande ledningsansvar inom Moberg Pharma och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma AB
  Det beviljade patentet för MOB-015 i Kina innebär att produkten nu är skyddad på de viktigaste marknaderna inför kommersialiseringen. Det är en viktig milstolpe utifrån vår strategi att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Jag är mycket nöjd med den starka utvecklingen för vår kommersiella verksamhet, liksom de stora framstegen för MOB-015 där vi slutfört rekryteringen till den nordamerikanska fas 3-studien och tecknat det första licensavtalet, vilket bekräftar marknadspotentialen för vårt ledande utvecklingsprojekt
  Peter Wolpert, vd på Moberg Pharma
  Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Mundipharma och att Emtrix® blir tillgängligt i fler regioner när vi nu utökar vår närvaro till ett antal spännande tillväxtmarknader
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Avtalet med Moberg Pharma ger patienter i MEA-regionen tillgång till en av de ledande behandlingarna mot nagelsvamp, denna vanliga och besvärande åkomma
  Dr. Ashraf Allam, vice VD för Mundipharma META
  Licensavtalet med Cipher Pharmaceuticals är ett viktigt steg i förberedelserna inför den globala lanseringen av MOB-015 och bekräftar den betydande marknadspotentialen för vår produkt. Cipher har utmärkta förutsättningar att göra MOB-015 till en kommersiell framgång i Kanada. Vi ser fram emot detta spännande samarbete samtidigt som vi fortsätter att planera kommersialiseringen på andra nyckelmarknader när vi nu närmar oss fas 3-resultat
  Peter Wolpert, Moberg Pharmas vd
  Vi ser fram emot att få lansera en innovativ utvärtes produkt som erbjuder ett nytt, säkert och effektivt behandlingsalternativ för de många kanadensare som lider av nagelsvamp. MOB-015 blir vår sjätte transaktion i år och visar hur vi, i linje med vår tillväxtstrategi, fortsätter att etablera en diversifierad pipeline för lansering i närtid på den kanadensiska marknaden
  Robert Tessarolo, vd för Cipher Pharmaceuticals
  Den slutförda rekryteringen i Nordamerika är en viktig milstolpe och resultatet av ett utmärkt arbete i teamet. Jag är mycket nöjd med utvecklingen och den omfattande screeningprocess som ökar sannolikheten för starka fas 3-resultat
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi ser fram emot att välkomna Shaw till Moberg Pharma. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede i väntan på fas 3-resultat för MOB-015 och Shaw kommer att bidra med värdefulla erfarenheter kring utveckling, lansering och kommersialisering av nya behandlingar
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Nettointäkterna för de tre viktigaste varumärkena i USA ökade kraftigt och vi stärkte vår ledande ställning i samtliga nyckelkategorier, samtidigt som lönsamheten ökade avsevärt. Parallellt framskred MOB-015-studierna enligt plan med nyligen slutförd screening i Nordamerika
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Mark Beveridge har under senaste åren haft en central roll i Moberg Pharmas finans- och transaktionsteam. Mark är varmt välkommen till bolagets ledningsgrupp och jag ser fram fortsatt samarbete för att vidareutveckla Moberg Pharma’s verksamhet
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Året inleddes med god lönsamhet och stark tillväxt för våra ledande varumärken samtidigt som fas 3-studierna för MOB015 avancerar enligt planen från november 2017. För det första kvartalet uppvisade bolaget en tillväxt om 5 % rensat för avyttrade varumärken, trots negativ valutautveckling. I lokal valuta växte våra ledande varumärken med 12 – 17 % vardera. EBITDA-marginalen steg från 16 % till 24 %
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Det beviljade patentet för BUPI i USA är en viktig milstolpe som innebär att produkten nu är patenterad på samtliga marknader där vi ansökt om skydd, i linje med vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Med ett stort kunnande och lång erfarenhet har Kjell bidragit till att ta Moberg Pharma dit bolaget är idag, inte minst i utvecklingen av Kerasal Nail ® och MOB-015 där han varit oerhört värdefull i avgörande vägval. Jag har haft nöjet att arbeta med Kjell sedan 2007 och är mycket tacksam för hans insats under dessa år. Jag ser fram emot fortsatt samarbete i hans roll som rådgivare till bolaget
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat merparten av våra mindre varumärken
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Framgångsrik marknadsföring och lyckad integration av förvärv har resulterat i tvåsiffrig tillväxt i försäljning till konsument för våra tre stora varumärken
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Vi är mycket nöjda med utfallet från NAD, vilket väntas ytterligare stärka Kerasal Nails® marknadsställning och tillväxtmöjligheter i USA framöver
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Den nya organisationen speglar bättre bolagets ökade fokus på den amerikanska marknaden och förberedelser inför kommersialiseringen av MOB-015 samt möjliggör synergieffekter för den globala försäljningsverksamheten. Jag vill tacka Martin Ingman för hans viktiga insatser för Moberg Pharma och önskar honom lycka till framöver
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Bytet av CRO är en central del i det omfattande åtgärdsprogram som nyligen kommunicerades. TFS har de förutsättningar som krävs för att påskynda patientrekryteringen och slutföra den europeiska studien. Sammantaget med det nya upplägget i Nordamerika är vi övertygade om att vi kommer att nå starka fas 3-resultat inom ramen för tidsplanen
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  MOB-015 är vårt mest värdefulla projekt genom vilket vi ser möjlighet att möta patienters behov av en säker behandling som botar nagelsvamp. Vårt team jobbar hårt för att optimera urvalsprocessen och samtidigt slutföra patientrekryteringen så snabbt som möjligt. Den rigorösa urvalsprocessen är avgörande för att uppnå starka Fas 3-resultat
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.
  Det är med glädje jag välkomnar Torbjörn Wärnheim till ledningsgruppen på Moberg Pharma. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra utvecklingsprojekt
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands, samtidigt som de strategiska varumärkena från förvärvet utvecklas väl
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Kerasal Nail® nådde en marknadsandel om 29 % samtidigt som vi har utökat distributionen för både Dermoplast® och New Skin®. Rekryteringen till MOB-015-studien har tagit längre tid än förväntat, men ser ut att ta fart efter ett antal åtgärder
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  De positiva resultaten från patienter med nagelpsoriasis, liksom studien som helhet, möjliggör starkare försäljningsargument för Kerasal Nail®/ Emtrix®, något som är av stor betydelse för kommande satsningar på samtliga marknader
  Peter Wolpert, VD
  Detta är vårt senaste förvärv och integrationen av varumärket går enligt plan. Den utökade marknadsnärvaron innebär utmärkta möjligheter att fortsätta förädla varumärket Dermoplast® under de kommande åren
  Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma, Nordamerika

  Prenumerera