Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Karin Hårding

  Pressansvarig


  08-718 81 65
  070-431 79 12
  http://www.nacka.se
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  Nacka är en attraktiv kommun som många vill bygga och bo i. Det är roligt att det byggs mycket när utvecklingen är genomtänkt och långsiktigt hållbar.  Det här projektet bidrar till att lyfta Orminge. Aros bostad har lyckats att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samma projekt för att skapa en plats där folk trivs och mår bra. Mina varmaste gratulationer till dem.
  Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)
  Jag är mycket glad för att Naturvårdsverket bekräftar och stödjer vårt arbete för att förbättra Järlasjöns vatten för Nackaborna. Pengarna kommer att användas till två av våra mest prioriterade dagvattenprojekt. Det här visar att vi gör rätt saker i rätt tid.
  Agata Wehlin, dagvattenspecialist
  Nacka ska vara en attraktiv skolkommun, vårt mål är att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling ska vilja verka här. Resultaten från våra årliga enkät visar att huvudmännen genomgående är nöjda med att verka här. Det är positivt att vårt arbetssätt uppmärksammas i Friskolornas rapport.
  Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
  – Nacka har sedan länge har ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både kommunala och fristående skolor. Vi analyserar regelbundet elevresultat tillsammans med skolorna och följer också upp resultatindikatorer, något som är avgörande för att kunna ge barn och elever möjlighet att utvecklas maximalt.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun
  En värdig vinnare! Byggnaden är ett fint exempel på hur nytt kan möta gammalt,
  Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka
  Vi är stolta och glada över priset, särskilt eftersom det är Nackaborna som har röstat på oss.
  Mats Sundbom, vd för Silver Life
  Många fina tävlingsförslag tävlade i år när vi skulle utse den finaste nya byggnaden. Intresset för arkitektur är stort i Nacka. Det är roligt att så många röstat och viktigt att Nacka utvecklas med hög kvalitet. Stort grattis till Silverlife i Graninge!
  Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)
  Att få högsta ratingbetyg är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna och medborgarna. Det ger oss förutsättningar för att få bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana. Kul att Standard and Poors i sin rapport även bedömer vår kommunikation mellan politiker och tjänstemän som effektiv och transparant och att den i sin tur möjliggör robust beslutsfattande i tider med ekonomiska utmaningar.
  Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
  Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån när vi räknar med att lånebehovet växer successivt de kommande åren. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden och det är härligt att få högsta betyg kring ekonomin.
  Eva Olin, ekonomi- och finansdirektör i Nacka kommun
  Det här är ett lyft för Fisksätra. Nu finns nya möjligheter för Fisksätras aktiva och rika föreningsliv att kunna erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper. Jag hoppas på att platsen kommer bli en kreativ hub för nyfikna och engagerade Fisksätrabor.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Sommaren i Nacka kommer att vara annorlunda än många andra somrar, och det måste vara både kul och tryggt att vara hemma. Vi vill kunna möta ett ökat behov av meningsfulla aktiviteter för unga, men också ge möjlighet till utveckling för dem, till exempel genom att erbjuda sommarjobb som ungdomsledare. 
  Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L)
  Jag är glad att vi kan presentera ett brett spektrum av sommarlovsaktiviteter med flera nyheter för kommunens barn och unga. Här har vårt goda samarbete med föreningar och organisationer som engagerar sig för att göra sommarlovet roligare för barnen betytt mycket. 
  Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden (M)
  Fisksätra är ett område med stora möjligheter och den utveckling som vi nu står inför stärker området ytterligare. Genom att ingå exploateringsavtal med den största fastighetsägaren i Fisksätra skapas förutsättningar för att utveckla området långsiktigt och stabilt. Dessutom får fler människor möjlighet att bosätta sig här.
  Katarina Wåhlin Alm, stadstutvecklingsdirektör i Nacka kommun
  Med Karin Kollberg som social- och äldredirektör får Nacka kommunen drivande och samlande kraft som kan leda och utveckla verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Hon har en gedigen kompetens och erfarenhet och är en trygg och tydlig ledare och chef.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör
  Det är med glädje och respekt jag tar mig an det här uppdraget. Den sociala omsorgen spelar en väldigt viktig roll i samhället, inte minst i den nu i den situation vi befinner oss i. Jag brinner för att utveckla de frågor som ryms inom det sociala stödet och inom omsorgen för äldre.
  Karin Kollberg
  Jag är väldigt glad att i min nya roll får vara med och bidra till att på riktigt göra skillnad för de människor vi är till för. Det känns spännande att tillsammans med Karin och alla medarbetare utveckla en stabil organisation och fortsätta förbättra kvaliteten för våra kunder.
  Åse Linnerbäck
  Det här är anmärkningsvärt goda siffror och vårt bästa resultat någonsin. För första gången når vi vårt mål om minst 75 i indexvärde. Årets mätning visar inte bara att de senaste årens positiva trend består, utan också att vår satsning på att förenkla och förbättra för företagen har gett resultat. Vi kan konstatera att företagarna är mycket nöjda med kommunens serviceområden.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör Nacka kommun
  Inom myndighetsutövningen jobbar vi målmedvetet för att öka kundnöjdheten. Det här resultatet bekräftar att vi är på rätt väg.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun
  Nu ser vi tydligt att vårt intensiva arbete har lönat sig. Vi har fortsatt att satsa stort på digitalisering, med fokus på att utveckla e-tjänster så att det ska vara lätt att göra rätt. Vårt arbete med att kontakta företagen proaktivt för att ge service har uppskattats mycket. En annan nyckel till framgång är att vi har fått en större kontinuitet i arbetet genom att kunna bibehålla den kompetens vi har, samtidigt som vi arbetar mer lösningsorienterat. Vi har också satsat på att kompetensutveckla medarbetare och strävat efter att förbättra arbetsmiljön.
  Maria Melcher, bygglovschef Nacka kommun
  Ormingehus är en viktig pusselbit för den pågående utvecklingen av Orminge centrum. Här tillförs en ny årsring till den befintliga miljön med målet att Orminge ska bli en ännu mer tillgängligt, attraktivt och tryggt.
  Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm
  Jag är mycket glad för det här. Nu ska vi bygga stad på naturens villkor för nya och gamla Nackabor, där stadens puls är lika viktig som närheten till naturen. Det känns bra att hålla fortsatt god fart i stadsbyggandet och visar på Nackas attraktivitet trots ett osäkrare marknadsläge.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Det finns många talangfulla ungdomar i Nacka och det har varit en utmaning att göra urvalet till årets stipendiater. Jag vill önska dessa unga, kreativa och talangfulla individer ett stort grattis och lycka till i deras framtida karriärer.
  Richard Wendt, kulturnämndens ordförande (M)
  Coronasmittan har på kort tid fått stora konsekvenser för delar av näringslivet, i synnerhet för restauranger och hotellen men även många butiker. Jag vill att våra lokala företagare ska känna att vi stödjer dem på alla sätt vi kan, att de är viktiga för oss Nackabor. Kommunen har god ekonomi och vi klarar att ge anstånd med en del betalningar.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Flera företag i Nacka drabbas hårt, och vi har sett stora varsel inom större kedjor som även drabbar de etablerade företagen i Nacka. Det finns en oro för vad detta kommer att medföra om situationen blir långvarig. För många företag handlar det om ren överlevnad, min förhoppning är att att vårt paket kan vara ett stöd ett det här utmanande läget.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör
  Idag finns det ett stort behov av mötesplatser på dagtid för våra äldre medborgare. Det är viktigt att motverka ofrivillig ensamhet och kunna stimulera till god fysik, psykisk- och sociala hälsa. Vi hoppas att verksamheten ska bli en viktig träffpunkt där våra seniorer kan umgås och kanske hitta nya vänner och stimulerande aktiviteter.
  Karin Teljstedt, ordförande i äldrenämnden (KD)
  Vi ser fram emot att få komma igång med verksamheten i Nacka Forum. Tillsammans med seniorerna själva kommer vi att utforma ett brett program med aktiviteter som alla ska kunna delta och känna sig hemma i. Delaktighet är en viktig hörnsten i den sociala verksamheten. Vi vill skapa glädje, gemenskap och trygghet tillsammans.
  Christel Haglund, vård- och omsorgschef på Blomsterfonden
  Att utveckla egenproducerade bostäder genom byggemenskap ligger helt i linje med Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald. Vi tror att detta kan leda till ett intressantare och mer varierat stadsbyggande som främjar boende för alla.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
  Med de nya direktörerna på plats har vi mycket goda förutsättningar att förverkliga de spännande projekt vi står inför.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun.
  Att vi behåller den här starka ratingen ger oss en bra grund för framtiden och skapar goda förutsättningar för förmånliga lån. Vårt lånebehov växer successivt och vi räknar med att låneskulden under 2020 kommer uppgå till cirka 2,7 miljarder kronor.
  Eva Olin, finans-och ekonomidirektör i Nacka kommun
  Toppbetyget visar att Nacka kommun sköts professionellt och att vi vårdar kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det ger en trygghet både till oss och långivarna vilket är en förutsättning för att få riktigt bra villkor. Vi har ambitiösa framtidsplaner och kommer behöva låna pengar för kommande investeringar ibland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana.
  Mats Gerdau (m), kommunstyrelsens ordförande.
  Det är en tydlig bekräftelse på att vi skapar maximalt värde för skattepengarna genom vårt finansiella arbete något vi såklart är väldigt stolta över.
  Maria Andersson, finanschef i Nacka kommun
  – Det är första gången vi jobbar tillsammans på det här sättet. Genom ett samverkansavtal kan vi arbeta för mindre sårbarhet i verksamheten och säkerställa ökade möjligheter att hålla jämn och hög kvalitet i alla tre kommuner över tid. Dessutom ökar vi tillgängligheten för medborgare och gode män genom att bredda nätverken med både fler personer, kunskap och erfarenheter.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun.
  Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.
  Hanna Elving, Nacka kommun.
  Vi har nu överklagat i alla instanser vi kan. Det är helt orimligt att ljud att barns lek och idrottande likställs med industribuller, vilket Mark- och miljödomstolen gör.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M).  
  Det måste även i framtiden finnas möjlighet till idrottsanläggningar för barn och unga inom tätbebyggda områden. Vi vet att vi inte är ensamma att se hur förödande det skulle vara för svensk idrott om domen står sig, många sluter upp bakom oss i frågan om att barn och unga idag behöver mer idrott-  inte mindre.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M)
  Jag ser fram emot att få bidra till fantastiska Nackas utveckling.
  Hans-Otto Halvorsen, direktör för stöd och service, Nacka kommun
  Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag och möjligheten bidra till att göra skillnad i en ambitiös kommun som Nacka.
  Katarina Wåhlin Alm, tillträdande stadsutvecklingsdirektör, Nacka kommun
  Okudas konstnärsspråk präglas av geometriska strukturer och mönster i starka harmoniska färger, och han anpassar alltid verken efter den plats han är på. Jag har sett skissen, och det kommer att se fantastiskt ut på stadshuset.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  Det är en stor ära och fantastiskt spännande att äntligen kunna presentera de första konstnärerna och platserna för Wall Street Nacka.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  - Den här affären utgör startskottet i resan mot en ny, stor och attraktiv skola i Fisksätra. Vi ser positivt på Stena fastigheters och Viktor Rydbergs satsning på att etablera och driva den nya skolan under lång tid i Fisksätra.
  Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun
  Wall Street Nacka är ett enormt spännande projekt och det är så kul att kunna bjuda in konstnärer från hela världen för att ge liv åt annars tråkiga platser.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  Många gör det, en del lyckas, andra inte. Men Årets välfärdsförnyare lyckas gång på gång. Genom att sortera bort rutinarbete och enklare arbetsuppgifter skapar de en attraktivare arbetsplats och bättre service till medborgarna. Och det i förvaltning efter förvaltning. Om en del av lösningen på välfärdens utmaningar är robotar – varför inte bygga en hel robotfabrik?
  Dagens Samhälles motivering
  Alla elever har rätt till en bra och stimulerande utbildning. Jag ser mycket positivt på att Viktor Rydberg, en av Sveriges allra bästa skolor, vill etablera sig just i Fisksätra. Det blir en viktig del i vår framtidssatsning på Fisksätra, tillsammans med nya bostäder och arbetsplatser.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.
  Nackaborna är väldigt miljömedvetna och den här framgången delar vi med dem.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott i Nacka.
  Digitalisering stärker förutsättningarna för vårt arbete med att öka kundnöjdheten. Medarbetare och teknik kan tillsammans åstadkomma service som i högre grad uppskattas av kunderna. Att vårt arbete med serveringstillstånd får ett så högt NKI-värde som 90 är ett bra exempel på detta.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  Nu ska vi ta nästa steg och digitalisera delar av bygglovsprocessen. Vi ser framför oss en klar förbättring inom det området redan nästa år.. Digitaliseringen gör att enkla bygglovsärenden kan hanteras snabbare vilket underlättar handläggningen av komplicerade ärenden.
  Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun
  Över 14 000 företag verkar i Nacka. Flertalet av dem är små men växande företag. Deras förmåga att rekrytera nya medarbetare är avgörande för fortsatt god tillväxt i Nacka. Genom att tillgängliggöra Rekryteringsguiden kan kommunen, tillsammans med Arbetsförmedlingen bidra till att företagen enklare hittar den kompetens de behöver.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  Större rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare matchning mellan kompetens och behov är en förutsättning för god tillväxt framöver. Tjänsten är ett smart och användarvänligt sätt att synliggöra kompetensen hos de nackabor som söker eller vill byta arbete i det lokala näringslivet.
  Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.
  Vi vet att föräldrar har en stressig vardag där det ibland är svårt att hitta tid för ett fysiskt möte. Då vill vi även kunna erbjuda rådgivning online, när det passar förälderns egen kalender.
  Karin Hidestrand, verksamhetschef för familj och ungdom i Nacka kommun.
  Nacka har en stabil politisk majoritet med ambitiösa framtidsplaner. Att vi får högsta ratingbetyg är en bekräftelse på att vi också har en urstark och solid ekonomi i Nacka. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna. Toppbetyget ger förutsättningar för att vi ska få riktigt bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp