Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  Näringslivsfrågor och nya arbetsplatser är högt prioriterade för Nacka. Därför satsar vi mycket på att skapa bästa förutsättningarna för att nya företag ska vilja etablera sig här. Med Porsches starka varumärke får vi ännu ett kvitto på Nackas position som tillväxtkommun och givna plats för nyetableringar i Stockholmsregionen. Nacka har ett strategiskt bra läge, är en självklar del av regionens centrala delar redan i dag och detta kommer att stärkas ytterligare när tunnelbanan är på plats här 2030.
  Anders Börjesson, etableringsdirektör
  Porsche Center Nacka kommer att öka vår närvaro i en viktig del av regionen och möjliggöra ännu bättre service för nya och befintliga Porschekunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla affären Porsche i Stockholmsområdet tillsammans med Din Bil-gruppen.
  Raine Wermelin, Direktör Porsche Sverige
  Årets skyddsombud har på ett systematisk och lösningsfokuserat sätt arbetat för en god arbetsmiljö på såväl arbetsplatsen som hos hela arbetsgivaren. Genom en gedigen arbetsmiljökunskap, ett trevligt bemötande samt en god dialog underlättas och fördjupas samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter, medarbetare och andra förtroendevalda.
  Tidningen Visions motivering till utnämningen av årets skyddsombud Zübeyde Arslanerkekoglu
  Jag vill gratulera Zübeyde till den fina utmärkelsen och tacka henne för hennes insatser för Nacka kommuns arbetsmiljö. I Nacka har vi höga ambitioner och stort fokus på arbetsmiljöarbetet – där våra skyddsombud har en nyckelroll. Vi är stolta och delar utmärkelsen med alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare och stödresurser som arbetar för att Nacka ska nå målet att vara en av Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
  Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka
  Jag är jätteglad och stolt att stå här idag och jag känner att det här är en gemensam vinst tillsammans med min arbetsgivare och mina kollegor. Utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta att göra arbetsmiljöarbetet ännu bättre där hjärtat är den ständigt pågående dialogen, att värna om öppenheten, prestigelösheten och förmågan att mötas och skapa trygga relationer ser jag som en nyckel, och är det som gör att vi vågar prata om svåra saker och hitta fram till bra lösningar.
  Zübeyde Arslanerkekoglu
  Jag är stolt och glad att vi tar viktiga steg i den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. Genom en värdefull samverkan mellan Stena Fastigheter, kommunen och civilsamhället skapas nu fler bostäder, en ny förskola, ett äldreboende och nya levande mötesplatser med närhet till natur och hav. En viktig pusselbit som bidrar till ett mer attraktivt och tryggare Fisksätra.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Jag är väldigt glad över att kunna presentera Maria Rönnberg som ny stadsjurist i Nacka kommun. Stadsjuristen spelar en nyckelroll i det kommunala uppdraget genom att styra, leda och utveckla den juridiska processen och överförmyndarprocessen utifrån Nackas styrmodell. Maria Rönnberg har vad som krävs för att axla detta viktiga uppdrag och jag ser fram emot ett gott samarbete.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Det här känns väldigt spännande! Nacka är en kommun med höga ambitioner och jag ser mycket fram emot att vara en del av kommunorganisationen med kundval och medborgarperspektiv i fokus. Juridiken är en viktig del i en kommuns utvecklingsprocess och jag vill ge mitt bidrag till att hitta effektiva och bra lösningar i Nacka. Jag ser också fram emot att arbeta tillsammans med mina nya kollegor och att bidra till ett gott samarbetsklimat.
  Maria Rönnberg, tillträdande stadsjurist
  Veronica Grimheden Myhrström har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet och är van vid att leda välfärdsverksamheter från utbildnings- till arbetsmarknadsinsatser. Hon är väl förtrogen med kundvalssystem och att systematiskt arbeta för att kunna erbjuda den bäst optimerade leveransen mot kunden. Hon kommer att tillföra våra verksamheter värdefull kompetens och jag vill hälsa henne varmt välkommen till Nacka.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Jag är både glad och förväntansfull över att få möjligheten att arbeta med två viktiga samhällsprocesser som på olika sätt lägger ett grundfundament för hela Nackas framtid. Min drivkraft är att varje elev ska få den bästa utbildningen och att varje Nackabo som har behov, på bästa sätt ska kunna få snabbt, kvalitativt och enkelt stöd till egen försörjning. Jag känner stor respekt för det fina arbete som redan görs av alla medarbetare och ser mycket fram emot att påbörja mitt nya uppdrag.
  Veronica Grimheden Myhrström, tillträdande utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
  I takt med att Nacka utvecklas ökar satsningen på Nackas skolor. Nu påbörjas arbetet med att utveckla Sickla skola som ska renoveras och byggas ut med fler skolplatser. Nya moderna och flexibla lokaler byggs samtidigt som att 50-talsarkitekturen bevaras. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och ta del av deras erfarenhet och kunskap i att bygga och renovera skolor.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är efterlängtat att komma igång med det här projektet och känns bra att vi därmed fortsätter utveckla äldreomsorgen i Nacka. Det här kommer att bli ett modernt och fint boende, både att bo på och jobba i.
  Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
  Behovet av platser på särskilda boenden i Nacka ökar, inte minst för personer med demenssjukdom, så Tallidens utveckling är ett välkommet tillskott och det är positivt att projektet nu är igång.
  Karin Teljstedt (KD) ordförande i äldrenämnden
  Jag ser fram emot att kunna erbjuda renoverade, moderna bostäder som är bättre anpassade för de äldres behov och som samtidigt också innebär en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.
  Jessika Svanholm, verksamhetschef Nacka seniorcenter Talliden
  Jag är stolt över de fina resultaten som visar att kvaliteten i Nackas äldreomsorg står sig väl och är i enlighet med våra ambitiösa mål – främst tack vare det dagliga arbetet som äger rum ute i verksamheterna och som säkerställer att våra äldre Nackabor ges bästa omsorg. Genom att skapa goda förutsättningar för hälsosamt åldrande kan Nackas äldre fortsätta att leva med god hälsa, uppleva välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt.
  Karin Teljstedt (KD), ordförande i äldrenämnden
  Socialstyrelsens undersökning ger oss möjlighet att över tid mäta utvecklingen av upplevd kvalitet, men enkätsvaren från kunderna används också som underlag när vi utvecklar äldreomsorgen vidare. Enkätresultaten och vår "Strategi för hälsosamt åldrande" ger oss riktning i arbetet att möta utmaningarna med att vi blir allt fler äldre som lever längre.
  Ellinor Egefors, chef för äldreenheten
  Det känns väldigt roligt att vi nu tagit det första steget i resan mot en ny modern simhall i Nacka.
  Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
  Nya Näckenbadet är efterlängtat av både föreningsliv och Nackabor och fyller en viktig funktion i samhället med bättre förutsättningar för idrottande och rörelse genom hela livet.
  Gunilla Grudevall-Steen (L) ordförande i fritidsnämnden
  Det känns fantastiskt kul att vårat arbete för att förbättra för gående och cyklister står sig så väl i jämförelse med andra kommuner. För att Nacka ska kunna fortsätta utvecklas hållbart är cykling en självklar och viktig del av resandet inom kommunen. Det är ett klimatsmart och smidigt sätt att resa och vi hoppas ännu fler ska ta klivet över till pedalerna.
  Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör
  Vi vill skapa en naturban och nyskapande stadsdel i Centrala Nacka där det ena kvarteret inte är det andra likt. Vi är väldigt glada att välkomna denna vackra klassicistiska byggnad, en av få nya byggnader av detta slag i Sverige. Wallenstams Nacka Grace kommer att tillföra stora kvaliteter till Nacka. Det här har alla förutsättningar att bli ett uppskattat kvarter, både bland Nackabor i allmänhet och bland de som kommer att bo här.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det känns stort och väldigt roligt att vi nu startar nybyggnationen av Nacka Grace och bidrar till nya fina hyresrätter i ett kvarter med spännande och annorlunda arkitektur mitt i centrala Nacka. Vi vill skapa en härlig mix av bostäder och verksamheter och bidra till en stadsmiljö med stora kontraster och variationer.
  Mathias Aronsson, vice vd och regionchef för Wallenstam i Stockholm/Uppsala
  Nacka ska vara en riktigt bra plats för barn och ungdomar att växa upp på och där ingår goda möjligheter att idrotta. Det här är en av de många nya sportanläggningar som vi har råd att bygga när vi växer. Den här sporthallen är också en viktig del i vår stora satsning på att göra Fisksätra tryggare och mer attraktivt.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Den nya multihallen i Fisksätra med inriktning mot friidrott kommer att bli ett dragplåster för barn och unga i hela Nacka. Men störst betydelse får den såklart för alla unga här i Fisksätra. En ny mötesplats för alla.
  Gunilla Grudevall-Sten (L), fritidsnämndens ordförande
  Det är väldigt roligt och hedrande att vi ännu en gång rankas som Sveriges mest robusta kommun. Det är en följd av vårt långsiktiga, konsekventa och målmedvetna arbete där vår starka ekonomi gör att vi kan anpassa oss efter samhällsförändringar och en hög motståndskraft. Vi ser också att våra satsningar på utbildning, socialt stöd, jobb och företag liksom natur, klimat och miljö faktiskt gör skillnad.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nacka är en kommun med mycket goda förutsättningar med en växande befolkning, höga skolresultat och hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv för att nämna några av de parametrar vi tittar på. Generellt presterar pendlingskommuner nära storstad mycket bra i vår undersökning, och i år är det Stockholmskommunerna som dominerar tio-i-topp-listan. Nya förutsättningar för distansarbete kan ha påverkat utvecklingen. Nacka är en kommun som fortsätter att utvecklas, inte minst med allt som kommer med nya tunnelbanan. Vi kommer sannolikt se Nacka kommun högt upp i vår ranking även kommande år.
  Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP
  Vi har höga ambitioner med näringslivet i Nacka och fokuserar på ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Vi ser vikten av att kunna tillhandahålla goda möjligheter att möta företagens behov och att de bästa etableringsförutsättningar i syfte att bidra till en positiv utveckling. Vi ser också att vårt arbete med framtidens hållbara och attraktiva livsmiljöer har skapat förutsättningar för Nackabor, näringsliv, föreningar och våra medarbetare att växa och utvecklas.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  I dagens samhälle finns det stora utmaningar med att hitta behöriga lärare inom vissa specifika ämnen. Vi behöver arbeta aktivt för att hitta nya sätt att attrahera kunniga och duktiga lärare till våra skolor. Jag har goda förhoppning att vi genom samarbetet med Teach for Sweden hittar nya vägar att locka hit legitimerade lärare som även har en särskild spetskompetens genom tidigare studier och yrkeserfarenheter inom en annan sektor. Det är ett sätt att kvalitetssäkra skolorna och få in personer som brinner för att vara lärare.
  Monica Brohede Tellström (L) ordförande utbildningsnämnden
  Vi ska ha Sveriges bästa skolor i Nacka och då behöver vi Sveriges bästa lärare. Det här är ett sätt attrahera ny kompetens till skolan.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  – Det här bidrar till fler arbetstillfällen i Fisksätra och att vi kan bryta utanförskapet. Vi har en långsiktig och bred satsning på att göra Fisksätra tryggare och mer attraktivt och då är jobben centrala. Samtidigt har företagen ett stort behov av ny mark för att kunna etablera sig och växa, så här når vi två mål samtidigt.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Frentab är ett bolag med stark lokal förankring, god ekonomi och erfarenhet från att genomföra denna typ av projekt. De har också en tydlig plan för hur de ska genomföra projektet och planerar att långsiktigt förvalta de byggnader som de kommer att bygga. Vi ser att Frentab kommer att bidra till att stärka området och även erbjuda nya arbetstillfällen i Fisksätra, vilket är i linje med kommunens ambition att stärka det lokala näringslivet.
  Anders Börjesson, etableringsdirektör
  Charlotte Persson har gjort ett väldigt bra jobb i sitt uppdrag som chef för vår strategiska stadsutveckling, och jag ser verkligen fram emot vad hon kan åstadkomma i sitt nya uppdrag som miljö- och bygglovsdirektör. Hon känner Nacka väl och har de bästa förutsättningarna att fortsätta det goda arbetet med att utveckla Nackas miljö- och bygglovsfrågor.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Det ska bli fantastiskt roligt att få jobba i en verksamhet som har så mycket kontakt med Nackaborna. Det är med stor ödmjukhet jag går in i den prisade miljö- och bygglovsprocessen med sina drivna och erfarna chefer och likaså engagerade politiker. Jag ser mycket fram emot att ta ytterligare kliv och förenkla för Nackabor och företag att få stöd och råd i hur de kan förverkliga sina drömmar.
  Charlotte Persson
  Jag är väldigt glad över att få dela ut priset till årets vinnare. Första gången jag cyklade förbi husen – utan att veta att de var nominerade – var jag tvungen att stanna, kliva av cykeln och bara ta in, njuta och konstatera: Det här blev bra.
  Peter Zethraeus (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Årets tävling visade på stor bredd och hög kvalitet hos bidragen. Det kom in många röster men det var en tydlig, och värdig, vinnare i år – igen! Det är väldigt roligt att se Nackabornas engagemang för arkitektur och gestaltning.
  Nina Åman, stadsarkitekt
  – Det känns extra roligt att första gången jag delar ut årets stipendier få möjlighet att prisa såväl yngre som äldre för sina kulturambitioner. Just ambitioner, engagemang och drivkraft går igen hos samtliga mottagare av årets utmärkelser. Vi är djupt imponerade av vad vi ser och jag vill på kulturnämndens vägnar ge årets stipendiater våra hjärtligaste gratulationer.
  Richard Herrey, ordförande i kulturnämnden
  Vi behöver alla goda förebilder att se upp till och inspireras av. Det finns så många fantastiska krafter i samhället och från fritidsnämndens sida vill vi hylla några av dem. Årets mottagare kommer från helt olika delar i kommunen och är engagerade i helt skilda verksamheter, vilket är positivt och visar på både bredd och spridning. Tack vare deras engagemang och förmåga att idogt verka för sina medlemmar gör att vi Nackabor får ett bättre och rikare fritid. Jag vill gratulera dem å det varmaste.
  Gunilla Grudevall-Steen (L), fritidsnämndens ordförande
  Våra kulturskolor är en viktig del i barn och ungas utveckling. Här kan de hitta nya intressen, få glädje och inspiration genom kulturens kraft och hitta nya vänner. Jag är väldigt glad för att vi nu kan använda ytterligare resurser för utveckling genom att bredda och fördjupa verksamheten och att nå ut till fler.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Det är mycket positivt att se årets resultat för miljörankingen, vi jobbar hårt och målmedvetet med dessa frågor. I takt med att Nacka utvecklas satsar kommunen även på fler laddplatser för elfordon, rening av sjöar, en god cykelinfrastruktur och självklart också tunnelbanebygget. Våra miljö- och klimatambitioner är tydliga i stadsutvecklingen där vi arbetar strategiskt med miljö- och klimatfrågor. Nu får vi ett kvitto att vi är på rätt väg.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är verkligen glädjande att Nacka stiger från plats 61 till plats 30 bland alla Sveriges kommuner när det gäller årets miljörankning. Vi har vässat vår politik och avsatt mer resurser till kommunens miljö och klimatarbete. Vi har bland annat antagit en koldioxidbudget, startat klimatnätverk med företagarna, startat projektet naturbana Nacka inom samverkan Viable Cities.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott
  Vi är mycket glada för att vårt kontinuerliga arbete har gett ett tydligt resultat. Vi ser fram emot att fortsätta öka takten och detta gör vi allra bäst tillsammans mellan kommunen, företag, föreningar och Nackabor.
  Per Enarsson, miljöchef på Nacka kommun
  Uppdraget som trafik- och fastighetsdirektör är en mycket strategisk och viktig roll i Nacka kommun. Poa Hellqvist har en gedigen chefserfarenhet inom samhällsbyggnad med tyngdpunkt inom såväl trafik- som fastighetsområdet. Hon är mål- och resultatinriktad och har en förmåga att skapa goda relationer både internt och med externa aktörer. Jag vill hälsa henne varmt välkommen till Nacka.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nacka är en attraktiv kommun med kontinuitet och utveckling där det finns en rik boendemiljö, service och tillväxt. Utmärkelserna Årets tillväxtkommun och Sveriges kvalitetskommun visar på en välfungerande kommun där medarbetarna trivs och får ta ansvar. Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag och att få arbeta för Nacka kommun.
  Poa Hellqvist
  Många faktorer ligger till grund för denna fina utmärkelse. Det viktigaste tror jag är att vi har en stark tilltro till människors vilja och förmåga, att vi tror på folk helt enkelt. Det är samarbetet med våra invånare, föreningar och företag som ger goda resultat. Vi är öppna och nyfikna och vill utveckla Nacka tillsammans med andra, det blir ofta bättre om fler är med och bidrar än att kommunen ska göra allt själv. Det skapar en anda av gemenskap och framtidstro som skapar ett gott samhälle.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är mycket hedrande att Nacka kommuns arbetsmiljöarbete uppmärksammas genom att vi utses till en av finalisterna i Sveriges friskaste företag. Vi är stolta och delar utmärkelsen med alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare och stödresurser som arbetar för att Nacka ständigt ska utvecklas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare med arbetsmiljö- och kvalitetsprocesser i framkant.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Vårt fokus är att hela tiden jobba för att bättre förstå företagens villkor och underlätta deras vardag. Vi vet att företagen vill ha en snabb och förutsägbar hantering och därför satsar vi mycket på att ha en levande dialog om vad vi kan göra för att förbättra kontakten och verksamheten.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
  Nacka kommun jobbar aktivt med att vara en medpart och inte en motpart i vår myndighetsutövning. Ett gott bemötande är utgångspunkten i vår kontakt med Nackas företag, föreningar och Nackabor vilket vi nu får ett härligt kvitto på.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Med upphandlingen av en extern aktör så tar vi ytterligare ett steg mot den nya simhallen i Myrsjö, något som är ett stort och viktigt tillskott för Nackabornas och framför allt Ormingebornas möjlighet att bada och simträna. Det blir fler tillfällen för barn och unga att besöka en simhall och öka sin simförmåga och vattenvana, och bättre förutsättningar för idrottande i Nacka.
  Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden
  Med ytterligare en fotbollsplan och förstärkta möjligheter att mötas skapas nu en upplevelserik stadsmiljö där idrott, bostäder och skola möts och samspelar sida vid sida. Bonavas förslag tar på ett inspirerande sätt hänsyn både till den befintliga och kommande omgivningen och ger energi till det här nya idrottskvarteret i Sickla.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka kommun
  Jag vill tacka för alla välarbetade och högklassiga bidrag som kommit in. Intresset för Sicklas utveckling är verkligen stort. Vi ser nu fram emot den fortsatta utvecklingen av kvarteret där vi möjliggör för människor och verksamheter att leva ett aktivt stadsliv, något som är karaktäristiskt för Sicklas utveckling.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör Nacka kommun
  Vi är glada och stolta och ser fram emot att fira priset tillsammans med alla som är med och jobbar för att forma framtidens hållbara och attraktiva livsmiljöer som skapar förutsättningar för Nackabor och näringsliv att växa och utvecklas.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp