Roboten Yasemin snabbar på ansökningar till vuxenutbildning

I Nacka kommun tar roboten Yasemin hand om ansökningar till vuxenutbildningarna. Det gör Nacka till första kommun i Sverige att lägga över handläggningen av utbildningsansökningar på en robot.

En av robotiseringens främsta fördelar är att handläggningstiden för ansökningar till vuxenutbildning förkortas. Roboten tar emot ansökningarna som kommer in digitalt, sorterar och förbereder dem så att handläggarna därefter kan fatta myndighetsbeslutet.

Mer tid till karriärvägledning

- Roboten gör de monotona arbetsuppgifterna och handläggarna kan istället lägga tiden på mer kvalificerade arbetsuppgifter som karriärvägledning och service till kunderna, säger Malin Jacobsson, karriärvägledare i Nacka kommun som varit med och utvecklat robotiseringsprocessen.

Roboten Yasemin började arbeta i Nacka kommun i maj. Framöver kommer 25 000 ansökningar per år att hanteras av roboten. Den är ett viktigt verktyg för att kunna bibehålla hög servicegrad och korta handläggningstider i en tid då Nackas befolkning ökar.

Utveckling i tiden

- Hela samhället går mot en ökad digitalisering och det känns självklart att Nacka kommun ska ligga i framkant i den utvecklingen. Om det finns bra teknik ska den komma Nackaborna till godo, säger Carina Filipovic, chef på arbets- och företagsenheten i Nacka kommun.

Nacka kommun har framgångsrikt automatiserat även andra processer, där ekonomiskt bistånd och delar av fakturadistribution kan nämnas som exempel.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Citat

Roboten gör de monotona arbetsuppgifterna och handläggarna kan istället lägga tiden på mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Malin Jacobsson, karriärvägledare i Nacka kommun