Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Karin Hårding

  Pressansvarig


  08-718 81 65
  070-431 79 12
  http://www.nacka.se
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  Näringslivsdirektören har ett viktigt uppdrag i att verka för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Mathias Forsberg har en gedigen kunskap om näringslivets förutsättningar vilket kommer att gagna Nackas näringslivsutveckling.  Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Mathias och vill hälsa honom varmt välkommen till Nacka.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nacka är som jag ser det Sveriges mest spännande kommun just nu och jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta för Nacka kommun. Kommunens ambitioner och inställning att ligga i framkant passar mig perfekt, och tillsammans med företagen vill jag skapa en företagsplats i toppklass med siktet på Sveriges bästa företagsklimat.
  Mathias Forsberg
  Nacka står inför en spännande framtidsresa och behöver attrahera många nya talanger till kommunen framöver. Employer Branding och strategisk kompetensförsörjning är avgörande för att vi ska lyckas. Med Linus på plats får vi ännu bättre förutsättningar för att Nacka kommun ska tillhöra toppskiktet av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och vara nyexaminerade studenters förstahandsval.
  Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
  Det känns oerhört roligt att få vara med när Nacka kommun tar stafettpinnen och nu renodlat satsar på Employer branding. Att tillsammans med hela organisationen ta ett helhetsgrepp och vidareutveckla arbetsgivarvarumärket ger stora möjligheter att förstärka all den kvalitet som Nacka har idag och kommer ha framöver. Jag ser verkligen fram emot att vara med och driva utvecklingen av kommunen framåt.
  Linus Holmgren, Nacka kommuns nya Employer Brandingchef
  Vi jobbar hårt för att Nacka ska vara en bra kommun att bo och leva på både nu och i framtiden och att Nackaborna uppskattar det gör mig glad och stolt.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Det är extra kul att se hur viktig närheten till kollektivtrafik är för Nackaborna, det motiverar oss ytterligare i arbetet med klimatsatsningen vi gör när tunnelbanan kommer till Nacka om några år. Det tillsammans med att Nacka fortsätter att stärka sin position som kommunen med närmast till skyddad natur är viktigt för framtidens Nacka.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  – I en snabbföränderlig värld ställs allt högre krav på medarbetare och team att hitta nya arbetssätt och att våga vara innovativa, hela tiden med lärandet och elevernas bästa i fokus. Att hitta inspiratörer i skolan som gör det lilla extra för att bidra till ökad kvalitet och ökad måluppfyllelse i sin verksamhet är viktigt för att uppmuntra och bekräfta det goda arbete som görs i våra skolor och förskolor. Jag vill gratulera årets pristagare och ser fram emot att lära mer om deras pedagogiska arbete.
  Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
  I utvecklingen av Centrala Nacka, med konceptet Naturbant i grunden kommer Viable Citites vara en arena som möjliggör samverkan mellan byggaktörer, näringsliv och kommunen för att öka på klimatomställningen. Här kan vi testa och förverkliga våra klimatambitioner och vi märker ett stort intresse att vara med på denna spännande och viktiga resa mot en mer klimatneutral stad.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
  Företaget Livfulla Trädgårdar sprider på ett föredömligt och pedagogiskt sätt kunskap om hur Nackaborna kan gynna biologisk mångfald i sina trädgårdar. Företagets tips och idéer har genom sin digitala plattform goda förutsättningar till spridningseffekter såväl i som utöver Nacka kommuns gränser. Livfulla trädgårdars tjänster stöttar även Nacka kommuns miljömål om biologisk mångfald, som ger förutsättningar för ett mer robust och motståndskraftigt samhälle. Genom att använda Livfulla trädgårdars tjänster kan Nackabor och andra ta ytterligare steg för att utveckla det gröna och den biologiska mångfalden.
  Juryns motivering
  Standard & Poor´s nya rapport visar återigen att vi bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik med en stark och stabil ekonomi med låg låneskuld och stora överskott. Det här skapar goda förutsättningar för framtiden och för alla Nackabor, eftersom vi har råd med både satsningar och skattesänkning.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  WALLSTREET Stockholm är en viktig satsning som bidrar till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. När staden, näringslivet och kulturen går samman med målsättningen att skapa Europas största utställning av modern konst skapar vi en gemenskap mellan människor i det offentliga rummet.
  Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholm stad.
  Nu är vi igång på riktigt! Konstens roll är oerhört viktig när vi formar framtidens städer och tillsammans med andra kommuner i regionen möjliggör vi nu för ännu mer konst i våra offentliga stadsrum. Jag ser fram emot att se hur WALLSTREET Stockholm 2022 kan skapa engagemang för våra gemensamma grannskap och bidra till nya perspektiv och möten.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.
  Solenergin är den förnybara energikällan med störst framtidspotential och övergången till solceller är därmed en viktig hållbarhetsfråga. Satsningen är ett steg i vår ambition att minska vår klimatpåverkan och öka den lokala energiproduktionen.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nu tar Nacka kommun ytterligare ett steg mot att bli klimatneutralt. På så sätt bidrar vi till miljöförbättringar och visar vägen framåt så att vi kan klara 1,5-graders målet. Det är i praktisk handling vi gör skillnad.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott
  Vi är väldigt stolta över att Nacka är just Årets Nyföretagarkommun. För mig signalerar nyföretagande den innovationskraft och framåtanda som vi vet finns hos Nackaborna. Det är precis den kommunen vi vill vara, en mötesplats för kreativa och lösningsinriktade människor. Därför kommer vi att fortsätta satsa och öka insatserna för att vidareutveckla vårt dynamiska företagsklimat och främja hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen i Nacka.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Först och främst vill vi välkomna alla nyföretagare till Nacka. Vi vet att det är tillsammans med företagen som vi gör Nacka till en bättre plats att leva och verka på. Nacka befinner sig i en spännande och expansiv fas och när Nacka växer gör även idéerna och innovationerna det. Varje dag startar tre nya företag i Nacka och vi jobbar hårt för att nå vårt mål,  att Nacka ska bli den mest företagsvänliga platsen i Sverige - för både nystartade och befintliga företag.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör
  Vi är jätteglada och tacksamma över nomineringen. Varje dag startar tre nya företag i Nacka och de nystartade företagen är bland de mest lönsamma i hela länet. Vårt mål är tydligt, Nacka ska bli den mest företagsvänliga platsen i Sverige och det här är en bekräftelse på att vi är på rätt väg.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör Nacka kommun
  Demokratin är för viktig för att man ska överlämna den till politikerna. Vi måste alla blanda oss i, inte minst ni unga. Vi politiker har i uppgift att underlätta för människor att påverka och att ge er Nackabor verktyg att vara med och skapa det Nacka som ni vill leva i. Demokrati ska inte bara utövas genom ombud. Jag vill därför uppmana alla er gymnasieelever att tänka till hur ni vill att Nacka ska se ut framöver. Använd den här uppsatstävlingen till att formulera hur ni vill stärka demokratin i Nacka.
  Anders Tiger (KD), ordförande i val- och demokratinämnden
  Ältaborna har länge efterfrågat ett utvecklat centrum. Med den nya detaljplanen blir Älta centrum en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, större kulturlokaler, utökad handel och service. I Älta utvecklas nu Nacka vidare med hög kvalitet. Alla kommundelar ska ha bra lokal service, vara attraktiva och långsiktigt hållbara.
  Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Den nya centrummiljön blir mer utåtriktad och tillgänglig och bättre sammankopplad med sin omgivning med mer service och liv mellan husen. Det nya torget med sina gröna inslag är helt enkelt en kvalitetshöjning.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
  Vi som kommun behöver arbeta mer aktivt med konsumtionsfrågorna och det måste bli lättare för våra verksamheter att göra rätt när det gäller miljö och återbruk. Vi behöver ta hand om våra resurser på ett helt annat sätt, vi behöver tänka om, tänka på nya sätt och spara pengar – och just därför är återbruket så bra på olika sätt. Istället för att köpa nytt återanvänder vi det vi redan har. Det är i linje med Nackas miljömål och agenda 2030, men också Nackas styrmodell;  bästa värde för skattepengarna.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott
  Det är positivt att den upplevda tryggheten i Nacka ökar något, men vi kan alltid göra mer för att ännu fler Nackabor ska känna sig trygga och säkra. Vi kommer att växla upp de brottsförebyggande insatserna från kommunens sida och ser fram emot ett gott samarbete med polisen om det. I Nacka alla ska få förutsättningar för att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning och ingjuter hopp och framtidstro.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Det känns väldigt bra att vi uppvisar så förhållandevis goda resultat i trygghetsmätningen. Polisen i lokalpolisområdet arbetar hårt för att medborgarna i Nacka, Tyresö och Värmdö ska känna sig trygga.
  Karin Berggren, lokalområdeschef Nacka
  - För att möta klimatutmaningen behövs en kraftsamling där aktörer från offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället tillsammans identifierar och utvecklar de hållbara innovationer som krävs för att nå effekt i klimatarbetet. Viable Cities ger oss möjlighet att driva det arbetet framåt.
  Katarina Wåhlin Alm
  - Nacka har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det finns en stark och gemensam vilja i kommunen att aktivt arbeta för att minska klimatutsläppen och öka vår innovationsförmåga. Viable Cities ger oss en chans att tillsammans förstärka omställningsarbetet för ett klimatneutralt Nacka 2030.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.
  Vi har en stark och stabil ekonomi, en bredd i näringslivet och samarbetar med många privata aktörer inom välfärden. Sammantaget gör det oss mindre sårbara för snabba förändringar. Här har vi skolor i toppklass, hög kvalitet och valfrihet i välfärden som tillsammans med satsningar på stadsutveckling och infrastruktur ger en stabil ekonomisk tillväxt som också är avgörande för en positiv utveckling på längre sikt.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nacka kommun har haft en stabil och jämn utveckling under tid. Det handlar bland annat om meritvärde i skolan, inflyttning och hur många som har jobb, men också om temperaturen i näringslivet med en hög andel kunskapsintensivt näringsliv och en bred blandning av branscher.
  Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP
  Undersökningen visar att Nacka inte är känsligt för konjunktursvängningar. Vi får full utdelning på parametrar som visar att näringslivet mår bra här. Många Nackabor har sin sysselsättning inom kunskapsintensiva verksamheter och det finns en bredd i näringslivet som gör att vi är mindre sårbara för stora och snabba förändringar. Vi är stolta över att ha ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Uppställningen av cyklar påverkar framkomligheten i Nacka och vi vill agera proaktivt inför de utmaningar som elsparkcyklarna kan medföra. Hittills har det rapporterats en del problem och jag vill inte se att Nacka får mer av den problematik som finns i Stockholm idag. Det behöver vara ordning och reda, och nu säkerställer vi att vi ligger steget före och har kontroll över situationen.
  Hans Peters (C) ordförande i natur- och trafiknämnden
  Vi är stolta över att kunna bjuda in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling och hoppas på många intressanta bidrag. Vi letar efter en modig, lyhörd, engagerad och nytänkande fastighetsaktör som är intresserad av att fånga det naturbana som Centrala Nacka står för.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  I Centrala Nacka vill vi förena det bästa av två världar och utveckla en levande och öppen stadsdel som skapas genom det dynamiska mötet mellan stadens puls och naturens lugn. Det kallar vi för naturbant och det är vår gemensamma vision och målbild för Centrala Nacka.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.
  När dagens och morgondagens Nackabor, företagare, föreningsliv, och besökare vänder sig till Nacka kommun ska de kunna förvänta sig ett bemötande i världsklass. Med Annmarie på plats har vi de bästa av förutsättningar för att lyckas. Varmt välkommen till Nacka Annmarie!
  Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
  - Stort tack! Jag ser mycket fram emot att få komma igång med det viktiga arbetet med att vidareutveckla kvaliteten på kundbemötandet i Nacka. Hur vi bemöter varandra i vardagen är för mig det mest centrala när vi vill bygga förtroende och tillit, både internt och externt. Nacka kommun har höga ambitioner, och det har jag också.
  Annmarie Palm, kundbemötandechef Nacka kommun
  För många är det svårt att komma in i det svenska samhället om inte språket finns där. När man ska lära sig ett nytt språk behövs många olika verktyg, allt från formell undervisning till att praktisera språket i vardagen. Att läsa högt ger en ingång inte bara till litteraturen utan också till ett språk. Jag hoppas att vårt nya läsfrämjandeprojekt Shared reading kan vara till både nytta och nöje för många.
  Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden (M)
  Pedagoger som är inspirerande innovatörer har stor betydelse för elevernas skolresultat. I våra förskolor och skolor finns både personer och team som gör det lilla extra för att bidra till ökad kvalitet och som gör det lättare att nå målen. Nu vill vi uppmärksamma både personer och arbetslag vars arbete är nydanande och som inspirerar och motiverar eleverna. Jag ser fram emot att vara med i processen att identifiera dessa innovatörer med hjälp av Nackaborna!
  Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
  Nacka växer med nya attraktiva bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nu bäddar vi för regnbäddar så att dagvatten, exempelvis vid häftiga regn, kan fördröjas och renas innan det rinner ner i sjöar och vattendrag. Detta är en del i den viktiga klimatanpassning som vi måste genomföra i våra tätorter på grund av det förändrade klimatet.
  Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden
  Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad.
  Peter Skogberg, chef för enheten för bygg- och anläggning
  Klimatförändringarna är mer aktuella än någonsin, det visar ju inte minst extremvädret denna sommar. En viktig del i kommunens klimatarbete är att få koll på konsumtionen och vad den för med sig i miljöpåverkan. Det är en stor utmaning i att få fler Nackabor att förstå kopplingen mellan livsstil och klimat. Genom enkätundersökningen har vi skaffat oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Kommunen arbetar bland annat med att ta fram en koldioxidbudget.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.
  Undersökningen visar en svag men tydlig trend mot ett ökat medvetande hos Nackaborna när det gäller klimatpåverkan för konsumtion. Många har förändrat sin syn på vad man själv kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Men fortfarande återstår en hel del arbete när det gäller att sänka de direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör
  Uppdraget som kommunikationsdirektör är en viktig roll i Nacka. Kommunikationen ska spegla mångfalden i våra verksamheter och bidra till att stärka förtroendet för Nacka kommun. Henrik Kelfves bakgrund och erfarenhet tillsammans med hans förmåga till att vara en drivande och samlande kraft kommer att vara ett tillskott för kommunen. Jag vill hälsa honom varmt välkommen till Nacka.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Vårt mål är att Nacka ska vara det självklara valet för företag att starta och växa i. Företagen är viktiga för oss och våra invånare, de bidrar till jobb och välfärd och därför ska vi ständigt vara på tå för att bli bättre. Vi vet att våra företag är bland de mest lönsamma i landet och att över 1 000 nya företag startade i Nacka förra året. Nu säger två av tre företagare att de är nöjda eller mycket nöjda med företagsklimatet i kommunen och att endast 4 procent är missnöjda, vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men vi kan alltid lite mer.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka
  Vi vill få en bättre förståelse för näringslivets behov och utmaningar, och identifiera vilka förbättringsområden som finns och hur vi som kommun kan bidra för att göra Nacka till en ännu bättre plats för företag att verka i. Med resultatet från den nya företagsenkäten har vi ett underlag för att kunna stötta företagen och att ge dem bättre förutsättningar för att få deras verksamheter att växa.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nu kan vi slå ytterligare ett slag för ett miljömässigt hållbart Nacka. Med den nya avfallsplanen visar Nacka kommun upp ökade ambitioner som är prioriterade utifrån klimatnytta och kostnader, och är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Mängden avfall ska minskas och det ska vara enkelt att göra rätt när man bor i Nacka. Genom våra tydliga mål kan vi flytta fram positionerna för en långsiktigt hållbar avfallshantering.
  Hans Peters, ordförande i natur- och trafiknämnden (C)
  Nacka vatten och avfall har haft ett mycket gott samarbete med kommunen i den strategiska planeringen av den nya avfallsplanen. Det bådar gott för framtiden. Vi får ett större fokus på avfallsfrågan och kan inte bara ta itu med de utmaningar som finns utan även ge en bättre service till Nackaborna. Nu kommer vi att fokusera på att arbeta både strategiskt och konkret med den åtgärdsplan som ingår i den nya avfallsplanen.
  Håkan Ekengren, ordförande i Nacka vatten och avfall, NVOA (C)
  Vi behöver som kommun vara en del av den digitala utvecklingen i samhället och se hur vi genom digitala tjänster kan ge en bättre service till våra medborgare. Vi har flera intressanta och framgångsrika exempel på det i Nacka, inte minst inom utbildningsområdet. Vårt värdskap i årets e-förvaltningsdagar är en god möjlighet att visa upp oss som en framtidskommun och jag ser mycket fram emot att inspireras av programmet på Nackstrandsmässan.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka
  Vi vill gärna visa upp goda exempel på hur Nacka kommun arbetar med lärande i ett digitalt perspektiv. Ett exempel är att vi leder Swedish Edtest för att utveckla kvaliteten i de digitala lärresurserna genom samverkan mellan utbildningsanordnare och edtechbranschen. Ett annat exempel är de lärdomar vi har dragit kring coronapandemin och skolans digitala möjligheter att bibehålla eller öka elevernas kunskapsnivå.
  Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
   I det här fallet har det handlat om ett intimt samarbete med byggaktören, inte minst när det gäller placeringen av huset på tomten. Efter att ha prövat flera alternativ insåg vi att ett framskjutet läge över sluttningen skulle ge plats åt den vackra naturtomten bakom. Den råa sockeln i brädgjuten betong förankrar byggnaden på berget och låter överbyggnadens träpanel och stora fönsterpartier framträda tydligt. Huset avslutas med en markerad taklinje, som understryker dess geometri.
  Arkitekt Markus Ravegård
  En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet.
  Stadsarkitekt Nina Åmans motivering
  Ännu ett år har Nackaborna röstat fram årets pristagare, det är så roligt att det finns ett engagemang för arkitektur och god gestaltning. En byggnad är så mycket mer än bara ett hus, och angår inte bara den som bor eller vistas där utan påverkar oss alla när vi rör oss i ett område eller längs en gata. Årets pristagare är en värdig vinnare som jag hoppas kan inspirera andra nu när Nacka växer.
  Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)