Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Karin Hårding

  Pressansvarig


  08-718 81 65
  070-431 79 12
  http://www.nacka.se
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  Uppdraget som kommunikationsdirektör är en viktig roll i Nacka. Kommunikationen ska spegla mångfalden i våra verksamheter och bidra till att stärka förtroendet för Nacka kommun. Henrik Kelfves bakgrund och erfarenhet tillsammans med hans förmåga till att vara en drivande och samlande kraft kommer att vara ett tillskott för kommunen. Jag vill hälsa honom varmt välkommen till Nacka.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Vårt mål är att Nacka ska vara det självklara valet för företag att starta och växa i. Företagen är viktiga för oss och våra invånare, de bidrar till jobb och välfärd och därför ska vi ständigt vara på tå för att bli bättre. Vi vet att våra företag är bland de mest lönsamma i landet och att över 1 000 nya företag startade i Nacka förra året. Nu säger två av tre företagare att de är nöjda eller mycket nöjda med företagsklimatet i kommunen och att endast 4 procent är missnöjda, vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men vi kan alltid lite mer.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka
  Vi vill få en bättre förståelse för näringslivets behov och utmaningar, och identifiera vilka förbättringsområden som finns och hur vi som kommun kan bidra för att göra Nacka till en ännu bättre plats för företag att verka i. Med resultatet från den nya företagsenkäten har vi ett underlag för att kunna stötta företagen och att ge dem bättre förutsättningar för att få deras verksamheter att växa.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nu kan vi slå ytterligare ett slag för ett miljömässigt hållbart Nacka. Med den nya avfallsplanen visar Nacka kommun upp ökade ambitioner som är prioriterade utifrån klimatnytta och kostnader, och är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Mängden avfall ska minskas och det ska vara enkelt att göra rätt när man bor i Nacka. Genom våra tydliga mål kan vi flytta fram positionerna för en långsiktigt hållbar avfallshantering.
  Hans Peters, ordförande i natur- och trafiknämnden (C)
  Nacka vatten och avfall har haft ett mycket gott samarbete med kommunen i den strategiska planeringen av den nya avfallsplanen. Det bådar gott för framtiden. Vi får ett större fokus på avfallsfrågan och kan inte bara ta itu med de utmaningar som finns utan även ge en bättre service till Nackaborna. Nu kommer vi att fokusera på att arbeta både strategiskt och konkret med den åtgärdsplan som ingår i den nya avfallsplanen.
  Håkan Ekengren, ordförande i Nacka vatten och avfall, NVOA (C)
  Vi behöver som kommun vara en del av den digitala utvecklingen i samhället och se hur vi genom digitala tjänster kan ge en bättre service till våra medborgare. Vi har flera intressanta och framgångsrika exempel på det i Nacka, inte minst inom utbildningsområdet. Vårt värdskap i årets e-förvaltningsdagar är en god möjlighet att visa upp oss som en framtidskommun och jag ser mycket fram emot att inspireras av programmet på Nackstrandsmässan.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka
  Vi vill gärna visa upp goda exempel på hur Nacka kommun arbetar med lärande i ett digitalt perspektiv. Ett exempel är att vi leder Swedish Edtest för att utveckla kvaliteten i de digitala lärresurserna genom samverkan mellan utbildningsanordnare och edtechbranschen. Ett annat exempel är de lärdomar vi har dragit kring coronapandemin och skolans digitala möjligheter att bibehålla eller öka elevernas kunskapsnivå.
  Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
   I det här fallet har det handlat om ett intimt samarbete med byggaktören, inte minst när det gäller placeringen av huset på tomten. Efter att ha prövat flera alternativ insåg vi att ett framskjutet läge över sluttningen skulle ge plats åt den vackra naturtomten bakom. Den råa sockeln i brädgjuten betong förankrar byggnaden på berget och låter överbyggnadens träpanel och stora fönsterpartier framträda tydligt. Huset avslutas med en markerad taklinje, som understryker dess geometri.
  Arkitekt Markus Ravegård
  En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet.
  Stadsarkitekt Nina Åmans motivering
  Ännu ett år har Nackaborna röstat fram årets pristagare, det är så roligt att det finns ett engagemang för arkitektur och god gestaltning. En byggnad är så mycket mer än bara ett hus, och angår inte bara den som bor eller vistas där utan påverkar oss alla när vi rör oss i ett område eller längs en gata. Årets pristagare är en värdig vinnare som jag hoppas kan inspirera andra nu när Nacka växer.
  Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)
  Vi behöver ta vara på ungas vilja att utvecklas inom sin konstform, och stipendiet för Ung kultur är vårt sätt att ge dem möjlighet att göra det. Årets stipendiater är inte bara stora talanger utan visar ett stort engagemang för konsten. Jag vill ge dem mina varmaste gratulationer.
  Richard Wendt, kulturnämndens ordförande (M)
  För oss är det viktigt att låta Nackas medborgare komma till tals och påverka utvecklingen i Nacka. Det är roligt att så många har engagerat sig i frågan, många har påtalat vikten av stillhet och lugn i området och att blommor och träd tillsammans med sittplatser och lekredskap är viktiga. Nu tar en planeringstid vid, där vi kommer att undersöka hur det vinnande förslaget kan förverkligas.
  Christina Gerremo, projektchef för Östra Nacka stad
  Det är första gången vi uppmärksammar en bostadsrättsförening i det här sammanhanget och vi är alla djupt imponerade av föreningens engagemang och initiativkraft för hållbara lösningar. Alla kan göra något och just Igelbodaplatåns bostadsrättsförening visar att man kommer långt genom att arbeta tillsammans och ha en medveten grön strategi. Jag hoppas att de kan inspirera andra föreningar till hållbara och energieffektiva lösningar, vilket gynnar inte bara miljön utan även föreningens medlemmar. Mina varmaste gratulationer till dem.
  Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)
  Vi blev djupt imponerade av de inkomna förslagens kvalitet, och det engagemang som aktörerna har visat under pandemin förra året. Det har varit ett oerhört tufft år och därför ville vi skapa ett extra utrymme för att kunna hylla dessa starka individer och föreningar. Det är vårt sätt att visa uppskattning till föreningarna och ledarna.
  Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L)
  I år vill vi hylla kreativitet och digitala aktiviteter för Nackaborna. Det är viktigt att kunna nå ut till fler när vi inte har kunnat mötas på samma sätt som tidigare. Verksamheten på Folk Lab Fisksätra har lyckats med att anpassa sin verksamhet och hittat kreativa lösningar för att lära deltagarna mer om ny och användarvänlig digital teknik. Det är verkligen inspirerande.
  Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden (M)
  Det här är det bästa resultatet sedan 2017, och det här visar verkligen att trenden har vänt. Vi har det senaste året arbetat med ett ökat fokus på infrastruktur, bemötande och upphandling, och kan konstatera att över 1000 nya företag bildades i Nacka under förra året. Det gör Nacka till en av de mest företagsamma kommunerna i hela Sverige.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Det här är mycket positiva siffror och ett kvitto på att vårt arbete bär frukt. Men vi vill bli bättre på dialogen med näringslivet, och just därför går vi i dagarna ut med en stor enkätundersökning till företagarna i Nacka. Vi vill förbättra kommunens service och bemötande och stärka förutsättningarna för näringslivet i hela kommunen. Det handlar om att identifiera vilka förbättringsområden som finns och hur vi som kommun kan bidra för att göra Nacka till en ännu bättre plats för företag att verka i.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Idag går den digitala utvecklingen snabbt, så snabbt att forskningen ibland inte hänger med. Vi behöver bli bättre på att hitta sätt att involvera forskningen för att öka kvaliteten i utbudet av digitala läromedel. Det här är ett sätt för Nacka kommun att ta ansvar för kvalitet i lärandet. På sikt handlar det om att svenska barn, elever och studenter ska ha tillgång till bättre digitala produkter och tjänster i sitt lärande.
  Hanna Elving, huvudprojektledare för Swedish Edtest
  Nacka är en framgångsrik skolkommun, vår ambition är helt enkelt att de allra bästa skolorna ska finnas hos oss. Det viktigaste är naturligtvis skickliga och engagerade lärare, men även lokalerna ska vara moderna, fräscha och funktionella. Vår skolsatsning ger oss möjlighet att utveckla de pedagogiska miljöerna, vilket gynnar barns möjligheter till utveckling och ger de bästa förutsättningarna att bibehålla och utveckla Nackaelevernas goda skolresultat. Det är också något vi har råd med tack vare vår tillväxt.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Jag är glad och stolt över att Nacka ännu ett år uppmärksammas som en superkommun, och jag vill också ge mina varmaste gratulationer till Mölndals kommun. Vi har höga ambitioner och stor framtidstro i Nacka, vi vill helt enkelt vara bäst på att vara kommun. Riktigt bra skolor, stor valfrihet, tydliga satsningar på kultur och idrott och en urstark ekonomi är några faktorer som bidrar till den här fina uppmärksamheten.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Kommunstyrelsen har fattat ett viktigt beslut för den fortsatta utvecklingen av Orminge centrum. Äntligen är vi ett steg närmare förverkligandet av ett trevligt och modernt lokalcentrum för Ormingeborna med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Fler och fler tillbringar mer tid hemma som en följd av pandemin. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter för barn och unga som dessutom är kostnadsfria och smittsäkra. Jag hoppas att många föreningar och organisationer söker medel från oss så vi kan presentera ett brett utbud av aktiviteter som tilltalar många unga i hela Nacka.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Årets mätning betyder att Nacka får bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare. Det är en tydligt erkännande för att Nacka kommun gör saker som företagen är uppskattar. Det är en styrka att myndighetsservicen är prioriterad i kommunen och att högsta ledningen tar frågorna på allvar med ett ständigt fokus på en levande dialog och diskussion om vad vi kan göra bättre. Det har gett effekt.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Många företag i restaurangbranschen har varit extremt utsatta under pandemin, och det är viktigt att vi som myndighet har förståelse för deras utmaningar. Det är ovanligt för en kommun att komma upp i så högt nöjdhetvärde som indexvärdet 96 för serveringstillstånd. Jag ser detta som ett kvitto på att branschen har förtroende för oss och vår verksamhet. Vi utgår från förhållningssättet att vi är en serviceorganisation, att vara lättillgängliga både digitalt och för våra handläggare med en löpande dialog med våra företag.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör
  Barn är en prioriterad målgrupp på Nackas folkbibliotek. Vi vill att våra bibliotek ska främja språkutveckling, öka kunskap och väcka läslust och nyfikenhet hos barn och ungdomar. Det är också roligt att vi kan erbjuda bra digitala alternativ för barn i dessa pandemitider, och jag hoppas det kan leda till att fler barn blir inspirerade att läsa mer.
  Lilit Nersesyan, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten på Nacka kommun
  Jag är oerhört stolt över det här resultatet. Nackas ekonomi är stark, tack vare ett långsiktigt ansvarstagande där vi har bantat administrationen, jobbat stenhårt för att fler hushåll ska klara sin egen försörjning utan socialbidrag och effektiviserat flyktingmottagandet. Överskotten kommer att användas för att stärka Nacka långsiktigt och bland annat placeras i fyra nya framtidsfonder.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Både medborgare och kulturaktörer har länge påtalat behovet av fler utrymmen för konst och kultur i Dieselverkstaden. Därför är det glädjande att en enhällig kommunstyrelse har fattat ett beslut som kommer få mycket positiva effekter för kulturverksamheter och aktiviteter här. Min förhoppning är att ännu fler, inte minst barn och unga, kommer att besöka kulturhus och bibliotek nu när kulturen kan utvecklas och lokalerna användas på ett mer effektivt sätt.
  Richard Wendt (M), ordförande i kulturnämnden
  Det är mycket roligt att se gensvaret från föreningar och organisationer för att medverka i 50-årsfirandet. Jag är imponerad av påhittigheten att hitta spännande och coronavänliga alternativ för att sätta Nacka och Nackaborna i fokus.
  Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör
  Nu är ytterligare ett steg taget för att utöka naturreservaten i Nacka. Äntligen kan vi skydda och värna Rensättra som ett naturreservat. De höga naturvärdena är viktiga att bevara för framtida generationer, och nu finns det också fler möjligheter till friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation för Nackaborna och andra besökare.
  Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden
  Nu kan vi slå ytterligare ett slag för ett brett fritidsutbud i Nacka, som grundar sig på ungas behov och skiftande förutsättningar. Grunden för fritidsgårdsverksamheten är att alla ungdomar har rätt till en god fritid präglad av delaktighet och inflytande med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag vill särskilt hälsa Fryshuset välkomna till Nacka, det är så roligt att de idag kan påbörja sitt uppdrag för kommunen.
  Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L)
  Lilla Nucha har en form som på olika sätt påverkar betraktaren och låter den egna fantasin stimuleras. Med sina mjuka former och släta yta, i färger som återspeglar Nackas berggrund, kan den föreställa ett litet djur, ett berg eller en slät sten vid vattnet. Nackas egna betongsugga leker med ytterligheterna, den är stabil men svävande, hård men mjuk, matematisk och organisk. Lilla Nucha har en form som kommer att kunna följa Nackas utveckling över tid och återspegla Nackas karaktärsdrag.
  Juryns motivering
  Nacka kommun har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. Under 2020 bildandes hela 1000 nya företag i Nacka, något som jag är väldigt stolt över. Vi vill göra det bästa för att stötta våra viktiga företag nu när vi är mitt uppe i en brinnande coronakris. Min förhoppning är att vi på årets företagarträff kan skapa framtidstro och ge inspiration till näringslivet i Nacka.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Nacka Företagarträff är unik i sitt slag och har alltid varit ett utmärkt tillfälle att träffa inspirerande företagare. Nacka har ett aktivt näringsliv och det är viktigt för oss att fortsätta vara i det här nätverket även om det för tillfället är digitalt. Tillsammans bygger vi ett ännu starkare Sverige.
  Günther Mårder, VD för Företagarna
  Nackas goda resultat visar att vi kommit långt mot målet om maximalt värde för skattepengarna för Nackaborna. Grundskolan och äldreomsorgen har både hög kvalitet och är kostnadseffektiva jämfört med andra kommuner. Denna rapport med mätning av effektivitet ger oss bättre förutsättningar att kunna utveckla och rusta Nacka ännu starkare för framtiden.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
  Vi har arbetat aktivt och uthålligt under många år för att utveckla och förbättra utbildningsverksamheterna och omsorgen, något som ger resultat. Jag är stolt och glad att vi kan erbjuda våra unga och äldre så bra verksamhet.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör
  Årets undersökning visar bättre resultat än på många år och är bland de bästa i landet. Det är jag väldigt glad och stolt över. Särskilt roligt är att Nackaborna är mer nöjda med fritidsmöjligheterna och att förskolorna och skolorna får toppbetyg. Vi vill ju att Nacka ska erbjuda riktigt bra uppväxtvillkor för barnfamiljer, så uppenbarligen är vi på rätt väg.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Det här är ett sätt för oss för oss som kommun att testa att jobba med verklighetsnära innovation som kan utföras i våra verksamheter. För att fler ska kunna göra det så har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration till andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen.
  Hanna Elving, projektledare Nacka kommun
  Arbetsgivare vill anställa lärare och förskollärare med digital kompetens, och det finns ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av delar i lärarutbildningen. Det här är en väg att på ett konkret sätt att få lärarstudenter nyfikna och kritiskt inställda på hur de kan använda digitala läromedel tillsammans med studenter.
  Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
  På mindre än två år har vi gått från två procent digitala bygglovsansökningar till att vi under hela 2020 fick in 98 procent av alla ansökningar digitalt. Det är ett fantastiskt resultat som kommer att spara mycket tid och pengar, både för kommunen och för Nackabor som vill bygga.
  Andreas Totschnig, miljö- och bygglovsdirektör
  Tack vare den nya e-tjänsten kan vi arbeta mycket effektivare och inte fastna i onödig administration. Handläggningstiden för en bygglovsansökan har kunnat kortas ner väsentligt sedan den infördes i januari 2019. Mina varmaste gratulationer till Ali Nabi som har varit en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete.
  Maria Melcher, enhetschef på bygglovsenheten
  Jag är så stolt över priset, det känns som ett riktigt bra kvitto på allt arbete som vi har lagt ner. Nu är jag verkligen peppad för att arbeta vidare för att göra de här tjänsterna ännu bättre och utveckla den digitala framtiden för våra medborgare och företagare i Nacka kommun.
  Ali Nabi, utvecklingsledare på bygglovsenheten
  Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen i Centrala Nacka. Det känns bra att kunna erbjuda Nackaborna ett stort antal lägenheter inom en snar framtid. De kommer vara ett bra komplement till bostadsutbudet i Nacka och är dessutom mycket efterfrågat av Nackaborna.
  Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
  För femte året i rad delar Nacka kommun ut sitt miljöpris till privatpersoner, företag, kommunala verksamheter och organisationer. Vi vill på det sättet stödja och premiera särskilda initiativ för klimat och miljö, samt premiera särskilda insatser för miljön. Jag vill gratulera årets pristagare och rikta ett stort tack till dem för deras imponerande arbete.
  Hans Peters (C), ordförande i miljöutskottet
  En väldigt välkommen dom för både oss, barnen, folkhälsan och idrottsrörelsen. Det är ett tydligt klargörande från mark- och miljööverdomstolen att det finns ett starkt allmänintresse av idrottsverksamhet i närheten av där folk bor. Domstolen konstaterar, i likhet med oss, att det inte är försvarbart med bullervallar eller bullerskärmar runt Boovallen. Däremot vidtar vi andra rimliga försiktighetsmått för att begränsa störningar för grannarna, till exempel hur sent man får spela på kvällarna. Det är också en seger att domstolen går helt på vår linje när vi argumenterat för att barns idrottande inte är att jämställa med industribuller.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Domen är mycket glädjande. Vi har äntligen fått gehör för att ljud från idrotts- och lekaktiviteter inte går att jämställas med buller från industrier. Boovallen är en anläggning där många, framför allt barn och ungdomar, utövar idrott. Det hade varit förödande för både folkhälsa som barn och unga att minska möjligheten att utöva idrott nära hemmet. 
  Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden
  Jag vill gratulera årets stipendiater som har lyckats inspirera och skapa förståelse och engagemang genom kreativa och nytänkande lösningar. Kulturen är en omistlig kraft i vårt samhälle och jag är glad och stolt över att kulturnämnden i år kan lyfta fram NAV:Scen och Svenska Lif:Compagniet.
  Richard Wendt (M), ordförande i kulturnämnden
  Föreningslivet är en viktig del i barn och ungas utveckling, och mottagarna till årets utmärkelser inspirerar och är goda föredömen för andra. De har hittat olika sätt för att skapa glädje, gemenskap och engagemang inom sina verksamheter. Jag vill ge dem mina varmaste gratulationer.
  Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden
  Det här samarbetet ger oss möjlighet att få en än mer effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning. Att vi dessutom kan inspireras och dra lärdom av varandras arbete bådar gott inför framtiden. Jag ser gärna att vi fortsätter utveckla samarbeten av det här slaget, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka
  Genom avtalet kan vi ge en bättre service till våra medborgare och utnyttjar våra gemensamma resurser effektivare. Den här sortens samarbete, där fokuset är på vårt uppdrag till medborgaren, hoppas jag vi kommer se mer av framöver.
  Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö
  Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Värmdö kommun och ge en bättre service till kommuninnevånarna. Vi får en bättre resursfördelning och kan stötta varandra när det är ett stort inflöde av ärenden. Dessutom blir vi effektivare och kan samverka kring olika frågor.
  Karolina Stenström, chef för lantmäterienheten i Nacka
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp