Dela

Citat

Det är hedrande för NorthStar att i gott sällskap av namnkunniga industrikollegor bli nominerat. Det är ett erkännande av arbetet som vi har lagt ner för att förenkla och effektivisera hanteringen av reservkraft för telekomoperatörer. NorthStar ACE® har gjort batterier intressant för många i branschen och kommer att förändra hur energilagring hanteras och prioriteras runt om i världen.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Med NorthStar ACE® kommer detta att förändras. ACE ger telekomoperatörer och tornbolag en lösning för att få full information och kontroll över sin energilagring utan att ens vara i närheten av siterna.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
ESS-marknaden förväntas växa till 200-400 miljarder dollar år 2040 och är en betydande tillväxtmöjlighet för NorthStar. Mot bakgrund av den här utvecklingen och med tanke på vårt partnerskaps specifika betydelse för Springfield, är vårt gemensamma projekt med City Utilities mycket viktigt.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Vi är mycket glada över möjligheten att arbeta med vår lokala partner NorthStar i detta pilotprojekt. Att kunna tillhandahålla en plattform för forskning och utveckling som stödjer integrationen av alternativ förnybar energi för våra lokala kunder och potentiellt globalt är något som vi är entusiastiska över.
Scott Miller, VD på City Utilities of Springfield.
Vårt batteriövervakningssystem Northstar ACE™ differentierar vår lösning på marknaden då det ger möjlighet att på distans övervaka energilagringslösningen och förlänga batteriernas livslängd. Detta gör oss till en stark aktör på ESS-marknaden.
Hans Lidén, VD på NorthStar Group
Det är fantastiskt att vår innovation Northstar ACE™ redan har fått ett sådant erkännande. Vi är finalister både i kategorin molntjänster och den för BSS/OSS, det vill säga affärsstödsystem och driftstödssystem för telekomtjänster.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Röst- och datatjänster är något som de flesta idag tar för givet. Men i slutänden handlar allt om att ha tillförlitlig kraftförsörjning. NorthStar ACE™ ger telekomoperatörer och tornbolag en lösning för att få full information och kontroll över sin energilagring utan att ens vara i närheten av en basstation. Vi kommer att se drastiskt minskade kostnader för hanteringen av reservkraft, eftersom Northstar ACE™ hjälper till att förhindra de flesta batterifel som kan uppstå. Det i sin tur ökar telefonnätens tillgänglighet och minskar kostnaderna för inköp av batterier och tillhörande driftskostnader.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Röst- och datatjänster är något som de flesta idag tar för givet. Men i slutänden handlar allt om att ha tillförlitlig kraftförsörjning. NorthStar ACE™ ger telekomoperatörer och tornbolag en kraftfull lösning för att få full information och kontroll över sin energilagring utan att ens vara i närheten av en basstation. Vi kommer att se drastiskt minskade kostnader för hanteringen av reservkraft, eftersom Northstar ACE™ hjälper till att förhindra de flesta batterifel som kan uppstå. Det i sin tur ökar telefonnätens tillgänglighet och minskar kostnaderna för inköp av batterier och tillhörande driftskostnader.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Fram till nu har ett batteri setts som en passiv komponent som installeras och sedan glöms bort. NorthStar ACE™ ändrar helt på detta genom innovation kombinerad med verkliga och realiserbara kundvärden som gör att AGM-batteriteknologin fortsatt ger en optimal balans mellan investerings- och driftskostnader.
Hans Lidén, VD NorthStar Group
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp