Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB

Report this content

På extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) den 9 januari 2020 beslutades det att ändra Bolagets företagsnamn till OXE Marine AB genom motsvarande ändring av bolagsordningen.

Beslutet fattades i enlighet med beslutsförslaget som presenterats inför stämman. Det fullständiga förslaget finns publicerat på Bolagets hemsida www.oxe-diesel.com.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.