Citat

Vi ser mycket positivt på att bostadsutvecklaren Paradoumo, som sätter hållbarhet och miljö i fokus, vill etablera sig i Nykvarn. På köpet får vi också fler arbetstillfällen i kommunen vilket vi självklart välkomnar.
David Schubert, Näringslivschef i Nykvars kommun.
Projektet är mycket viktigt för oss då en av bolagets målsättningar är att bygga hyresrätter med förvaltning i egen regi. Inom snar framtid planerar vi för ytterligare projekt med hyresrättslägenheter i kommunen, bland annat i Östertälje. Totalt rör det sig om cirka 180 lägenheter inom en treårsperiod.
Sanharib Badur, Arbetschef och Markexploatör på Paradoumo Gruppen.
Vi är stolta och glada över att Paradoumo Gruppen har valt oss för det här uppdraget. Mycket för att det är hyresrätter med hög boendekvalitet som uppförs med en modern byggnadsteknik.
Johan Blumenthal, VD på Blumenthal Group
Vi har valt att rita ett hus för framtidens familj som vill leva hållbart. Solcellstaket skapar möjlighet att ta tillvara solenergi samtidigt som elkostnaderna för boendet sänks. Enligt en beräkning från vår leverantör SolTech Energy görs en besparing på 20 % av elkostnaderna per år för en familj på bestående av fyra personer.
Paradoumo Gruppens vd Sargon Kerimo
Att få vara en del i Paradoumos miljötänk kring bygget av sjövillorna kändes som en självklarhet när vi fick frågan. Volkswagen har omfattande planer när det gäller elektrifiering och de här familjerna blir lite av pionjärer då deras hus alstrar el som också kan användas till vår utsläppsfria elbil. Det ska bli spännande att följa projektet på nära håll.
Krister Friberg, platschef, på Volkswagen Södertälje
Vår målsättning är att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Därför vill vi genom våra bostadsprojekt erbjuda olika boendetyper, där vi blandar villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Man ska helt enkelt kunna hitta sitt hem både som nyutflugen, som barnfamilj och som äldre.
Sanharib Badur, Markexploatör och delägare.