Attityder i fokus på nordisk säkerhetsdag

Report this content

Den 28 april arrangerar Peab Säkerhetsdagen i alla Peabs länder.
Temat i år handlar om hur attityder och beteenden påverkar säkerheten på jobbet.

Hallå där, Urban Alm, arbetsmiljöchef i Peabkoncernen – vad är Säkerhetsdagen för något?

– Det är en återkommande aktivitet som Peab samordnar med den årliga internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. Vi genomför Säkerhetsdagen samtidigt i alla nordiska länder, med en gemensam agenda. I år kommer vi att fokusera på hur beteenden påverkar arbetsmiljön. Vad händer med säkerheten om till exempel arbetskraven är höga, om mobbning förekommer eller om folk inte tar ordentliga pauser?

Hur kommer dagen att gå till rent konkret?

– På samtliga arbetsplatser kommer medarbetarna att vid lämpligt tillfälle pausa arbetet för att tillsammans diskutera och reflektera över hur var och en genom attityder och beteenden kan bidra till förbättrad hälsa och säkerhet på arbetet. Förra året pratade vi om hur säkerheten kan kopplas till fysiska faktorer och belastningsbesvär, bland annat tunga lyft, vibrationer från maskiner och repetitiva arbeten. Vi tyckte att metoden med en paus i vardagen för att prata och reflektera gav mersmak. Det kom fram många bra tankar.  

Varför är det viktigt med en koncerngemensam säkerhetsdag?

– Det är ett sätt att lyfta upp frågan på agendan. På Peab ska alla vara trygga och må bra. Det är aldrig acceptabelt att någon skadar sig eller blir sjuk på jobbet. Säkerhetsdagen blir ett bra tillfälle att påminna oss om att vi som individer kan påverka såväl vår egen som andras säkerhet och välmående. På Peab bryr vi oss om varandra, och det är en viktig del i vår säkerhetskultur. Det finns en väldig kraft i att veta att 15 000 andra medarbetare samma dag också pausar sitt arbete och pratar om samma sak. Det är bara tillsammans vi kan åstadkomma förändring. 

I år ligger fokus på attityder. Hur sitter det ihop med säkerhetsfrågor?

– Negativa beteenden och attityder har faktiskt större påverkan på oss människor än vi kan tro. Det finns forskning som visar att muskelspänning ökar och att sömn och kostvanor påverkas av negativa attityder i omgivningen. Det kan leda till smärtor i kroppen, minskat engagemang och att man blir mer benägen att ta genvägar vad gäller säkerhet, vilket i sin tur kan öka olyckor och sjukfrånvaro.  

Foto: Annika Persson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kerstin Danasten, presschef Peab, 010 456 86 00

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Negativa beteenden och attityder har faktiskt större påverkan på oss människor än vi kan tro. Det finns forskning som visar att muskelspänning ökar och att sömn och kostvanor påverkas av negativa attityder i omgivningen. Det kan leda till smärtor i kroppen, minskat engagemang och att man blir mer benägen att ta genvägar vad gäller säkerhet, vilket i sin tur kan öka olyckor och sjukfrånvaro.
Urban Alm, arbetsmiljöchef, Peab