• news.cision.com/
 • Peab/
 • Delårsrapport: Fortsatt god orderingång och stabila marknadsutsikter

Delårsrapport: Fortsatt god orderingång och stabila marknadsutsikter

Report this content

Peabs delårsrapport januari – mars 2021

– Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Januari – mars 2021

 • Nettoomsättning 11 216 Mkr (11 638)
 • Rörelseresultat -73 Mkr (211)
 • Rörelsemarginal -0,7 procent (1,8)
 • Resultat före skatt -67 Mkr (141)
 • Resultat per aktie -0,19 kr (0,41)
 • Orderingång 14 446 Mkr (12 608)
 • Orderstock 47 286 Mkr (44 151)
 • Kassaflöde före finansiering -108 Mkr (1 597)
 • Nettoskuld 4 045 Mkr (4 186)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 (0,3)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,
nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 13:00 CET.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab