Delårsrapport Peab: Stabilt kvartal men ökad osäkerhet

Report this content

Peabs delårsrapport januari – mars 2020

– Första kvartalet 2020 får betraktas som unikt. Vi gick in i året med stabila marknadsutsikter men när vi stängde böckerna var bilden dramatiskt annorlunda. De underliggande resultaten från affärsområdena var stabila i kvartalet och Peabs goda finansiella ställning, höga orderläge samt en väl beprövad affärsmodell utgör en bra bas för att möta en ökad osäkerhet, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

 • Nettoomsättning 11 638 Mkr (11 663)
 • Rörelseresultat 211 Mkr (266)
 • Rörelsemarginal 1,8 procent (2,3)
 • Resultat före skatt 141 Mkr (276)
 • Resultat per aktie 0,41 kr (0,77)
 • Orderingång 12 608 Mkr (11 868)
 • Orderstock 44 151 Mkr (47 532)
 • Kassaflöde före finansiering 1 597 Mkr (1 256)
 • Nettoskuld 4 186 Mkr (5 323)
 • Soliditet 33,8 procent (31,6)
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725-33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020, kl. 13:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Första kvartalet 2020 får betraktas som unikt. Vi gick in i året med stabila marknadsutsikter men när vi stängde böckerna var bilden dramatiskt annorlunda. De underliggande resultaten från affärsområdena var stabila i kvartalet och Peabs goda finansiella ställning, höga orderläge samt en väl beprövad affärsmodell utgör en bra bas för att möta en ökad osäkerhet.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab