Delårsrapport Peab: Lönsam tillväxt och hög orderingång

Report this content

Peab delårsrapport januari – september 2021

– Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Juli – september 2021

 • Nettoomsättning 16 121 Mkr (14 837)
 • Rörelseresultat 1 101 Mkr (844)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (5,7)
 • Resultat före skatt 1 095 Mkr (824)
 • Resultat per aktie 2,89 kr (2,25)
 • Orderingång 13 865 Mkr (11 718)
 • Kassaflöde före finansiering 781 Mkr (1 683)
 • Återbetalning av AGS-premier kommer att få en positiv rörelseresultateffekt om cirka 150 Mkr i fjärde kvartalet

Januari – september 2021

 • Nettoomsättning 42 506 Mkr (41 993)
 • Rörelseresultat 1 852 Mkr (1 716)
 • Rörelsemarginal 4,4 procent (4,1)
 • Resultat före skatt 1 836 Mkr (1 626)
 • Resultat per aktie 4,88 kr (4,38)
 • Orderingång 41 405 Mkr (37 546)
 • Orderstock 46 280 Mkr (44 722)
 • Kassaflöde före finansiering 576 Mkr (1 016)
 • Nettoskuld 4 461 Mkr (5 780)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,3 (0,5)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,

nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.00 CET.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab