Hållbara höghus i trä klara för Skövdeborna

Report this content

På Frostaliden i Skövde har Peab varit med och utvecklat Sveriges största bostadsområde med höga hus av trästomme. Ett projekt som andas hållbarhet, energieffektivitet och där man tagit fasta på närproducerade material.

Peab har byggt sex niovåningshus med totalt 189 lägenheter, komplementbyggnader och garagelängor. Trä är det dominerande materialet för såväl stomme som fasad, medan hisskärnor och trapphus är gjutna av betong. För att få stabilitet i de höga husen har man använt svajramar av stål som komplement till trästommen.

- Frostaliden har varit ett roligt och utmanande projekt. Inte minst konstruktionsmässigt där både projektering och produktion inneburit nya metoder och tillvägagångssätt för oss. Att bygga med trä ligger helt i linje med vår filosofi att vara en hållbar samhällsbyggare, säger Peabs arbetschef Robert Malmgren.

Genom projektet har Peab fokuserat på att använda lokala resurser och personal. Både trästommen, den värmebehandlade träfasaden och betongen kommer från lokala leverantörer i närområdet.

Skövdebostäder står som byggherre och har under flera år fokuserat på hållbara nyproduktioner med hög kvalitet vid uppförande av nya bostadsområden.

- Genom att satsa på hållbara nyproduktioner lägger vi inte bara stort fokus på de ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna i projektet. Det medför också att vi skapar attraktiva bostadsområden med bestående kvaliteter där människor vill bo över tid. Långsiktighet är viktigt för oss som allmännyttig hyresvärd och ger ytterligare en dimension till hållbarhetsperspektivet, säger Sebastian Karlström projektledare på Skövdebostäder.

De sex husen på Frostaliden är byggda med så kallad passivhusteknik och fokus på att få så låg energiförbrukning som möjligt. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och elförsörjningen kommer till stor del av solceller på taken.

I Peab finns en centralt organiserad kompetensgrupp för trähusbyggnation som erbjuder rådgivning och bistår med erfarenhetsutbyte till alla projekt där en betydande del av stommen består av trä. Claes Dalman, teknisk specialist på Peab, är sammankallande för trähusgruppen och berättar att gruppen bidrar till att kvalitetssäkra projekten.

- Vi såg en ökad trend i intresset att bygga hus med trästomme. Därför valde Peab att sätta samman en trähusgrupp som stöttar projekten redan från anbudsskedet och löpande under projektering, planering, inköp och produktion. Genom trähusgruppen bidrar vi med mervärden både till platsorganisation och beställare då vi detaljgranskar konstruktioner och utvärderar lösningar med erfarenhet från tidigare projekt.  

För ytterligare information, kontakta:

Robert Malmgren, arbetschef Peab Skövde, 0725-33 58 16

Maria Abbestam, kommunikatör Peab, 0725-33 42 70

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Frostaliden har varit ett roligt och utmanande projekt. Inte minst konstruktionsmässigt där både projektering och produktion inneburit nya metoder och tillvägagångssätt för oss. Att bygga med trä ligger helt i linje med vår filosofi att vara en hållbar samhällsbyggare
Peabs arbetschef Robert Malmgren