Halvårsrapport: Förbättrad rörelsemarginal och bra orderläge

Report this content

Peabs halvårsrapport januari – juni 2021

– Årets andra kvartal visade på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling samt en alltjämt stabil orderingång. Likaså förblir marknadsutsikterna goda, vilket Peabs alltmer diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder drar fördel av, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab. 

 

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April – juni 2021

•    Nettoomsättning 15 169 Mkr (15 518) 
•    Rörelseresultat 824 Mkr (661) 
•    Rörelsemarginal 5,4 procent (4,3)
•    Resultat före skatt 808 Mkr (661)
•    Resultat per aktie 2,18 kr (1,72)
•    Orderingång 13 094 Mkr (13 220)
•    Kassaflöde före finansiering -97 Mkr (-2 264)

Januari – juni 2021

•    Nettoomsättning 26 385 Mkr (27 156) 
•    Rörelseresultat 751 Mkr (872) 
•    Rörelsemarginal 2,8 procent (3,2)
•    Resultat före skatt 741 Mkr (802)
•    Resultat per aktie 1,99 kr (2,13)
•    Orderingång 27 540 Mkr (25 828)
•    Orderstock 46 684 Mkr (46 123)
•    Kassaflöde före finansiering -205 Mkr (-667)
•    Nettoskuld 5 424 Mkr (6 614)
•    Nettoskuldsättningsgrad 0,4 (0,5)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, 
nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 08:00 CET.

 

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Årets andra kvartal visade på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling samt en alltjämt stabil orderingång. Likaså förblir marknadsutsikterna goda, vilket Peabs alltmer diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder drar fördel av. 
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab