• news.cision.com/
 • Peab/
 • Halvårsrapport Peab: Genomfört förvärv befäster vår nordiska position

Halvårsrapport Peab: Genomfört förvärv befäster vår nordiska position

Report this content

Peabs halvårsrapport januari – juni 2020

– Peab har hittills stått relativt väl emot effekterna av coronapandemin. Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden ger oss stabilitet även i osäkra tider. Förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheten befäster vår affärsmodell och nordiska position, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April-juni 2020

 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 • Nettoomsättning 15 518 Mkr (14 527), varav förvärvad verksamhet 1 741 Mkr
 • Rörelseresultat 661 Mkr (784), varav förvärvad verksamhet netto 41 Mkr. I jämförelseperioden ingick resultatbidrag från försäljning av fastigheter i det delägda bolaget Acturum med 170 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,3 procent (5,4)
 • Resultat före skatt 661 Mkr (782)
 • Resultat per aktie 1,72 kr (2,24)
 • Orderingång 13 220 Mkr (10 817), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1 964 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering -2 264 Mkr (-987), varav förvärvslikvid påverkade med -3 125 Mkr

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättning 27 156 Mkr (26 190)
 • Rörelseresultat 872 Mkr (1 050)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,0)
 • Resultat före skatt 802 Mkr (1 058)
 • Resultat per aktie 2,13 kr (3,01)
 • Orderingång 25 828 Mkr (22 685), Orderstock 46 123 Mkr (45 873), varav förvärvad orderstock 2 407 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering -667 Mkr (269)
 • Nettoskuld 6 614 Mkr (7 893)
 • Soliditet 31,2 procent (28,1)
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, nås genom
Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020, kl. 08:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Peab har hittills stått relativt väl emot effekterna av coronapandemin. Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden ger oss stabilitet även i osäkra tider. Förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheten befäster vår affärsmodell och nordiska position.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab