Inhibitor kan förbättra lukt i Malmö hamn

Report this content

Under hösten har invånare i Malmö rapporterat om en annorlunda lukt i staden. Genom ett intensivt arbete har Miljöförvaltningen, Malmö stad, nu rett ut att delar av luktproblemen kan komma från en depå i Malmö hamn. Depån hyrs av Peab Asfalt och innehåller bitumen som är ett bindemedel i asfalt. Peab Asfalt arbetar nu tillsammans med depåägare och Miljöförvaltningen för att komma med en lösning på luktproblematiken.

Peab Asfalt har i sitt laboratorium utfört lyckade labbförsök med tillsättning av en inhibitor som nu skall tillämpas i bitumendepån. Inhibitorn kapslar in det som kan orsaka lukt från bitumen och skall avhjälpa delar av de upplevda problemen i Malmö som kan komma från depån. Inhibitorn som tillsätts frigörs inte i luften utan är bundet i bitumen.

- Peab Asfalt importerar bitumen till den egna verksamheten, enligt internationell specifikation, från ett flertal leverantörer. Vi är optimistiska till att den lösning som installeras på vår hyrda depå i Malmö kommer hantera vår del till den annorlunda lukt som upplevs komma från Malmö hamnområde, säger Mikael Arnestrand, bitumen manager, Peab Asfalt.

Bitumen, som används som bindemedel i asfalt kommer från råolja som raffinerats fri från flyktiga ämnen såsom diesel och bensin och är en mycket trögflytande vätska. Alla Peab Asfalts bitumenprodukter är kravställda, kontrollerade och levererade enligt gällande europeiska provningsstandarder och krav.

Peab Asfalt är certifierade samt står under regelbundna revisioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Arnestrand, bitumen manager, Peab Asfalt, 0703-29 83 39

Anna-Karin Svantesson, kommunikationsansvarig, Peab Asfalt, 0733-84 86 31

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Peab Asfalt importerar bitumen till den egna verksamheten, enligt internationell specifikation, från ett flertal leverantörer. Vi är optimistiska till att den lösning som installeras på vår hyrda depå i Malmö kommer hantera vår del till den annorlunda lukt som upplevs komma från Malmö hamnområde.
Mikael Arnestrand, bitumen manager, Peab Asfalt