Lund får ett världsunikt parkområde vid MAX IV – Peab låter hållbarhet och forskning mötas på ängskullarna

Nu förvandlas åkrarna vid MAX IV till ett våglandskap med en unik vegetation och betande får. Vid forskningsanläggningen skapar Peab ängskullar som kommer blir ett landmärke i Lund och ett parkområde för allmänheten. Utformningen av kullarna görs med extrem precision för att de ska kunna dämpa vibrationer i marken som annars skulle störa de känsliga mätinstrumenten i forskningsanläggningen.

Peab och Wihlborg bygger en världsledande forskningsanläggning, men skapar också ett område där vetenskap och rekreation förenas. Nu planteras de första fröna till det växande landskap som blir den första parken i den nya stadsdelen.

- Vi bygger ett supermikroskop i jätteformat. Anläggningen är extremt vibrationskänslig och därför skapar vi 5-10 meter höga kullar runt byggnaden som hjälper till att dämpa vibrationer i marken. Precisionen i utformningen är av stor betydelse för att våglandskapet ska bli så funktionellt som möjligt. Vi använder en specialprogrammerad bulldozer som styrs automatiskt utifrån GPS för att kullarna ska få rätt dimensioner, säger Pär Lindahl, projektchef på Peab.


Området har högt ställda hållbarhetsmål och kommer bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Stora arealer jordbruksmark tas i anspråk under bygget, men all jord återställs sedan för odling och för att skapa det nya våglandskapet. Totalt använder Peab ca 200 000 kubikmeter massor för att forma kullarna. Det närliggande naturreservatet Kungsmarken har en speciell flora med flera unika arter och där har slåtter från ängen hämtats. Det läggs på kullarna för att fröa av sig, vilket faktiskt kommer att ge marken kring MAX IV en större biologisk mångfald än innan projektet drog igång.

- Vågorna blir en ny symbol för Lund och kommer till och med att synas på Google map. Det finns planer på att ha betande får på de böljande grönytorna. Det blir ett område där alla kan promenera, ha picknick, jogga eller studera forskningsanläggningarna på håll. Ett ställe för rekreation och ett utflyktsmål som stärker platsens attraktivitet för att få hit de främsta forskarna, säger Pär Lindahl.


MAX IV börjar användas 2015 och kommer då vara den främsta synkrotronljusanläggningen i världen.

För ytterligare information, kontakta:
Pär Lindahl, projektchef Peab, 0733 37 41 32
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.