Nytt koncept för ombyggnad av miljonprogrammet skapar tusentals nya jobb

Det svenska miljonprogrammet står och förfaller. Med dagens renoveringstakt kommer det att ta 30 år innan det är renoverat. Något måste därför göras. Peab har tagit fram ett helt nytt koncept – Bolyftet – för att rusta upp miljonprogramsområdena, där de boende involveras och erbjuds tusentals nya utbildnings- och arbetstillfällen. Detta samtidigt som de senaste miljö- och energitekniska lösningarna används.

Mer än 400 000 bostäder i Sverige är i akut behov av upprustning. Som Nordens samhällsbyggare tar Peab nu ett socialt ansvar och vill bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa bättre och tryggare boendemiljöer, utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen för boende i miljonprogrammets kraftigt slitna och nedgångna områden.

- Vi måste tänka nytt inom byggsektorn när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Här har Peab erfarenhet genom andra samverkansprojekt kring sysselsättning och utbildning i kombination med byggande. Vi vill rusta upp områden tillsammans med de boende och samtidigt erbjuda dem utbildning och arbete i Peabs regi, säger Anders Hylén, affärsutvecklingschef på Peab.

Läs mer om Bolyftet på www.peab.se/bolyftet

För mer information, kontakta:
Anders Hylén, affärsutvecklingschef Peab, 0733 37 40 15
Niclas Brantingson, informationschef Peab, 0733 37 20 06


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2011 kl 09.00. Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

 

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar