Ökad omsättning med förbättrat rörelseresultat

Juli – september 2018

 • Nettoomsättning 12 445 Mkr (11 595)
 • Rörelseresultat 743 Mkr (714)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,2)
 • Resultat före skatt 750 Mkr (705)
 • Resultat per aktie 2,05 kr (1,98)
 • Orderingång 11 473 Mkr (10 651)
 • Kassaflöde före finansiering -876 Mkr (104)

Januari – september 2018

 • Nettoomsättning 37 388 Mkr (35 491)
 • Rörelseresultat 1 710 Mkr (1 665)
 • Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
 • Resultat före skatt 1 679 Mkr (1 633)
 • Resultat per aktie 4,73 kr (4,70)
 • Orderingång 40 636 Mkr (35 960)
 • Orderstock 48 036 Mkr (40 211)
 • Kassaflöde före finansiering -1 970 Mkr (787)
 • Nettoskuld 4 441 Mkr (2 347)
 • Soliditet 29,4 procent (30,4)

– Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl 8.00 CET.
 
För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, 0431-89338  

Camila Buzaglo, Kommunikationsdirektör, 070-5453269

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Citat

Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland
Jesper Göransson VD i Peab