Ökad omsättning och stabilt rörelseresultat

Report this content

Peabs delårsrapport januari – september 2019

 Juli – september 2019

 • Nettoomsättning 13 001 Mkr (12 445)
 • Rörelseresultat 727 Mkr (743). Förvärvskostnader 
  avseende affär med YIT har belastat med 40 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (6,0)
 • Resultat före skatt 706 Mkr (750)
 • Resultat per aktie 2,00 kr (2,05)
 • Orderingång 9 349 Mkr (11 473)
 • Kassaflöde före finansiering -341 Mkr (-876)

Januari – september 2019

 • Nettoomsättning 38 696 Mkr (37 388)
 • Rörelseresultat 1 813 Mkr (1 710)
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1 786 Mkr (1 679)
 • Resultat per aktie 5,09 kr (4,73)
 • Orderingång 32 034 Mkr (40 636)
 • Orderstock 43 821 Mkr (48 036)
 • Kassaflöde före finansiering -1 103 Mkr (-1 970)
 • Nettoskuld 7 942 Mkr (4 441). Exkluderat tillkommande
  IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr
 • Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande
  IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent

– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, nås via
Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2019, kl 8:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab