Peab ansluter sig till Global Compact

För Peab, vars vision är att verka som Nordens Samhällsbyggare, är ambitionen att vara en föregångare i hållbart samhällsbyggande och hållbarhetsfrågorna står därför högt på agendan i alla delar av verksamheten. Nu ansluter sig Peab till FN-initiativet Global Compact.

Peab har sedan 2009 arbetat enligt de tio principerna i Global Compact genom företagets uppförandekod och inköpsavtal. Global Compact är ett FN-initiativ vars syfte är att göra företag uppmärksamma och ta aktivt ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt korruptionsbekämpning. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption. 

- För Peab är det ett naturligt steg att ansluta sig till Global Compact, säger Jan Johansson, Peabs VD och koncernchef.

- Anslutningen till Global Compact understryker betydelsen av hållbarhetsfrågor för Peab.

- Vi arbetar redan idag enligt principerna i Global Compact inom flera områden, och genom anslutningen säkerställer vi en ständig utveckling av hållbarhetsarbetet.


För ytterligare information kontakta:
Kristina Gabrielii, Miljöchef Peab, 0733-37 56 90
Niclas Brantingson, Presschef Peab, 0733-37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.