Peab bygger IKEA varuhuset i Umeå

Peab har fått uppdraget att uppföra det nya IKEA varuhuset i Umeå. Beställare är IKEA Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till ca 215 Mkr.

Det nya varuhuset omfattar 30 000 kvm och ingår i den överenskommelse mellan Peab och IKEA Fastigheter AB som undertecknades i december 2010. Överenskommelsen innebär att Peab ska bygga tio IKEA varuhus i Norden och samarbetet fortgår enligt plan.

Varuhuset i Umeå är det sjätte av dessa tio. Kuopio i Finland var det första, Älmhult det andra, Uddevalla det tredje, Borlänge det fjärde och Ringsaker i Norge det femte.

Grund- och anläggningsarbeten i Umeå har påbörjats och varuhuset beräknas vara klart under vintern 2016.

Projektet orderanmäldes i oktober 2014.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2014 kl 09.00.
Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

För mer information, kontakta:
Christer Lund, bitr regionchef Peab, +46 733 37 32 70
Leif Georgsson, arbetschef Peab, +46 733 37 14 40
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera