Peab bygger om och till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Peab har fått i uppdrag av byggherren Västfastigheter att bygga om och till delar av Södra Älvsborgs sjukhus. Kontraktssumman uppgår till totalt 1 025 MSEK och det hela förväntas stå klart under 2021.

Det är infektionsenheten, psykiatrin och laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs sjukhus som får en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.
2016 gav regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen genomförandebeslut för tre stora investeringar i vården på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu startar Peab byggnationen som utförs i samverkansformen partnering i nära samarbete med beställare och slutkund.

Projektet omfattar ombyggnation inom befintliga sjukhusbyggnader samt två helt nya huskroppar. Den preliminära omfattningen är cirka 23 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 10 000 kvadratmeter ombyggnation. 

- Detta är ett av Borås mest intressanta och viktiga projekt där stora och välbehövliga investeringar görs inom vården och dess lokaler. Efter ett mycket bra samarbete i den första fasen övergår vi nu i byggnationen, vilket känns oerhört bra, säger Stefan Lindvert, arbetschef på Peab i Borås.

Projektet orderanmäls under det fjärde kvartalet 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta: 
Liselott Bergkvist, regionchef Peab, mobil: 0733-33 93 12
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar