Peab delårsrapport januari – mars 2019

Report this content

Fortsatt stabil utveckling

Januari – mars 2019

  • Nettoomsättning 11 359 Mkr (11 490) 
  • Rörelseresultat 265 Mkr (290)
  • Rörelsemarginal 2,3 procent (2,5)
  • Resultat före skatt 269 Mkr (256)
  • Resultat per aktie 0,76 kr (0,74)
  • Orderingång 11 868 Mkr (12 906)
  • Orderstock 47 532 Mkr (43 055)
  • Kassaflöde före finansiering 559 Mkr (-390)
  • Nettoskuld 4 349 Mkr (1 709). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 3 534 Mkr
  • Soliditet 31,5 procent (33,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,2 procent

  Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, telefon: 0431-89338

Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl 13:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab