• news.cision.com/
  • Peab/
  • Peab fortsätter satsa inom projektutveckling: utvecklar fastighetsbolag i fjällmiljöer med SkiStar

Peab fortsätter satsa inom projektutveckling: utvecklar fastighetsbolag i fjällmiljöer med SkiStar

Report this content

Peab och SkiStars hälftenägda bolag Skiab Invest AB har idag ingått avtal om att förvärva tre lodger med ett fastighetsvärde om 737 miljoner kronor och byggrätter med ett värde om 305 miljoner kronor från SkiStar.

Peab och SkiStar äger och förvaltar idag tre lodger på svenska och norska fjällorter genom olika delägda bolag. Dessa ska nu samlas i det hälftenägda bolaget Skiab Invest AB. Därutöver förvärvar bolaget tre nya lodger belägna i Hemsedal i Norge, Lindvallen i Sälen och Hundfjället i Sälen (under uppförande) samt byggrätter om cirka 60 000 BTA i Sälen, Vemdalen, Åre och Duved.

I samband med transaktionen tecknar SkiStar nya hyresavtal på såväl de nya förvärvade fastigheterna som de tidigare gemensamt ägda fastigheterna. Hyresavtalen, av så kallad triple-net-karaktär, har en löptid på mellan 12-25 år och en genomsnittlig löptid på 17 år. Hyresintäkten uppgår till 93 miljoner kronor.

– Peab har under de senaste åren satsat betydande resurser på projektutveckling, vilket är en strategi vi fortsätter med. I vissa fall bedriver vi projektutvecklingsverksamhet  i partnerskap då vi ser att andra kompetenser kan tillföras. SkiStar är den ledande destinationsutvecklaren i den skandinaviska fjällvärlden och genom att samäga Skiab Invest med SkiStar har vi goda förutsättningar att lyckas med nya projekt i svenska och norska fjällmiljöer, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling i Peab.

Avtalen är villkorade av att en bolagsstämma i SkiStar godkänner försäljningen och tecknandet av hyresavtalen, samt att befintlig finansiering kan bibehållas eller att ny finansiering erhålls senast den 15 september. Förutsatt att de givna villkoren uppfylls, förväntas samtliga transaktioner genomföras under det tredje kvartalet 2021.

 

Om Skiab Invest AB

Skiab Invest AB ska utveckla, äga och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder i den skandinaviska fjällvärlden. Fastighetsportföljen består initialt av sex moderna och högkvalitativa lodger på attraktiva fjällorter i Sverige och Norge samt byggrätter om 60 000 BTA. Skiab har en tydlig tillväxtplan och har för avsikt att både nyttja byggrätter och förvärva ytterligare fastigheter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling, +46 73 333 94 22

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Peab har under de senaste åren satsat betydande resurser på projektutveckling, vilket är en strategi vi fortsätter med. I vissa fall bedriver vi projektutvecklingsverksamhet  i partnerskap då vi ser att andra kompetenser kan tillföras. SkiStar är den ledande destinationsutvecklaren i den skandinaviska fjällvärlden och genom att samäga Skiab Invest med SkiStar har vi goda förutsättningar att lyckas med nya projekt i svenska och norska fjällmiljöer.
Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab