Peab fortsätter satsa på unga – nu invigs den femte Peabskolan i Sverige

Idag invigs den femte svenska Peabskolan. Den här gången öppnar skolan för bygg- och anläggningsintresserade elever i Göteborg. Peabskolans framgångskoncept innebär bland annat att eleverna erbjuds en högkvalitativ och modern utbildning som är nära kopplad med näringslivet och branschen.

– Det känns fantastiskt roligt att äntligen få etablera Peabskolan i Göteborg. Efterfrågan har funnits länge och vi har verkligen sett fram emot den här dagen. Peab har många spännande projekt på gång i Västsverige och kommer behöva duktiga byggare och anläggare många år framöver. Vi utvecklar vår verksamhet för framtiden, säger Maria Hernroth, VD Peabskolan.

Peabskolans sammanhållande idé är att skapa en högkvalitativ och modern byggutbildning, där lika stort fokus ligger på att eleven ska bli en trygg, medveten samhällsmedborgare som en skicklig hantverkare.

Det finns ett starkt socialt engagemang kopplat till Peabskolan eftersom skolan även tar in elever som saknar fullständiga betyg. Framgångskonceptet innebär att Peab kopplar samman teori och praktik, och denna pedagogik tillämpas i alla ämnen.

– Peabskolans roll har blivit allt mer betydelsefull. Det är viktigare än någonsin att kunna erbjuda en konkurrenskraftig yrkesutbildning som matchar näringslivets behov. Dessutom ger vi våra elever högskolebehörighet trots att kravet avskaffats. För oss känns det helt rätt. Våra elever blir både högskolebehöriga och anställningsbara, det är vi väldigt stolta över, säger Maria Hernroth.

– En bra yrkesutbildning förutsätter aktiv medverkan från de blivande arbetsgivarna. En viktig del av lärandet bör alltid ske på arbetsplatserna. Det är därför positivt att företag såsom Peab startar och driver yrkesutbildning. Det ger goda möjligheter att förena teori och praktik till en bra helhet, säger Bertil Östberg, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, som närvarar vid invigningen.

Cirka 70 % av de elever som gått ut Peabskolan har anställts inom Peab. Målsättningen är att anställa fler. Den första skolan startades 2006 och skolorna har idag sammanlagt cirka 400 elever.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Hernroth, VD Peabskolan, 0733 37 38 55
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.