• news.cision.com/
  • Peab/
  • Peab har avtalat om försäljning av hyresrättsprojekt om 716 miljoner kronor i Växjö

Peab har avtalat om försäljning av hyresrättsprojekt om 716 miljoner kronor i Växjö

Report this content

Peab har tecknat avtal om försäljning av hyresrättsprojekt om 716 miljoner svenska kronor i Växjö som kommer att frånträdas i samband med slutbesiktning under 2024 och 2025.

Peab har tecknat avtal om försäljning av hyresrättsprojekt om totalt 334 lägenheter till ett totalt värde av 716 miljoner svenska kronor. Projektet avser området öster om Fagrabäcksrondellen i Växjö. Köpare av hyresrättsprojektet är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Produktionsstart är planerad under 2021 och ska i sin helhet vara färdigställt 2025.

– Den starka efterfrågan på hyresrätter har gett oss goda möjligheter att utveckla fler fastigheter som hyresrättsprojekt. Genom att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter till marknaden under kommande år skapar vi en god grund för såväl affärsområde Projektutvecklings verksamhet som andra affärsområden inom koncernen. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i fler kommuner, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Detaljplanen för platsen är färdig sedan tidigare vilket möjliggör en snabb produktionsstart. Husen som byggs är ”nära-noll”-energihus med moderna lösningar för bilpool och smart mobilitet. Gårdarna blir skyddade och gröna oaser som öppnar upp sig mot befintlig bebyggelse kring en torgbildning.

Hyresrättsprojektet kommer att uppföras i egen balansräkning och resultatavräknas vid frånträde under 2024 och 2025.

Peab påbörjar nu utvecklingen av efterföljande etapper bestående av bostadsrätter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ferreira, press- och kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling, 072 533 50 86

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den starka efterfrågan på hyresrätter har gett oss goda möjligheter att utveckla fler fastigheter som hyresrättsprojekt. Genom att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter till marknaden under kommande år skapar vi en god grund för såväl affärsområde Projektutvecklings verksamhet som andra affärsområden inom koncernen. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i fler kommuner.
Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab