• news.cision.com/
  • Peab/
  • Peab har ingått avtal om nya kreditfaciliteter på totalt 7,4 miljarder svenska kronor

Peab har ingått avtal om nya kreditfaciliteter på totalt 7,4 miljarder svenska kronor

Report this content

Peab har ingått avtal om nya kreditfaciliteter fördelade på två avtal. Den ena är en treårig kreditfacilitet om totalt 7,0 miljarder svenska kronor och den andra en 18 månaders kreditfacilitet om 400 miljoner svenska kronor.

Kreditfaciliteten om 7,0 miljarder svenska kronor löper till den 15 juni 2026 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. I transaktionen deltar de fyra bankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Transaktionen koordineras av Nordea.

Peab har även ingått avtal om en bilateral kreditfacilitet med Nordea om 400 miljoner svenska kronor.  Avtalets löptid är 18 månader och förfaller den 15 december 2024 med möjlighet till förlängning med ett år.

Kreditavtalen avser refinansiera bolagets befintliga kreditfacilitet och är förberedda för hållbarhetslänkning. Låneavtalen utgör Peabs långfristiga grundfinansiering som kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig rörelsefinansiering samt projektrelaterade krediter.

– Det är glädjande med dessa kreditavtal som bidrar till att upprätthålla vår stabila finansiella plattform för de närmaste åren och hjälper oss att arbeta vidare i enlighet med vårt lokala samhällsbyggande i Norden, säger Peabs vd Jesper Göransson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, +46 73 384 75 00

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 63 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande med dessa kreditavtal som bidrar till att upprätthålla vår stabila finansiella plattform för de närmaste åren och hjälper oss att arbeta vidare i enlighet med vårt lokala samhällsbyggande i Norden.
Peabs vd Jesper Göransson