Peab medverkar i unikt utvecklingsprojekt - gröna väggar i Varvsstaden

Peab genomför i samarbete med Malmö Högskola och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, ett unikt utvecklingsprojekt kring gröna väggar i nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö, som Peab utvecklar.

Gröna tak har etablerat sig på marknaden och Peab har tagit emot pris av Scandinavian Green Roof Institute för att ha byggt Skandinaviens grönaste tak 2012. Grönska på husväggar är emellertid fortfarande ett outforskat område.

Gröna väggar bidrar till att klimatförändringarna mildras genom att temperaturen sänks, framför allt i urbana miljöer.

Peab och Malmö Stad har ett gemensamt mål med Varvsstaden - stadsdelen ska bli attraktiv med en tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling.

– Det känns därför naturligt att det är i Varvsstaden projektet med gröna väggar genomförs, säger Karin Månsson, projektutvecklare på Peab.

Forskare har monterat tre typer av testväggar med olika egenskaper på en demonstrationsvägg. Experimentet ska utröna vilka växter som lämpar sig bäst och hur de klarar påfrestningen att sitta på en vägg.

– Vi hoppas hitta nya tekniker som gör gröna väggar praktiskt användbara i byggbranschen så att bostadsprojekt inom en snar framtid kan bli lite grönare redan från start, säger Johan Sjögren, entreprenadingenjör på Peab.

Syftet med projektet är ta reda på hur gröna väggar påverkas i ett svenskt klimat. Experimentet kommer att pågå fram till 2014.

För ytterligare information kontakta:
Karin Månsson, utvecklingsansvarig Varvsstaden Peab, 0733 84 71 58
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.