Peab och Alingsås kommun i samverkan för nytt reningsverk

Report this content

 Idag har Peab tecknat ett samverkansavtal med Alingsås kommun om att bygga Nolhagas nya reningsverk. Samverkansavtalet innebär att Peab, med Veolia Water Technologies som underentreprenör, tillsammans med kommunen påbörjar den första fasen av projektet. Det innebär bland annat planering och projektering för att ta fram de bästa möjliga förutsättningarna för det nya reningsverket. 

Det nuvarande reningsverket är 50-70 år gammalt och behöver anpassas till moderna miljökrav och  en växande befolkning i kommunen.

— Upphandlingen är klar och projektet med det nya avloppsreningsverket i Nolhaga går nu in i nästa fas. Vi ser fram emot att påbörja projektet tillsammans med Peab och Veolia, säger Josefin Pehrsson, projektledare på Alingsås kommun.

— Vi har stor erfarenhet av att genomföra komplexa samhällsbyggnadsprojekt med kommuner och vet hur viktigt det är att vi gör kommunens intresse till vårt. Att vi nu påbörjar projektet tillsammans i ett tidigt skede ser jag som mycket positivt. Nu kan vi bygga vår gemensamma organisation och skapa ett gemensamt arbetssätt som gynnar projektet. Jag ser fram emot att bidra till att säkra en viktig samhällsfunktion för invånarna i Alingsås kommun, säger Jonas Gustafsson, projektchef på Peab.

Peab har lång erfarenhet och bred kompetens gällande att förverkliga projekt från koncept till en fungerande anläggning under pågående drift. Peabs styrka är att fyra affärsområden kan samverka, vilket säkerställer att det finns rätt resurser under hela projektet.

Projektet genomförs i olika faser där fas ett påbörjas under 2020. Projektet kommer sedan att pågå i etapper under tio års tid.

— Det är ett måste att dela upp det på flera år eftersom vi bygger medan verket är i drift. Även ur personalsynpunkt och ur det ekonomiska perspektivet är det en fördel att bygget sker i etapper. Och det känns jättebra att vi har fått in en stor och etablerad partner i Peab som totalentreprenör, säger Josefin Pehrsson. 

 

Bildtexter:

Ett symboliskt första spadtag. Fr v Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning, Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret och Anders Ekström, General manager på Veolia Water Technologies , VA-Ingenjörerna.

Fr v Kontraktet signeras av fr v Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning och Cecilia Knutsson, T.f. förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Gustafsson projektchef Peab, 0733-84 66 10
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har stor erfarenhet av att genomföra komplexa samhällsbyggnadsprojekt med kommuner och vet hur viktigt det är att vi gör kommunens intresse till vårt. Att vi nu påbörjar projektet tillsammans i ett tidigt skede ser jag som mycket positivt. Nu kan vi bygga vår gemensamma organisation och skapa ett gemensamt arbetssätt som gynnar projektet. Jag ser fram emot att bidra till att säkra en viktig samhällsfunktion för invånarna i Alingsås kommun.
Jonas Gustafsson, projektchef på Peab