Peab renoverar viktig kaj till SSAB i Oxelösund - Sveriges största dykjobb i modern tid

Peab renoverar kajen i SSABs Stålhamn i Oxelösund. Projektet är Sveriges största dykjobb i modern historia och sysselsätter omkring sexton dykare på heltid. Kontraktssumman uppgår till cirka 150 Mkr.

Peab har fått förtroendet att bygga om kajen i SSABs Stålhamn i Oxelösund, med undantag för befintligt kajdäck som man valt att behålla. Det är unikt i sig att i princip bygga en ny kaj under befintligt kajdäck med bibehållen verksamhet.

Allt renoveringsarbete utförs under vattenytan eller på flottar som placeras under kajdäcket.

Arbetet består dels av montering och installation av katodiskt skydd, som ska förhindra rostangrepp på betongkonstruktionerna så att konstruktionerna får en längre livslängd med en förhållandevis billig metod, och dels av förstärkningsarbeten av betongkonstruktioner och omhändertagande av förorenade massor under kajdäck.

Mycket stora krav på arbetsmiljöarbetet krävs, då arbetet innebär stora risker.

- Vi har placerat en stor vågbrytare framför arbetsområdet för att bryta ner vågor som kommer in mot kajen, säger Christer Marklund, regionchef Peab.

Vågbrytaren är en rysk betongpråm på 20 x 60 meter med en vikt på cirka 900 ton.

I kajprojektet samarbetar Peab med dykfirman SUAB, Svenska Undervattensentreprenader AB.

- För Peab är det oerhört glädjande att vi fått förtroendet, att som Norden Samhällsbyggare, ansvara för kajrenoveringen. Det komplexa projektet innebär ett unikt samarbete och en nära dialog mellan beställare och alla inblandade entreprenörer, från projektstart till färdig hamnkaj, säger Christer Marklund, regionchef Peab.

Den nya kajen beräknas stå klar under våren 2014. 

För ytterligare information, kontakta:
Christer Marklund, regionchef Peab, 0733 37 54 64
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.