Peab siktar på 100% källsortering - branschledande i avfallshantering

Peab är ledande i byggbranschen gällande avfallshantering. Genom nationella koncernavtal avseende avfallshantering är målet nu inställt på att nå 100 procent källsortering och markant reducerade kostnader.

Avfallshanteringen är en central del i Peabs utveckling av ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Tyngdpunkten i det förnyade koncernavtalet med de två leverantörerna Sita och Ragn-Sells, ligger på en förbättrad resurseffektivitet, det vill säga att förebygga uppkomsten av avfall och att uppnå ökade sorteringsgrader. Och målen är högt satta.

Genom ett nära samarbete där vi jämför inköp av material med avfallet förväntas avfallsmängden minska till ett minimum, och därmed minskas kostnaderna.

- Peab har valt att utveckla samarbetet med våra nuvarande partners då vi anser att det är ett vinnande koncept. Med kompetenta partners som är väl insatta i vår verksamhet kan vi bedriva ett proaktivt, lösningsorienterat arbete där vi hela tiden strävar mot minskad miljöpåverkan och minskade kostnader i alla led, säger Kristina Gabrielii miljöchef Peab.

- Det är glädjande att våra kollegor nu följer efter, då vi tillsammans kan göra mycket för att förbättra avfallshanteringen i bygg-, anläggnings- och industrisektorn, avslutar Kristina Gabrielii.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Gabrielii, miljöchef Peab, 0733 37 56 90
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.