Peab vill bygga fler bostäder för unga - föreslår nya konceptbostäder

Peab vill lyfta frågan hur fler bostäder för unga kan byggas och har därför tagit fram nya konceptbostäder som matchar de ungas behov och önskemål idag.

Gemensamma insatser behövs för att fler bostäder ska kunna byggas till de hundratusentals 90-talister som kommer att flytta hemifrån de närmaste åren.

Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har på uppdrag av Peab genomfört en undersökning bland Sveriges unga om deras boende idag och tankar inför ett framtida boende. Undersökningen, som baseras på 1073 genomförda intervjuer med unga (15-28 år) i Stockholm, Göteborg och Malmö, visar en tydlig gemensam nämnare som handlar om bostadens standard.

Idag kan så många som 7 av 10 unga tänka sig att ge avkall på vissa funktioner, om boendekostnaden därmed blir lägre. Peab tycker att detta talar sitt tydliga språk. Att unga prioriterar annorlunda än andra målgrupper, inte minst av ekonomiska skäl och det ger en fingervisning om att inte alla vill, kan eller behöver bo likadant.

– Vi i Peab ser detta som startskottet till en viktig diskussion om hur vi ska få fler bostäder för unga och underlätta första steget in på bostadsmarknaden. Vi vill tillsammans med kommuner och myndigheter arbeta för att det byggs fler bostäder anpassade efter ungas behov, säger Sofia Ljungdal, VD Peab Bostad.

Peab har tillsammans med White Arkitekter tagit fram förslag på ett flexibelt koncept med fyra lägenhetsstorlekar som matchar ungas behov och önskemål.

– Vi vill skapa fler, smartare och billigare bostäder för unga och har nytänkande förslag som genom effektivare ytanvändning sänker boendekostnaden avsevärt. Vi kommer nu att kontakta ett antal kommuner och presentera våra förslag och ansöka om markanvisning. Om vi får möjlighet att förverkliga dessa bostadsprojekt kommer det att ge bostäder åt unga där boendekostnaden blir upp till 30 procent lägre än för ett motsvarande boende idag, avslutar Sofia Ljungdahl.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Ljungdahl, VD Peab Bostad, 0733 33 93 50
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.