• news.cision.com/
  • Peab/
  • Peabs årliga säkerhetsvecka är igång: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte!

Peabs årliga säkerhetsvecka är igång: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte!

Report this content

Idag startar Peabs årliga Fokusvecka om säkerhet i arbetet. Produktionen stannar upp och runt om på arbetsplatser i Sverige, Norge, Finland och Danmark förs samtal om säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ytterst är målet att skapa engagemang för att tillsammans minska tillbud och olyckor.

Bygg- och anläggningsbranschen är värst skadedrabbad av alla branscher. Främst handlar det om olika typer av fallskador, belastningsskador och olyckor vid användning av maskiner. För Peab är arbetsmiljö och hälsa ett av de absolut viktigaste områdena.

- Som Nordens största bygg- och anläggningsföretag vill vi föregå med gott exempel, vi kan aldrig acceptera att människor skadas eller blir sjuka av jobbet. För att skapa den bästa säkerhetskulturen måste vi prata om hur det ser ut på våra arbetsplatser idag och vad vi behöver utveckla. Vi arbetar efter mottot: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef i Peab.

En del i detta arbete är att fortsätta med proaktiva och förebyggande åtgärder såsom att sprida goda exempel samt rapportera och åtgärda de riskobservationer som lyfts fram genom verksamheten. Varje riskobservation är en potentiell olycka mindre. I år har Peab som mål att få in 45.000 riskobservationer, redan nu närmar sig siffran 30.000.

- Vi har nyligen infört att ett säkerhetsmeddelande messas ut till samtliga 17.000 anställda på olika språk så fort en allvarlig olycka inträffar. Detta är för att skapa ökad uppmärksamhet och fokus på säkerhet. Vi hoppas det ska bidra till ett ännu större säkerhetstänk, säger Urban Alm.

Under fokusveckan genomförs dialogmöten på samtliga arbetsplatser. I år handlar det om att grunden för en bra säkerhetskultur är att bry sig om varandra.

Detta år ser fokusveckan lite annorlunda ut på grund av Coronapandemin. Mötena äger fortfarande rum, men endast i små grupper och i de egna arbetslagen. Ingen utifrån besöker arbetsplatserna och de som arbetar på kontor ses digitalt. Man hjälps åt att hålla avstånd, ha en god handhygien och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Foto: Peab

För ytterligare information, kontakta:

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84, kajsa.jacobsson@peab.se      

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 17 000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Som Nordens största bygg- och anläggningsföretag vill vi föregå med gott exempel, vi kan aldrig acceptera att människor skadas eller blir sjuka av jobbet. För att skapa den bästa säkerhetskulturen måste vi prata om hur det ser ut på våra arbetsplatser idag och vad vi behöver utveckla. Vi arbetar efter mottot: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte
Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab