Peabs halvårsrapport januari – juni 2019

Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

April – juni 2019

 • Nettoomsättning 14 336 Mkr (13 453)
 • Rörelseresultat 821 Mkr (677), försäljning av fastigheter från delägda bolaget Acturum har påverkat rörelseresultatet positivt med 170 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,0)
 • Resultat före skatt 811 Mkr (673)
 • Resultat per aktie 2,33 kr (1,94)
 • Orderingång 10 817 Mkr (16 257)
 • Kassaflöde före finansiering -1 321 Mkr (-704)
 • Peab har den 4 juli tecknat avtal om att förvärva YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättning 25 695 Mkr (24 943)
 • Rörelseresultat 1 086 Mkr (967)
 • Rörelsemarginal 4,2 procent (3,9)
 • Resultat före skatt 1 080 Mkr (929)
 • Resultat per aktie 3,09 kr (2,68)
 • Orderingång 22 685 Mkr (29 163)
 • Orderstock 45 873 Mkr (47 453)
 • Kassaflöde före finansiering -762 Mkr (-1 094)
 • Nettoskuld 7 241 Mkr (3 592). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 414 Mkr
 • Soliditet 27,6 procent (29,2). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 28,1 procent

  Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, nås via

Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 8:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab