Peabs lågtempererade asfalt minskar koldioxidutsläppen i Örebro

Trafikverket vill satsa på lågtempererad asfalt och har gett Peab i uppdrag att producera och lägga ut ett antal tusen ton energisnål asfalt i Örebro län. Peabs energisnåla asfalt innebär upp till 30 % mindre utsläpp av koldioxid.

Denna typ av asfalt är energisnålare då den kan tillverkas vid en lägre tillverkningstemperatur än konventionell asfalt. Cirka 40 grader lägre blir temperaturen vid framställning av den energisnåla asfalten.

– Det är mycket roligt att Trafikverket valt att satsa på vår lågtempererade asfalt. Det som gör Peab unik i branschen och som skiljer oss från många av våra konkurrenter är att vi arbetar med flera olika tekniker i framställningen av lågtempererad asfalt, vilket gör oss mer flexibla då vi kan välja den teknik som passar bäst för det specifika tillfället, säger Bo Ericson, arbetschef Peab Asfalt.

– På Trafikverket har vi en målsättning att minska energiåtgången och därmed även koldioxidutsläppen vid tillverkning och utläggning av asfalt. Det är viktigt att vi och branschen jobbar åt samma håll och vi är givetvis glada åt all utveckling av det här slaget, säger Kristina Martinsson, verksamhetssamordnare Energieffektiva Beläggningar Trafikverket.

– Som Norden Samhällsbyggare är vi i Peab mycket glada att vi idag funnit flera alternativ till konventionell asfalt och vi stannar inte här utan fortsätter hela tiden att utveckla teknikerna för att vår lågtempererade asfalt ska bli långsiktigt hållbar. Vi är glada att branschen verkar förstå vilka möjligheter och fördelar som den lågtempererade asfalten medför, säger Bo Ericson.

Arbetet påbörjades i slutet av september och kommer att bli klart i dagarna.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Ericson, arbetschef Peab Asfalt, 0733 84 85 10
Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.