Peabskolan i Solna och Upplands Väsby får kvalitetsmärkning

 

Ytterligare två Peabskolor har kvalitetsmärkts som Branschrekommenderade skolor av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Peabskolan i Solna och Upplands Väsby prisas för sin kvalitet och samverkan mellan lärare och elever och följer därmed i samma fotspår som Peabskolorna i Ängelholm och Malmö.

Peabskolan är en gymnasial bygg- och anläggningsutbildning som funnits sedan 2006. Skolan finns etablerad i Ängelholm, Malmö, Solna och Upplands Väsby med drygt 400 elever jämnt fördelat mellan skolorna. I augusti 2012 startas även en skola upp i Göteborg. Peabskolan utbildar inom ramen för det nationella gymnasieprogrammet Bygg- och anläggning.

Under utbildningstiden har eleverna praktik på Peabs byggarbetsplatser, där de har en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare. Peabskolan erbjuder också en introduktionsutbildning för elever som inte gjort sig behöriga till nationellt gymnasieprogram.

– Att bli Branschrekommenderad skola är ett erkännande från byggbranschen. Nu tar vi nästa steg mot målet att bli Sveriges bästa gymnasiala byggutbildning, säger Jan Röjestål, rektor på Peabskolan i Solna och Upplands Väsby.

Syftet med en branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade kvalitetsförväntningar på skolor som utbildar inom BYN:s yrken. De skolor som uppfyller kriterierna och bedöms ha förutsättningar att ge en yrkesutbildning som motsvarar branschens krav får denna kvalitetsmärkning.

Läs mer om Peabskolan och Branschrekommenderad skola och BYN på www.peabskolan.se och www.byn.se

För ytterligare information, kontakta:
Jan Röjestål, rektor Peabskolan, tel 0733 37 58 71
Therese Hallman, kommunikatör Peab, tel 0733-37 25 08

 

 

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Citat

Att bli Branschrekommenderad skola är ett erkännande från byggbranschen. Nu tar vi nästa steg mot målet att bli Sveriges bästa gymnasiala byggutbildning.
Jan Röjestål, rektor på Peabskolan i Solna och Upplands Väsby