Prevas delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Starkt kvartal.

Juli-September 2021

  • Nettoomsättning 252,9 Mkr (158,7)
  • Rörelseresultat EBIT 31,3 Mkr (13,4)
  • Rörelsemarginal EBIT 11,9 % (8,4)
  • Resultat efter skatt 24,5 Mkr (3,9)
  • Resultat per aktie 1,92 kr (0,43)

Januari-September 2021

  • Nettoomsättning 867,0 Mkr (569,0)
  • Rörelseresultat EBIT 90,8 Mkr (50,1)
  • Rörelsemarginal EBIT 10,4 % (8,8)
  • Resultat efter skatt 65,0 Mkr (31,9)
  • Resultat per aktie 5,02 kr (3,22)

VD har ordet

Stabilitet och tillväxt.

Starkt kvartal

Den totala omsättningen för tredje kvartalet landade på 263 Mkr (159), vilket är en ökning om 59 %. Kvartalet bjöd även på ett stabilt och starkt rörelseresultat som uppgick till 31,3 Mkr (13,4), varav 9,6 Mkr avser realisationsvinst från avyttringen av Tritech Solutions AB. Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 % (8,4), inklusive realisationsvinsten. Vinsten per aktie ökade kraftigt till 1,92 kr (0,43).

Verksamheten utvecklas

Avseende integrationsarbetet av Evotech-koncernen, som är tämligen omfattande, har framsteg gjorts enligt plan och arbetet planeras vara helt klart under årets sista kvartal. Samarbeten har växt fram, nya spännande upp­drag har startats och flera kunder har upplevt en ännu starkare leveransförmåga.

Som tidigare aviserats så avyttrades Tritech Solutions AB med frånträde den 1 augusti. Vi genomförde även ett mindre förvärv med tillträde den 1 juli, av MEDQURE ett spjutspetsföretag inom Life Science.

Under det gångna kvartalet har vi dragit i gång ett ar­bete med mål att ytterligare förädla varumärket. Denna gång med fokus på vår strategi som arbetsgivare. Vi har också intensifierat ledarskapsutvecklingen ytterligare. Två nyckelområden när det kommer till att bygga attrak­tion för att behålla och rekrytera medarbetare. Ambitio­nen är att utveckla det vi redan är bra på till att bli ännu bättre.

Kvartalet har även inneburit arbete med sökande efter nya förvärvskandidater – ett ständigt pågående arbete. I takt med att Prevas blir mer känt och uppmärksammat så innebär letandet inte bara initiativtagande från Prevas sida, utan också i allt högre grad att hantera inkom­mande förslag. Vi välkomnar kontakter och propåer på förvärvstemat från verksamheter som vill förena sig med vår utvecklande resa på Prevas.

Spännande uppdrag som gör nytta

Tillsammans med Lavabrush har vi varit med och utveck­lat en hållbar penseltvätt. En penseltvätt som rengör utan kemikalier och sparar både vatten och pengar. Prevas ex­perter har stöttat företaget i att ta fram en produkt som nu är färdig att tillverkas och introduceras på marknaden. En del i vårt åtagande har även varit att hitta potentiella leverantörer, hjälpa till att välja rätt samarbetspartner och sedan vara ett tekniskt stöd i dialogen med tillverkare och övriga aktörer.

Ett annat framstående exempel är FOCS, ett system som är marknadsledande inom ugnsstyrning. Det har fortsatt rönt stora framgångar inom stålindustrin. Både nationellt och internationellt. Vid en leverans till Spanien minskades den relativt stora energiförbrukningen med mer än 3 procent samtidigt som man erhållit högre materialutbyte och bättre kvalitet. Med det lyckade projektet i Spanien som referens har vi tagit hem nya projekt samt fått ett tiotal nya förfrågningar. En lösning som bidrar till en grönare värld.

Slutspurt som bäddar för framtiden

Jag ser fram emot att gå i mål tillsammans med alla kunder och medarbetare och avsluta 2021 på bästa sätt. Utöver det dagliga hantverket så förbereder och bäddar vi även för ett spännande 2022. Där vi verkar för högt värde till våra kunder, en attraktiv arbetsplats, en stark ekonomi och ett givande bidrag till samhället och vår omgivning.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl. 08.30.

För mer information, kontakta
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 070 547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media