Om oss

Responsible Shipping Initiative, RSI är en icke vinstdrivande förening med syftet att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Målet är att tillsammans med redare bidra till bättre anställningsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet ombord på bulkfraktfartyg och att minska miljöpåverkan från båtarna. Föreningen bildades 2019 av fraktköparna EFO, Lantmännen, Stockholm Exergi, och Södra.