Bältros bakom många infektioner i hjärnan

Bältros som orsakas av vattkoppsvirus kan ge infektion i hjärnan hos uppemot 200 svenskar varje år, vilket är mer än man tidigare känt till. Lång tid efter infektionen kan patienterna dessutom ha minnesstörningar och andra kognitiva problem. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Vattkoppsvirus kan ligga bakom mellan 150 och 200 fall av infektion i hjärnan i Sverige varje år. Det visar en avhandling som grundar sig på förekomsten av hjärninfektioner i Västra Götalandsregionen.

– Det har funnits ett antagande bland läkare att vattkoppsvirus inte skulle vara en särskilt vanlig orsak till infektioner i hjärnan, men nu visar vi att man bör misstänka vattkoppsvirus hos patienter med olika typer av hjärninfektion, säger doktoranden Anna Grahn vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I avhandlingen studerades 121 patienter som sökt vård för hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, stroke eller halvsidig ansiktsförlamning, och som visat sig ha vattkoppsvirus i ryggvätskan. Hos 24 patienter gjordes en särskild analys av ryggvätskan som visade tecken på nervcellskada i samband med infektionen. Särskilt tydligt var detta för patienter som haft hjärninflammation.

Tre år efter hjärninfektionen genomgick 14 av patienterna neuropsykologiska tester, som visade att flera hade en kvarstående kognitiv nedsättning.

– De var inte lika snabba i tankarna, de kunde ha problem med uppmärksamheten och förmågan att utföra komplexa uppgifter och de hade försämrat minne jämfört den friska krontrollgruppen, säger Anna Grahn.

Än så länge finns det inga kontrollerade behandlingsstudier gjorda för dessa patienter.

– Med tanke på hur många som får allvarlig hjärnskada av bältros är det viktigt att dessa patienter får rätt behandling och rätt uppföljning för att undvika neurologiska resttillstånd. Vi behöver undersöka bättre vilken den rätta behandlingen är för dessa patienter, säger Anna Grahn

I flera länder som USA, Tyskland och snart även Finland, ingår vattkoppor i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

– Det finns diskussioner även i Sverige om att införa vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dessutom kommer ett vaccin mot bältros att introduceras i Sverige inom kort. Vaccination kommer förhoppningsvis att minska antalet neurologiska komplikationer. Avhandlingen bidrar med mer kunskap, säger Anna Grahn.

Avhandlingen Varicella-zoster virus infections of the central nervous system försvarades vid en disputation den 13 juni.

Länk till avhandling

FAKTA VATTKOPPOR
Vattkoppor betraktas som en ofarlig sjukdom som ger feber, utslag och blåsor. Nästan alla får vattkoppor som barn, och det är ovanligt att den då behöver behandlas. Efter den första infektionen lagras vattkoppsviruset i nervknutor längs ryggraden och i hjärnan, för att senare kanske orsaka sjukdomen bältros. Både bältros och vattkoppor kan leda till neurologiska komplikationer, som till exempel hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, halvsidig ansiktsförlamning och stroke.

Kontakt:
Anna Grahn, doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
anna.m.grahn@vgregion.se
031-343 44 73
0707-56 15 46

Huvudhandledare docent Marie Studahl, marie.studahl@vgregion.se tel. 031-343 57 48

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Vattkoppsvirus bakom många fall av infektioner i hjärnan
Twittra det här

Citat

Det finns diskussioner om att införa vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
Anna Grahn, forskare vid Sahlgrenska akademin