Enkelt test förutsäger om gravida kommer att föda för tidigt

Barn som föds för tidigt löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat en metod som kan förutsäga om gravida som har värkar kommer att föda inom sju dagar. Metoden ger nya möjligheter att både skjuta upp förlossningen och att förbereda behandling för det för tidigt födda barnet.

Förlossning före 37 fullgångna veckor, så kallad förtidsbörd, är idag det största perinatalmedicinska problemet eftersom det ökar risken för att barnet ska bli allvarligt sjukt på både kort och lång sikt. Problemet är att bara 30 procent av alla kvinnor som söker för tidiga värkar verkligen föder före fullgången tid.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har studerat 142 gravida kvinnor som mellan åren 1995-2005 sökte till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra med tidiga värkar utan vattenavgång. Som ett resultat av studien har forskarna utvecklat en ny metod, som med hög precision kan förutsäga om en gravid kvinna med värkar kommer föda inom sju dagar.

– För att hinna ge kvinnan kortison, vilket påskyndar fostrets lungmognad, är det praxis att fördröja förlossningen ett par dagar med hjälp av värkhämmande behandling.  Att kunna förutsäga om en kvinna som inkommer till sjukhuset med tidiga värkar verkligen kommer att föda för tidigt, och om hon därmed behöver uppföljning och eventuell behandling, är därför mycket viktigt, säger Panagiotis Tsiartas, forskare vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare vid Kvinnokliniken SU/Östra.

Metoden bygger på att ett nyutvecklat blodprov, som undersöker två specifika proteiner i kvinnans blod, kombineras med en redan etablerad undersökning där man med hjälp av ultraljud mäter livmoderhalsens längd.

–Statistiskt kan metoden med 75 till 80 procents säkerhet förutsäga om en kvinna ska föda för tidigt, säger Panagiotis Tsiartas:

–Vi kommer att behöva göra fler studier innan metoden kan börja användas fullt ut, men om dessa studier ger bra resultat kan testet förhoppningsvis leda till nya typer av behandlingar både för att undvika förtidsbörd och för att behandla dess allvarliga komplikationer, säger Panagiotis Tsiartas.

Artikeln “Prediction of spontaneous preterm delivery in women with threatened preterm labour: a prospective cohort study of multiple proteins in maternal serum” publiceras i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Länk till artikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2012.03328.x/pdf

Kontakt:
Panagiotis Tsiartas, Forskarsamarbetare vid Perinatal Laboratoriet, samt specialistläkare vid Kvinnokliniken SU/Östra
073-7215435
tsiartaspanos@gmail.com

Bo Jacobsson, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
070-5600162
Bo.jacobsson@obgyn.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Ny metod kan förutsäga om gravida kommer att föda inom sju dagar.
Twittra det här
Öppnar för nya möjligheter till behandling av för tidigt födda
Twittra det här

Citat

Metoden kan med 75 till 80 procents säkerhet förutsäga om en kvinna ska föda för tidigt.
Panagiotis Tsiartas, forskare vid Sahlgrenska akademin