Expertkommentarer till Patientmaktsutredningen

Den 30 juni presenterar utredaren Jonas Assarsson sitt slutbetänkande om Patientmaktsutredningen. En av remissinstanserna har varit forskningscentrat GPCC vid Göteborgs universitet, där omkring 30 forskargrupper från olika discipliner forskar kring personcentrerad vård.

Centrats forskningsledare Inger Ekman är tillgänglig för intervjuer om patientmakt och personcentrerad vård.

Det tvärvetenskapliga forskningscentrat Centrum för Personcentrerad vård (GPCC) bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Idag är fler än 100 forskare från olika discipliner verksamma vid centrat för att bland annat studera organisation och effekter av personcentrerad vård.

Forskningen har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer vilka bland annat visar att en personcentrerad vård:

  • minskar sjukhusvårdtiden med upp till 50 procent
  • minskar sjukhusvårdkostnaderna med upp till 40 procent
  • ökar patienters känsla av trygghet i samband med vård och behandling
  • förbättrar smärtlindring

För kommentarer om Patientmaktsutredningens slutbetänkande och om personcentrerad vård kontakta:

Inger Ekman, centrumledare för GPCC och professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet:
0739 815765
inger.ekman@fhs.gu.se

GPCC finns också på plats i Almedalen 1 juli till 5 juli. Den 3 juli presenteras verksamheten vid två vårdavdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra där personcentrerad vård utvecklas, testas och studeras i samarbete med bland andra Vinnova, Astra Zeneca och Doberman:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12794?redir=%23eidx_17

Läs mer om GPCC och personcentrerad vård:

http://www.gpcc.gu.se/

Presskontakt:
Jeanette Tenggren Durkan
0766 186929
jeanette.tenggren.durkan@gu.se

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media