Kroppens egen badrumsvåg öppnar nytt forskningsfält om fetma

Nu presenterar forskare vid Sahlgrenska akademin resultat som tyder på att det finns en kroppsegen våg som är viktig för kroppens reglering av kroppsvikt och därigenom fettmassa. I förlängningen, när man klarlagt hur kroppsvågen fungerar, kan fyndet förhoppningsvis leda till läkemedel mot fetma. 

– Det vi upptäckt är potentiellt ett helt nytt system för reglering av fettmassa. Vi hoppas att upptäckten kan leda till en ny inriktning för forskningen om fetma. Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel, säger John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

John-Olov Jansson förklarar:

– Enkelt uttryckt har vi upptäckt att det verkar finnas en kroppsegen badrumsvåg. Kroppens vikt registreras i benen, vilket genererar en signal till hjärnan om att vi ska äta mindre och hålla vikten konstant.

I studien användes feta gnagare, som fick extra tyngder med hjälp av olika vikter. Djuren gick ned i vikt nästan lika mycket som de pålagda vikterna. De extra vikterna gjorde att djuren både minskade sin fettmassa och förbättrade sina blodsockernivåer.

Den regleringsmekanism som göteborgsforskarna nu föreslår är den första återkopplingssignalen för att reglera fetmassa som upptäckts på 23 år. Då, 1994, beskrev amerikanska forskare proteinet leptin, som krävs för normal reglering av fettmassa, men som troligen inte ensamt kommer att kunna bli en behandling mot fetma.

– Den mekanism som vi nu identifierat reglerar kroppsvikten oberoende av leptin och det är möjligt att en kombinerad behandling med leptin och aktivering av kroppsvågen kan bli en effektiv behandling mot fetma, säger professor Claes Ohlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

På senare tid har man kopplat sittande till fetma och ohälsa. Forskarnas fynd kan förklara varför det är så.

– När man sitter ned tror vi att den kroppsegna badrumsvågen ger ett för lågt utslag för kroppsvikten. Detta leder till att man äter mer och går upp i vikt, säger Claes Ohlsson.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Titel: Body weight homeostat that regulates fat mass independently of leptin in rats and mice
(Kontakta artikelförfattarna om du vill få tillgång till artikeln).

För mer information, kontakta
John-Olov Jansson: 0739-01 11 22; john-olov.jansson@neuro.gu.se
Claes Ohlsson: 0706-83 29 66; claes.ohlsson@medic.gu.se   

Bilder: John-Olov Jansson (foto: Cecilia Hedström), Claes Ohlsson (foto: Elin Lindström Claessen)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 49 76, 070-530 19 80
margareta.g.kubista@gu.se

 

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel.
John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin